ESF PROJEKTS “ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI” (PuMPuRS)

Esi verigs atpazisti riskus

Kuldīgas novada pašvaldība 08.11.2017., noslēdzot sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD), iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā (PuMPuRS).

Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuriem ir risks  priekšlaicīgi pārtraukt  mācības un nepabeigt  skolu, sniedzot individuāli nepieciešamos atbalsta pasākumus.

Īstenošanas laiks no 08.11.2017. līdz 31.12.2023.

Projekta mērķgrupa:

 • Vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 1. līdz 12. klasei;
 • Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās izglītības programma).

Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs vai atbalsta personāls semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

 • individuāla pedagoga konsultācija mācību priekšmetos vai atbalsta personāla konsultācija (psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs);
 • konsultatīvais atbalsts (pedagoga vai atbalsta personāla saruna uz individuālajām vajadzībām par dzīves vērtībām, motivācijas, attieksmes un uzvedības veidošanu)
 • Kompensācijas par :
  1. sabiedriskā transporta biļetēm
  2. naktsmītnēm;
  3. ēdināšanu;
  4. individuālajiem mācību līdzekļiem;
  5. individuālās lietošanas priekšmetiem;
  6. speciālo transportu.
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

Ko iegūst pedagogi?

 • iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;
 • profesionālās kompetences pilnveidi;
 • seminārus;
 • supervīzijas;
 • darbnīcas;
 • konferences;
 • metodiskos atbalsta līdzekļus;
 • sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.

Projektā iesaistītās novada skolas:

 • Kuldīgas Centra vidusskola
 • Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
 • Kuldīgas 2. vidusskola
 • Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola
 • Skrundas vidusskola
 • Ēdoles pamatskola
 • Laidu pamatskola
 • Turlavas pamatskola
 • Vārmes pamatskola
 • Vilgāles sākumskola
 • A. Meierovica Kabiles pamatskola
 • Alsungas pamatskola
 • Nīkrāces pamatskola
 • Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs

Kontaktinformācija novadā: Izglītības nodaļas speciāliste Una Lepse, tālr. 26542280, 63322540, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā: tālr.: 28684847,e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Plašāka informācija par projektu:
https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/par-projektu/http://pumpurs.lv/

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Pumpurs midi ar malam

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav