Boče starptautiskais seminārs Kuldīgā

Boče starptautisks
Foto: Kristīne Duļbinska

22. un 23. februārī Kuldīgā notika Erasmus+ projekta “Sport together, active forever” starptautisks seminārs, kurā piedalījās pārstāvji no trīs valstīm – Rumānijas, Spānijas un biedrības “Speciālais sporta centrs” un partneri no Latvijas.

Vairāk nekā 40 dalībnieku vidū bija augstskolu pasniedzēji, sporta klubu treneri, sporta skolotāji, sociālie darbinieki, bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki, brīvprātīgā darba veicēji un citi interesenti, kuri vēlējās pilnveidot savas zināšanas.

Dalībnieki tika iepazīstināti ar bočes spēles noteikumiem, inventāru, ekipējumu, tiesnešu darbu, brīvprātīgo pienākumiem, sportistu trenēšanas un testēšanas metodēm, sacensību organizēšanas specifiku un principiem. Ārzemju augstskolu pasniedzēji Kuldīgā izstrādāto treniņu metodiku atzina par labu un pārņemamu izmantošanai savu studentu apmācībai. Semināra praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja veikt testēšanu un iesaistīties modificētās sacensībās.

Projekta dalībnieki gidu pavadībā iepazinās ar vecpilsētu, apmeklēja nesen atvērto Jauniešu māju un bija pārsteigti par pilsētas sporta būvēm un pašvaldības nodrošinātajām iespējām nodarboties ar fiziskām aktivitātēm cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un visdažādākā vecuma iedzīvotājiem.Dalībnieki viesojās arī Kuldīgas novada Domē un iepazinās ar pašvaldības darbu.

Šī bija projekta, kurš turpināsies līdz 2019. gada decembrim, pirmā aktivitāte. Plānoti vēl divi semināri iesaistītajās valstīs sporta skolotājiem un brīvprātīgiem, apmācības, vietējās un starptautiskās sacensības, bukleta izdošana. Labākajiem sportistiem un treneriem 2019. gada maijā būs iespēja piedalīties starptautiskās sacensībās Spānijā (Tarrega pilsētā).

Projekta mērķis ir pilnveidot sporta skolotāju profesionālo kompetenci, apgūt inovatīvas mācību metodes, lai pilnveidotu mācību procesu. Ar projekta starpniecību jaunieši tiek izglītoti un iesaistīti brīvprātīgā darba veikšanā sacensībās un pasākumos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt speciālā sporta centra biedri iepazīstināja ar savu pieredzi, kas izaugusi līdz Eirāzijas sacensību organizācijai Kuldīgā 2017. gadā.

Erasmus+ projektu Programma Sports “Sport together, active forever” (programma: 590526-EPP-1-2017-1-RO-SPO-SSCP-Sport together, active forever) starptautisko semināru organizēja biedrība “Speciālais sporta centrs’’.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav