No arodvidusskolas par tehnikumu

Ar šā gada 1. martu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajai vidusskolai ir piešķirts Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statuss un nosaukums „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”.

Tas apliecina, ka skola ir kļuvusi par valsts nozīmes atzītu profesionālās izglītības centru. Šajā profesionālās izglītības reformu laikā, kad izšķiras mācību iestāžu likteņi, katras skolas darba rezultāti 2013. gada rudenī tika skatīti uzņēmēju un nozaru ekspertu padomēs un asociācijās, plānošanas reģionā un pēc tam Izglītības un zinātnes ministrijā vērtēti 16 kritērijos.

Piešķirtais gods nes līdzi arī pienākumus. Tehnikumam jāpilda profesionālās izglītības metodiskā centra darbs Kurzemes reģionā inženiernozarēs – autotransportā un kokizstrādājumu nozarē, tūrisma un ēdināšanas pakalpojumu jeb viesmīlības jomā. Taču tās ir arī iespējas. Sadarbībā ar darba devējiem profesionālā jeb duālā izglītība tiktu pietuvināta darba videi, sadarbībā ar asociācijām un nozaru ekspertu padomēm – izstrādātas jaunas izglītības programmas un saskaņā ar uzņēmēju vajadzībām pārstrādātas esošās; tiktu piesaistītas papildu finanses tehnikuma attīstībai; izveidotas jaunas starptautiskās sadarbības programmas un privātā/publiskā partnerība, kā arī īstenota jauna izglītības apguves forma.

Pirms 25 gadiem Kuldīgā izveidotā nelielā valsts profesionālās izglītības iestāde ar 100 audzēkņiem – Kuldīgas 78. arodvidusskola, kopš 2008. gada – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola – mērķtiecīgā, neatlaidīgā un grūtā kopējā saimes darbā ir paplašinājusies gan audzēkņu skaita ziņā, gan īstenojamo izglītības programmu skaitā, gan palielinoties valsts un starptautisko sadarbības partneru lokam, gan iesaistot darbā aizvien jaunus, talantīgus, radošus, stiprus un čaklus pedagogus, vienmēr saglabājot galveno mērķi – kļūt par nozīmīgu un modernu profesionālās izglītības skolu valstī.

Lai skolā īstenojamā izglītība dotu audzēkņiem nepieciešamās kompetences un zināšanas strauji mainīgajam darba tirgum, skola sadarbībā ar darba devējiem ir izstrādājusi vairākas jaunas profesionālās vidējās izglītības programmas. Un katrā programmā papildus standartam ir integrētas inovatīvas modernas kompetences, ko nepiedāvā citas profesionālās izglītības iestādes. Skola kopš 2009. gada ir Eiropas Viesnīcu un tūrisma profesionālo skolu asociācijā (AEHT), Latviju starp 40 valstīm pārstāv vēl tikai Rīgas Radošo industriju un tūrisma tehnikums. Četros gados  Latvijas godu AEHT skola ir apliecinājusi ar 6 medaļām, t. sk. trim zelta. Skola 2012. gadā ir uzņemta UNESCO asociēto skolu attīstības programmā un jau 20. gadu strādā dažādās starptautiskās programmās ar 14 valstīm.

Šodien skolas profesionālās izglītības piedāvājums ir ļoti plašs un aptver vairākas nozares: autotransports, metālapstrāde, mēbeļu izgatavošana, galdniecības darbi, kokapstrādes programmvadības darbgaldu vadība, ēdināšanas un restorānu pakalpojumi, tūrisma komercdarbība, tūrisma, viesnīcu un skaistumkopšanas pakalpojumi ar dažādu programmu garumu pilna laika, nepilna laika, tālmācības vai mobilo kursu apmācības formā gan jauniešiem un jaunietēm, gan pieaugušiem cilvēkiem mūža garumā.

Skolas saime var gadu no gada mērķtiecīgi strādāt, veidot skolu par aizvien nozīmīgāku un vajadzīgāku izglītībā, kultūrā, starptautiskajā sadarbībā novadam un reģionam, nest Latvijas vārdu pasaulē, arī dot labu dzīves atspērienu nabadzībā un izmisumā esošiem bērniem.

Par mūsu skolas darba atzinību un augsto novērtējumu valstī vislielākā pateicība: Latvijas Kokrūpniecības federācijai un Jāņa Mārciņa vadītajai nozaru ekspertu padomei, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijai un Santas Graikstes vadītajai nozaru ekspertu padomei, Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijai, Kurzemes un Vidzemes plānošanas reģioniem, Kurzemes Tūrisma asociācijai, Kurzemes reģiona pašvaldībām, uzņēmumiem: „Volvo Truck Latvia”, „IMA auto”, „Troja”, „Linde pārtika”, „Laimdotas”, „Mētra A”, „Simra”, „Ķirši auto”, „Reho”, „AMADEUS Latvija”; Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljonam, uzņēmējiem Imantam Rukutam, Rajai Alvaterei, Kristīnai Rūtenbergai, Uģim Lagzdiņam, Raimondam Ansonam, Dzintaram Pūkainim, Arnoldam Pizikam, Andrim Lapiņam, Artim Goldbergam.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav