Bērnu un jauniešu centrs iegūst akreditāciju par brīvprātīgā darba koordinēšanu

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs ir ieguvis akreditāciju Eiropas Savienības programmā "ERASMUS+: Jaunatne darbībā" kā Eiropas brīvprātīgā darba nosūtītājorganizācija, uzņēmējorganizācija un koordinējošā organizācija.

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja 17-30 gadus veciem jauniešiem doties uz kādu no programmas "Erasmus+” dalībvalstīm vai citu pasaules valsti, kur divas nedēļas līdz 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam, sniedzot atbalstu un dažādos veidos palīdzot uzņēmējorganizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu. 

Ko var darīt?

Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu tēmas ir ļoti dažādas – jaunatnes informācija un politika, pilsoniskā aktivitāte, sociālā aprūpe un iekļaušana, vide, neformālās izglītības programmas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, mediji, kultūra un radošums, attīstības sadarbība u.c.

Kas noteikti jāzina?

Pieteikšanās Eiropas Brīvprātīgajam darbam un dalība tajā ir bez maksas (izņemot iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā)! Eiropas Brīvprātīgajā darbā var piedalīties 17-30 gadus veci jaunieši uz laiku no 2 līdz 12 mēnešiem. Grupu brīvprātīgajā darbā kopējais brīvprātīgo skaits var būt no 10 līdz 30 cilvēkiem, un minimālais šāda EBD ilgums ir divas nedēļas.

Īpaši tiek atbalstīta jauniešu ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām iesaistīšana. Šiem jauniešiem brīvprātīgā darba projekts var ilgt no divām nedēļām līdz 12 mēnešiem.

Programma "Erasmus+” sedz brīvprātīgā uzturēšanās izdevumus, apdrošināšanu, valodas kursus, vīzas izmaksas u.c., kā arī noteiktā apmērā tiek apmaksāti brīvprātīgā ceļa izdevumi uz projekta vietu un atpakaļ (organizācijas var lūgt brīvprātīgajam iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā). Papildus tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Eiropas Brīvprātīgais darbs notiek.

Vairāk informācijas par brīvprātīgo darbu meklē šeit.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav