Veidos Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu

Ceturtdien, 29. jūnijā, Kuldīgas novada Domes deputāti nolēma no 2018. gada 1. jūlija izveidot Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu, apvienojot Kuldīgas Alternatīvo sākumskolu (t.sk. Padures filiāli), V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju un Kuldīgas pamatskolu.

Valsts radītā sistēma mudina pašvaldības apvienot skolas, jo lielākas mācību iestādes ar lielāku skolēnu skaitu var saņemt lielākas valsts mērķdotācijas. Sadrumstalotais skolu tīkls Kuldīgas pilsētā nespēj nodrošināt skolotājiem atbilstošas darba slodzes un konkurētspējīgu atalgojumu. Skolu apvienošana ļaus nodrošināt pedagogiem lielākas slodzes atsevišķu nepilnu slodžu vietā, kā arī saņemt lielākus valsts finansējumu pedagogu atalgojumam, tādējādi paaugstinot samaksu par likmi pedagogiem. Veicot aprēķinus, konstatēts, ka, izveidojot vienotu skolu ar vairāk nekā 600 audzēkņiem, mērķdotācijas apmērs mēnesī varētu būt par 10 tūkstošiem eiro lielāks. Šobrīd nosauktajās trīs skolās vidējā samaksa par likmi ir 717 EUR, kas ir ievērojami mazāk nekā par līdzīgu darbu saņem lielākās pilsētas skolas – Kuldīgas Centra vidusskolas pedagogi. Pēc skolu apvienošanas būs iespējams novērtēt skolotāju un skolas administrācijas darbu ar lielākām un konkurētspējīgākām algām.

Tāpat aprēķināts, ka, apvienojot skolas, radīsies administratīvo resursu ietaupījums ap 60 tūkstošiem eiro gadā. Ieekonomētos līdzekļus būs iespējams ieguldīt mācību vides veidošanā, mācību ekskursijās, interešu izglītībā, pedagogu tālākizglītībā un citās vajadzībās.

Jautājumā par vienas lielas, spēcīgas vidusskolas izveidi Kuldīgas novada Domes vadībai notikušas sarunas ar V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas un Kuldīgas pamatskolas vadību un pedagogiem. Ieplānotas arī tikšanās ar audzēkņu vecākiem.

Jaunajā vidusskolā plānots īstenot izglītības programmas no 1. līdz 12. klasei, kā arī pirmsskolas izglītības programmu. Šobrīd Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā no 1. līdz 6. klasei mācās 261  skolēni, kā arī 16 audzēkņi pirmsskolas grupā. Kuldīgas pamatskolā no 1. līdz 9. klasei mācās 187 skolēni, bet V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā no 7. līdz 12. klasei – 158 skolēni. Jaunajā vidusskolā mācīsies vairāk nekā 600 skolēnu.

Atbilstoši likumdošanai uz V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatu tiks rīkots konkurss, pretendentu izvērtēšanā iesaistot pa vienam pedagogu pārstāvim no V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas un Kuldīgas pamatskolas.

Šobrīd V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija un Kuldīgas Alternatīvā sākumskola darbojas vienā ēkā Piltenes ielā 25, bet Kuldīgas pamatskola – Ventspils ielā 16. Plānots, ka pēc vienotās vidusskolas izveides izglītības iestāde turpinās izmantot abas pašreizējās skolu ēkas. Jautājumu par to, kā organizēt mācību procesu un kuri klašu komplekti mācīsies kurā no ēkām, lems jaunais skolas direktors.

Jau šobrīd V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas virtuvē tiek gatavotas kopgalda maltītes V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai, Kuldīgas Alternatīvajai sākumskolai (t.sk. Padures filiālei) un Kuldīgas pamatskolai, kas nodrošina efektīvu un racionālu pašvaldības finansējuma izlietojumu skolēnu brīvpusdienu programmā.

Kopumā šobrīd Kuldīgas novada pašvaldībā ir 13 vispārizglītojošās skolas, no tām 6 darbojas Kuldīgas pilsētā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Obligāts

    Kuldīgai kā mazai pilsētai uz administratīvo resursu ietaupīšanu ir milzīgas iespējas. Tādi pašvaldības uzņēmumi kā ,,Kuldīgas ūdens'', ,,KKP'' un ,,Kuldīgas ūdens'' var strādāt viena vadītāja vadībā un pat vest vienu grāmatvedību bet nu lai to saprastu dažam labam ir vajadzīgs ilgs laiks. Turklāt šīs nav vienīgās iespējas.

    02.07.2017 23:23:17