Veidos vairākus nākotnes scenārijus Kuldīgas novada skolām

Kuldīgas novada Dome nolēmusi izstrādāt vairākas alternatīvas Kuldīgas novada skolu tīkla optimizācijai. Tā deputāti lēma 27. februāra Domes sēdē, nenododot publiskajai apspriešanai sākotnējo Kuldīgas novada izglītības stratēģijas projektu, kurā bija tikai viens priekšlikums skolu optimizācijai.

Par šādu lēmumu deputātus rosināja izšķirties sabiedrības aktīvā līdzdalība, kas aizsākās pirms Dome bija lēmusi par iespēju nodot publiskai apspriešanai stratēģijas projektu. Dome ir saņēmusi vairākas vēstules un ierosinājumus no izglītības iestādēm, pedagogiem un vecāku padomes. Pašvaldības pārstāvji plāno apmeklēt vēl vairākas skolu padomes sēdes, lai uzklausītu vecāku viedokļus.

Ņemot vērā, ka diskusija turpinās, izglītības stratēģijas projekta informatīvi analītiskā daļa tiek publiskota pašvaldības oficiālajā mājas lapā.

 „Ja kāds konstatē nepilnības vai nekorektas interpretācijas, lūgums par to mūs informēt,” saka izglītības stratēģijas izstrādes vadītājs, Kuldīgas attīstības aģentūras direktors Kaspars Rasa.

Atgādinām, ka darba grupas sākotnējais priekšlikums paredzēja vidējo izglītību koncentrēt vienkopus un virzīties uz valsts ģimnāzijas izveidi Kuldīgā, savukārt pirmsskolas un sākumskolas izglītību nodrošināt pēc iespējas tuvāk bērnu dzīves vietai. Daļa speciālistu un sabiedrības uzskata, ka ir jāizvērtē, vai valsts ģimnāzijas izveide ir Kuldīgas novada prioritāte. Tiek rosināta citu, ne tik radikālu alternatīvu izveide, kas būtiski nemainītu vairāku skolu attīstību.

„Ieteiksim vairākas alternatīvas, lai cilvēkiem būtu no kā izvēlēties,” uzsver darba grupas vadītājs K. Rasa. „Mēs gribam, lai dokuments kaut vai ilgāk, bet tiktu publiski apspriests un jebkurš varētu sniegt savus priekšlikumus un viedokļus,” atzina K.Rasa.

Kuldīgas novada izglītības stratēģijas projekts

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3