Kuldīgas novada pašvaldība atbalsta starptautisko jauniešu projektu „PROTI un DARI!”

Publicitātes foto

Kuldīgas novada Domes deputāti aprīļa sēdē lēma par pašvaldības piedalīšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotajā projektā „PROTI un DARI!”.

Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadu vecumam, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Pašvaldības uzdevums šajā projektā ir iesaistīt stratēģiskos partnerus, kas var būt valsts un pašvaldību institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie parteri un citi. Šie partneri apzinās jauniešus, motivēs un īstenos atbalsta pasākumus projekta ietvaros un ārpus tā.

Katram jaunietim pēc prasmju, interešu, iegūtās izglītības un attīstības virziena profilēšanas tiks izstrādāta individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām daļām – personības attīstības, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības kompetence. Šāda individuālā jaunieša pasākuma programma ilgst 2 līdz 9 mēnešus, kuru laikā jaunietis saņems individuāla mentora atbalstu (vismaz 20 stundas mēnesī), individuālas konsultācijas, iesaistoties dažādās pasākumu programmās paredzētās aktivitātēs (t.sk. dalība nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos u.c.) un ekskursijās uz uzņēmumiem vai īslaicīgā praksē uzņēmumā u.c.

Atbalstot projektu, Kuldīgas novada pašvaldība nodrošinās priekšfinansējumu EUR 2391,84 2015. gada 4.ceturksnī paredzētajai projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu skaita profilēšanai un aktivitāšu īstenošanai.

Īstenojot projektu „PROTI un DARI!” aktivitātes, tiks sniegts atbalsts apmēram 5260 jauniešiem. Projekts tiek īstenots no 2014. gada septembra līdz 2018. gada decembrim.

JSPA 2014. gada septembrī uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta „PROTI un DARI!” īstenošanu.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav