Ģimnāzistiem iespēja gūt starptautisku pieredzi

Foto: Kristīne Duļbinska

2015./2016. mācību gads V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā sācies ar jaunām iespējām un jauniem izaicinājumiem. Tika apstiprināts Erasmus+ starpvalstu stratēģiskās partnerības projekta „EU-preneurs” („ES-uzņēmēji”) pieteikums.

Projekta ideja aizsākās 2014. gada septembrī, kad skolotāja Anita Balode piedalījās Erasmus+ kontaktseminārā „Interdisciplinary approach in teaching and learning to promote learners creativity and entrepreneurship skills” („Starpdisciplināra pieeja mācīšanas un mācīšanās procesā, lai paaugstinātu skolēnu radošumu un uzņēmējdarbības prasmes”), kura laikā tika iepazīti potenciālās sadarbības partneri no dažādām Eiropas valstīm, kā arī radītas pirmās projekta pieteikuma idejas. Rezultātā 2014. gada martā projekta koordinatore Anita Balode ciešā sadarbībā ar ģimnāzijas projektu speciālisti Lienīti Bebrišu, kā arī projektu koordinatoriem no Slovēnijas, Igaunijas un Beļģijas iesniedza projekta pieteikumu vērtēšanai. Šajā gadā Erasmus+ projektu izvērtētāji apstiprināja ~ 30% no visiem projektu pieteikumiem.

Tas nozīmē, ka turpmāko divu gadu laikā 6 ģimnāzijas vidusskolēniem un vizmaz 5 ģimnāzijas pedagogiem būs iespēja gūt starptautiskas sadarbības pieredzi kopā ar partnerskolām. Skolēniem un skolotājiem būs iespēja praktizēt angļu valodas lietojumu, apgūt starptautiskas sadarbības prasmes, iegūt zināšanas par uzņēmējdarbību, mārketingu, ražošanu, kā arī iepazīt citu valstu mācību un uzņēmējdarbības vidi un kultūru. Nav izslēgts, ka kāds no projektā iesaistītajiem skolēniem atradīs sev sadarbības partneri reālajā dzīvē pēc skolas beigšanas.

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu starptautiskās sadarbības un uzņēmējdarbības prasmes, paaugstināt skolēnu uzņēmību un pašapziņu, mudinot nākotnē kļūt par darba devējiem. Tas tiks realizēts, veidojot skolēnu mācību uzņēmumus tā, lai katrā skolēnu komandā būtu pa vienam dalībniekam no katras valsts – kopā 3 starptautiski mācību uzņēmumi, kas tiks reģistrēti tam paredzētajā JA-YE platformā (Young Enterprise Europe and Junior Achievement International Europe).

Ģimnāzijas skolotājas Anita Balode un Evija Heniņa no 21. līdz 25. septembrim piedalījās projekta plānošanas sanāksmē Slovēnijā Sežanā, ko organizēja skola Šolski centrer Srečko Kosovela Sežana.  Sanāksmes laikā tika plānots projekta realizācijas grafiks, izstrādāta pedagoģiskā metodika un mācīšanās procesa izvērtēšanas mehānismi. Tāpat notika pieredzes apmaiņa gan Slovēnijas mācību programmu veidošanas un realizēšanas jautājumos, gan viesošanās vietējos uzņēmumos, uzņēmējdarbības un skolēnu prakses atbalsta centros. Slovēņu kolēģi bija ļoti viesmīlīgi un atbalstoši visā uzturēšanās laikā.

No 26. līdz 30. oktobrim Kuldīgā V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā notiek pirmā mācīšanās sesija, kurā piedalīsies 3 vidusskolēni un 2 skolotāji no katras valsts un kuras laikā tiks dibināti mācību uzņēmumi, meklētas biznesa idejas, notiks lekcijas un prakstiskas nodarbības par uzņēmējdarbību un mārketingu, kā arī apgūtas iespējas sadarboties, izmantojot interneta vidi. Konkursa rezultātā ģimnāziju pārstāvēs 11.b skolēni Signe Agnese Bumbiere, Anna Losāne un Dāvis Jansons. Mācību gada laikā mācību uzņēmumu darbībai jātiek realizētai un jāgūst arī pieredze reālā tirgus vidē, piedāvājot produktu vai pakalpojumu.

Aprīlī skolu komandas tiksies Slovēnijā, lai prezentētu rezultātus un veiktu mācīšanās procesa izvērtējumu. 2016. gada rudenī tiks iesaistīti vēl 3 vidusskolēni, kas realizēs jau minēto mācību firmu modeli. Beļģijā notiks mācīšanās sesija, kurā kā mentori jaunajiem dalībniekiem savu pieredzi nodos iepriekšējā gada skolēni. Tam sekos mācīšanās sesija Latvijā janvārī un noslēguma mācīšanās sesija pavasarī Igaunijā 2017. gadā.

Eiropas Savienība projekta realizēšanai piešķīrusi 20 445 eiro. Projektam piešķirtā finansējuma izlietošana tiks uzraudzīta gan no pašvaldības finanšu departamenta, gan Erasmus+ institūcijām.

Šodien arvien vairāk tiek runāts par mācību pietuvināšanu reālām dzīves situācijām. Pedagogu uzdevums ir rast iespējas piedāvāt skolēniem netradicionālas mācīšanās metodes, atvērt radošuma un uzņēmības potenciālu. Tikpat liela atbildība ir skolēniem pieņemt un izmantot izaicinājumu.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav