Latvijā „E-prasmju nedēļa”

Jau piekto reizi Latvijā noritēs „E-prasmju nedēļa”, kas šogad tiks rīkota no 24. līdz 30. martam. „E-prasmju nedēļa 2014” Latvijā notiks Eiropas Get Online Week 2014 un Eiropas kampaņas „e-Skills for Jobs 2014” ietvaros.

Šogad „E-prasmju nedēļa” fokusējas uz divām galvenajām aktivitāšu tēmām „E-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai” un „E-prasmes ikvienam”. Pirmā ir saistīta ar e-prasmju apmācību aktivitātēm nodarbinātības veicināšanai, e-prasmju novērtēšanas metodēm un tās nodrošinošiem tiešsaistes rīkiem, IKT prasmju apliecināšanu un sertifikāciju. Šīs tēmas ietvaros tiek rīkotas IKT karjeras dienas un citi IKT karjeras motivācijas pasākumi, IKT sacensības un konkursi jauniešiem, IKT un e-prasmju semināri uzņēmējiem.

Otrā, „E-prasmes ikvienam”, pievēršas cilvēkiem, kas uzsāk lietot datoru un internetu, „veic pirmo klikšķi”. Tā saistīta ar e-prasmju apguvi senioru vidū, digitālo sociālo mediju lietošanu – iepazīstinot ar jauniem e-pakalpojumiem, drošības un aizsardzības pasākumiem Internetā, ar virtuālās vides ētikas un autortiesību ievērošanas principiem.

Šī informatīvā kampaņa Latvijā un citās ES dalībvalstīs, demonstrējot digitālajā laikmetā dzīvojošajai sabiedrībai e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un cilvēka personiskajā izaugsmē, tiek organizēta EK programmas „e-Skills for Jobs 2014” ietvaros.

E-prasmju nedēļas pasākumu koordinatorus atradīsiet Digitālajā kartē

www.eprasmes.lv

           

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav