No 2019.gada 1.janvāra pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par plānotajiem iepirkumiem, iepirkuma procedūras dokumentus, informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām, izbeigtajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

Valsts elektroniskās informācijas sistēmas (EIS) adrese ir https://www.eis.gov.lv/EIS/. Lai apskatītu Kuldīgas novada pašvaldības informāciju par plānotajiem iepirkumiem, iepirkuma procedūras dokumentus, informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām, izbeigtajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju, nepieciešams atvērt lapu https://www.eis.gov.lv/EIS, izvēlēties izvēlni e-konkursi, tad meklētājā (Atslēgvārdi) jāieraksta Kuldīgas novada pašvaldība un jāuzspiež uz meklēt.

Meklēšana
Iesniegšanas termiņš: no:   līdz: 
Procedūras veids:
Statuss:
Izsludināts
ID Nr.
Iepirkuma līguma nosaukums
Piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
Statuss

Malkas piegāde Pelču speciālajai internātpamatskolai - attīstības centram

Identifikācijas Nr.: KNP/2019/12
Publikācijas datums: 05.03.2019
Iesniegšanas termiņš: 21.03.2019 13:00
Status: aktīvs

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles pamatskolai 2019.gadam

Identifikācijas Nr.: KNP/2019/9
Publikācijas datums: 06.02.2019
Iesniegšanas termiņš: 21.02.2019 13:00
Status: aktīvs

Veselības vingrošanas nodarbību vadīšana Kuldīgas novada pagastos

Identifikācijas Nr.: KNP/2019/4/ESF
Publikācijas datums: 24.01.2019
Iesniegšanas termiņš: 04.02.2019 13:00
Status: aktīvs

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada Sporta skolas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2019/1
Publikācijas datums: 21.01.2019
Iesniegšanas termiņš: 01.02.2019 13:00
Status: aktīvs

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles pamatskolai 2019.gadam

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/56
Publikācijas datums: 28.12.2018
Iesniegšanas termiņš: 10.01.2019 13:00
Status: pārtraukts

Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes nodrošināšana Kuldīgas novada reģionālajā drukātajā presē

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/55
Publikācijas datums: 18.12.2018
Iesniegšanas termiņš: 03.01.2019 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā “Ēkas daļas-torņa atjaunošana, restaurācija un pārbūve Liepājas ielā 37, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/54/INTERREG
Publikācijas datums: 27.11.2018
Iesniegšanas termiņš: 10.12.2018 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā “Ēkas daļas-torņa atjaunošana, restaurācija un pārbūve Liepājas ielā 37, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/53/INTERREG
Publikācijas datums: 14.11.2018
Iesniegšanas termiņš: 26.11.2018 13:00
Status: pārtraukts

Ziemassvētku dekoru uzstādīšana un atjaunošana Kuldīgas novada pašvaldībā

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/52
Publikācijas datums: 16.10.2018
Iesniegšanas termiņš: 29.10.2018 13:00
Status: pabeigts

Ziemassvētku dekorāciju iegāde Kuldīgas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/51
Publikācijas datums: 16.10.2018
Iesniegšanas termiņš: 29.10.2018 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbi objektā “Ārējā apgaismojuma pārbūve Aizputes ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā"

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/49
Publikācijas datums: 08.10.2018
Iesniegšanas termiņš: 25.10.2018 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde Kuldīgas novada Sporta skolas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/48
Publikācijas datums: 21.09.2018
Iesniegšanas termiņš: 04.10.2018 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas restaurācijas centra darbnīcas tehniskā aprīkojuma un darbarīku iegāde un piegāde Baznīcas ielā 30, KuldīgāKuldīgas restaurācijas centra darbnīcas tehniskā aprīkojuma un darbarīku iegāde un piegāde Baznīcas ielā 30, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/47/INTERREG
Publikācijas datums: 18.09.2018
Iesniegšanas termiņš: 04.10.2018 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas teātra festivāla "Teātris ir visur" organizēšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/43-S
Publikācijas datums: 23.08.2018
Iesniegšanas termiņš: 30.08.2018 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta “Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/25-K/ERAF
Publikācijas datums: 20.08.2018
Iesniegšanas termiņš: 13.09.2018 14:00
Status: pabeigts

Aprīkojuma iegāde un piegāde tūrisma attīstībai Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/41/INTERREG
Publikācijas datums: 07.08.2018
Iesniegšanas termiņš: 23.08.2018 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana Raiņa ielā 21, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/30-K
Publikācijas datums: 31.07.2018
Iesniegšanas termiņš: 02.11.2018 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas restaurācijas centra telpu Baznīcas ielā 30 Kuldīgā pirmā stāva interjera koncepcijas ieviešana

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/38/INTERREG
Publikācijas datums: 26.07.2018
Iesniegšanas termiņš: 06.08.2018 13:00
Status: pabeigts

Dienas centra pakalpojums senioriem Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/31
Publikācijas datums: 20.07.2018
Iesniegšanas termiņš: 13.09.2018 13:00
Status: aktīvs

Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana ierakstu studijas izveidei Kuldīgas Jauniešu mājā

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/32/INTERREG
Publikācijas datums: 19.07.2018
Iesniegšanas termiņš: 31.07.2018 14:00
Status: pabeigts

Aprīkojuma iegāde un piegāde tūrisma attīstībai Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/37/INTERREG
Publikācijas datums: 18.07.2018
Iesniegšanas termiņš: 31.07.2018 14:00
Status: pārtraukts

Kuldīgas restaurācijas centra telpu Baznīcas ielā 30 Kuldīgā pirmā stāva interjera koncepcijas ieviešana

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/36/INTERREG
Publikācijas datums: 13.07.2018
Iesniegšanas termiņš: 24.07.2018 13:00
Status: pārtraukts

Būvdarbu veikšana objektā “Gājēju ietves izbūve Dārza ielas posmā no Vītolu ielas līdz Grants ielai, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/33
Publikācijas datums: 13.07.2018
Iesniegšanas termiņš: 24.07.2018 13:00
Status: aktīvs

Divu autobusu iegāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/35-K
Publikācijas datums: 12.07.2018
Iesniegšanas termiņš: 31.07.2018 14:00
Status: pabeigts

Kokskaidu granulu piegāde Kuldīgas novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/26-K
Publikācijas datums: 27.06.2018
Iesniegšanas termiņš: 17.07.2018 13:00
Status: pabeigts

Divu autobusu iegāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/22-K
Publikācijas datums: 27.06.2018
Iesniegšanas termiņš: 13.07.2018 13:00
Status: pārtraukts

Būvdarbu veikšana objektā “Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā, 1.kārta”

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/28-K/ERAF
Publikācijas datums: 18.06.2018
Iesniegšanas termiņš: 05.07.2018 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā “Pārventas parka pastaigu takas izveidošana, Pārventas parks, Kuldīga, Kuldīgas novadā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/24/INTERREG
Publikācijas datums: 01.06.2018
Iesniegšanas termiņš: 14.06.2018 13:00
Status: pabeigts

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā “Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā 1.kārta”

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/21
Publikācijas datums: 01.06.2018
Iesniegšanas termiņš: 14.06.2018 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā “Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā, 1.kārta”

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/23-K/ERAF
Publikācijas datums: 30.05.2018
Iesniegšanas termiņš: 21.06.2018 13:00
Status: pārtraukts

Kuldīgas novada pagastu autoceļu remontdarbu veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/20
Publikācijas datums: 30.05.2018
Iesniegšanas termiņš: 12.06.2018 13:00
Status: pabeigts

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana projekta “Kurzeme visiem” identifikācijas Nr.9.2.2.1./15/I/004, ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/17
Publikācijas datums: 24.05.2018
Iesniegšanas termiņš: 07.06.2018 13:00
Status: pabeigts

Būvprojektu “Rendas pagasta pārvaldes ēkas telpu grupas daļas atjaunošana un pārbūve par Rendas pagasta bibliotēku, “Vīgneros”, Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā” un “Rendas pagasta bibliotēkas ēkas telpu atjaunošana un pārbūve par Kuldīgas 2.vidusskolas Rendas filiāles pirmsskolas izglītības iestādi, Podniekos, Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/18
Publikācijas datums: 23.05.2018
Iesniegšanas termiņš: 07.06.2018 13:00
Status: pārtraukts

Būvdarbu veikšana objektā “Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā, 1.kārta”

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/11-K/ERAF
Publikācijas datums: 16.05.2018
Iesniegšanas termiņš: 07.06.2018 13:00
Status: pārtraukts

Fasādes vienkāršotā atjaunošana Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkai Pētera ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/16
Publikācijas datums: 18.04.2018
Iesniegšanas termiņš: 03.05.2018 13:00
Status: pabeigts

Grants ielu atputekļošana veicot divkārtu virsmas apstrādi Kuldīgas pilsētas ielās

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/14
Publikācijas datums: 18.04.2018
Iesniegšanas termiņš: 03.05.2018 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pagastu grants autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/15
Publikācijas datums: 13.04.2018
Iesniegšanas termiņš: 26.04.2018 13:00
Status: pabeigts

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/8
Publikācijas datums: 03.04.2018
Iesniegšanas termiņš: 16.04.2018 13:00
Status: pabeigts

Ģimenes asistenta pakalpojumi

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/13
Publikācijas datums: 29.03.2018
Iesniegšanas termiņš: 12.04.2018 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta “Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/5-K
Publikācijas datums: 22.03.2018
Iesniegšanas termiņš: 19.04.2018 13:00
Status: pārtraukts

Būvdarbu veikšana objektā “Gājēju ceļa atjaunošana, “Skola”, Vārme, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/9/ELFLA
Publikācijas datums: 16.03.2018
Iesniegšanas termiņš: 29.03.2018 13:00
Status: pabeigts

Par transporta pakalpojumu nodrošināšanu Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībniekiem

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/10
Publikācijas datums: 15.03.2018
Iesniegšanas termiņš: 26.03.2018 13:00
Status: pabeigts

Fasādes vienkāršotā atjaunošana Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkai Pētera ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/7
Publikācijas datums: 08.02.2018
Iesniegšanas termiņš: 22.02.2018 13:00
Status: pabeigts bez uzvarētājiem

Vienotas Kuldīgas pilsētas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju mikrorajonu pagalmu pilsētvides atjaunošanas, pārbūves un attīstības koncepcijas izstrāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/93
Publikācijas datums: 24.01.2018
Iesniegšanas termiņš: 08.02.2018 13:00
Status: aktīvs

Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Kuldīgas pilsētā 2018. un 2019.gadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/6-K
Publikācijas datums: 22.01.2018
Iesniegšanas termiņš: 15.02.2018 13:00
Status: pabeigts

Patversmes pakalpojuma nodrošināšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/2
Publikācijas datums: 18.01.2018
Iesniegšanas termiņš: 26.01.2018 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes nodrošināšana Kuldīgas novada reģionālajā drukātajā presē

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/3
Publikācijas datums: 15.01.2018
Iesniegšanas termiņš: 26.01.2018 13:00
Status: pabeigts

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada izglītojamajiem Eiropas Savienības struktūrfonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/4/ESF
Publikācijas datums: 15.01.2018
Iesniegšanas termiņš: 26.01.2018 13:00
Status: pārtraukts

Griezto ziedu, pušķu un kompozīciju iegāde Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/91-K
Publikācijas datums: 11.01.2018
Iesniegšanas termiņš: 01.02.2018 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektos: “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie Ventas līdz Kuldīgas jaunajam tiltam, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un “Elektriskā apgaismojuma izbūve Ventas upes kreisā krasta takas posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2018/1-K/ERAF
Publikācijas datums: 05.01.2018
Iesniegšanas termiņš: 15.02.2018 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības telpu uzkopšana Baznīcas ielā 1 un Baznīcas ielā 9, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/89
Publikācijas datums: 19.12.2017
Iesniegšanas termiņš: 04.01.2018 13:00
Status: pabeigts

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/88
Publikācijas datums: 11.12.2017
Iesniegšanas termiņš: 28.12.2017 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektos: “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie Ventas līdz Kuldīgas jaunajam tiltam, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un “Elektriskā apgaismojuma izbūve Ventas upes kreisā krasta takas posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/85-K/ERAF
Publikācijas datums: 08.12.2017
Iesniegšanas termiņš: 11.01.2018 13:00
Status: pārtraukts

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles pamatskolai 2018.gadam

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/86
Publikācijas datums: 04.12.2017
Iesniegšanas termiņš: 21.12.2017 13:00
Status: pabeigts

Sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšana personas dzīvesvietā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/81-K
Publikācijas datums: 29.11.2017
Iesniegšanas termiņš: 07.12.2017 13:00
Status: pabeigts

Zupas virtuves pakalpojums Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/87
Publikācijas datums: 22.11.2017
Iesniegšanas termiņš: 04.12.2017 13:00
Status: pabeigts

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada Sporta skolas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/84
Publikācijas datums: 22.11.2017
Iesniegšanas termiņš: 07.12.2017 13:00
Status: pabeigts

Saziņas sistēmas pakalpojums personas uzraudzībai

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/82
Publikācijas datums: 15.11.2017
Iesniegšanas termiņš: 30.11.2017 13:00
Status: pabeigts

Zupas virtuves pakalpojums Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/75
Publikācijas datums: 09.11.2017
Iesniegšanas termiņš: 21.11.2017 13:00
Status: pārtraukts

Vides objekts Brīvības cīnītājiem, Liepājas ielā 39, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/80-K
Publikācijas datums: 07.11.2017
Iesniegšanas termiņš: 11.01.2018 13:00
Status: pārtraukts

Informatīvā izdevuma „Kuldīgas novada Vēstis” izplatīšana 2018. un 2019.gadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/79
Publikācijas datums: 01.11.2017
Iesniegšanas termiņš: 16.11.2017 13:00
Status: pabeigts

Informatīvā izdevuma „Kuldīgas novada Vēstis” tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojumi 2018.un 2019.gadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/78
Publikācijas datums: 01.11.2017
Iesniegšanas termiņš: 16.11.2017 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta “Ēkas atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija Kalpaka ielā 2 un Kalpaka ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 39, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” ekspertīzes veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/73
Publikācijas datums: 24.10.2017
Iesniegšanas termiņš: 06.11.2017 13:00
Status: pabeigts

Papildus darbu veikšana būvobjektā “Kuldīgas 2.vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/77/ERAF
Publikācijas datums: 20.10.2017
Iesniegšanas termiņš: 31.10.2017 13:00
Status: pabeigts

Veselības veicināšanas pasākumu inventāra iegāde ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/095) darbību nodrošināšanai

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/74/ESF
Publikācijas datums: 17.10.2017
Iesniegšanas termiņš: 30.10.2017 13:00
Status: pabeigts

Veselības veicināšanas pasākumu inventāra iegāde ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/095) darbību nodrošināšanai

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/70/ESF
Publikācijas datums: 11.10.2017
Iesniegšanas termiņš: 23.10.2017 13:00
Status: pārtraukts

KANCELEJAS PREČU PIEGĀDE KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/67-K
Publikācijas datums: 10.10.2017
Iesniegšanas termiņš: 02.11.2017 13:00
Status: pabeigts

Ziemassvētku dekoru uzstādīšana un atjaunošana

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/72
Publikācijas datums: 09.10.2017
Iesniegšanas termiņš: 20.10.2017 13:00
Status: pabeigts

Ziemassvētku dekorāciju iegāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/71
Publikācijas datums: 09.10.2017
Iesniegšanas termiņš: 20.10.2017 13:00
Status: pabeigts

Ēdiena sagatavošana un piegāde PII “Ābelīte”, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/69-S
Publikācijas datums: 27.09.2017
Iesniegšanas termiņš: 05.10.2017 13:00
Status: aktīvs

Kokskaidu granulu piegāde Vārmes pamatskolai 2017./2018.gada apkures sezonai

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/66
Publikācijas datums: 26.09.2017
Iesniegšanas termiņš: 12.10.2017 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde Kuldīgas novada pašvaldības autotransportam

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/68-K
Publikācijas datums: 22.09.2017
Iesniegšanas termiņš: 19.10.2017 13:00
Status: pabeigts

M. Novadu ielas ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/65
Publikācijas datums: 11.09.2017
Iesniegšanas termiņš: 22.09.2017 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas 2.vidusskolas un Rendas filiāles pirmsskolas vecuma audzēkņu ēdināšanas pakalpojuma sniegšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/64-S
Publikācijas datums: 07.09.2017
Iesniegšanas termiņš: 21.09.2017 13:00
Status: pabeigts

Ēdiena sagatavošana un piegāde Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas audzēkņiem

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/63-S
Publikācijas datums: 31.08.2017
Iesniegšanas termiņš: 14.09.2017 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta “Multifunkcionālas mācību, pasākumu telpas un ergonomiskas mācību vides izveide Piltenes ielā 25, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/61
Publikācijas datums: 30.08.2017
Iesniegšanas termiņš: 14.09.2017 13:00
Status: pabeigts

Ēdiena sagatavošana un piegāde Kuldīgas novada PII „Cīrulītis”

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/62-S
Publikācijas datums: 25.08.2017
Iesniegšanas termiņš: 04.09.2017 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/59-K
Publikācijas datums: 18.08.2017
Iesniegšanas termiņš: 14.09.2017 13:00
Status: aktīvs

Sabiedriskās tualetes un labiekārtojuma izbūve Pilsētas dārzā, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/57
Publikācijas datums: 11.08.2017
Iesniegšanas termiņš: 24.08.2017 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta “Ēkas atjaunošana, fasāžu restaurācija un pārbūve šaha kluba vajadzībām Kalna ielā 4, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/56
Publikācijas datums: 09.08.2017
Iesniegšanas termiņš: 24.08.2017 13:00
Status: pārtraukts

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā “L.Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim rekonstrukcija Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/58
Publikācijas datums: 09.08.2017
Iesniegšanas termiņš: 21.08.2017 13:00
Status: pabeigts

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas 2.vidusskolas un Rendas filiāles audzēkņiem

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/55-S
Publikācijas datums: 28.07.2017
Iesniegšanas termiņš: 07.08.2017 13:00
Status: pabeigts

Ēdiena sagatavošana un piegāde PII „Bitīte”, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/53-S
Publikācijas datums: 20.07.2017
Iesniegšanas termiņš: 28.07.2017 13:00
Status: pabeigts

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā “L.Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim rekonstrukcija Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/54
Publikācijas datums: 19.07.2017
Iesniegšanas termiņš: 01.08.2017 13:00
Status: pārtraukts

Kuldīgas novada pašvaldības īpašumu apdrošināšanas pakalpojumi

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/46
Publikācijas datums: 14.07.2017
Iesniegšanas termiņš: 27.07.2017 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta “Ēkas atjaunošana, fasāžu restaurācija un pārbūve šaha kluba vajadzībām Kalna ielā 4, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/42
Publikācijas datums: 12.07.2017
Iesniegšanas termiņš: 27.07.2017 13:00
Status: pārtraukts

Skolas (bērnu un jauniešu centra) ēkas 1905. gada ielā 10, Kuldīgā būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/32
Publikācijas datums: 10.07.2017
Iesniegšanas termiņš: 27.07.2017 13:00
Status: pabeigts

Elektroenerģijas piegāde Kuldīgas novada pašvaldības un tās iestāžu un kapitālsabiedrību vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/44-K
Publikācijas datums: 10.07.2017
Iesniegšanas termiņš: 17.08.2017 13:00
Status: pabeigts

Ģērbtuves skapīšu piegāde un uzstādīšana objektā – Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/51
Publikācijas datums: 07.07.2017
Iesniegšanas termiņš: 18.07.2017 16:00
Status: pabeigts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas restaurācija, atjaunošana un pārbūve Restaurācijas centra vajadzībām 1. un 2. kārta

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/45-K
Publikācijas datums: 03.07.2017
Iesniegšanas termiņš: 24.07.2017 11:00
Status: pabeigts

Praktisku restaurācijas darbnīcu rīkošana koka būvgaldniecības atjaunošanai un restaurācijai vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 30, Kuldīgā būvniecības procesā, LiviHeri projekta ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/50/INTERREG
Publikācijas datums: 03.07.2017
Iesniegšanas termiņš: 14.07.2017 13:00
Status: pabeigts

Sabiedriskās tualetes un labiekārtojuma izbūve Pilsētas dārzā, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/39
Publikācijas datums: 03.07.2017
Iesniegšanas termiņš: 14.07.2017 13:00
Status: pārtraukts

Klientu kontroles sistēmas piegāde un uzstādīšana objektā – Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/48
Publikācijas datums: 03.07.2017
Iesniegšanas termiņš: 14.07.2017 13:00
Status: pabeigts

Ārējās sadzīves kanalizācijas pārbūve Jelgavas ielā 62, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/47
Publikācijas datums: 30.06.2017
Iesniegšanas termiņš: 11.07.2017 11:00
Status: pabeigts

Siltuma mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkai Pētera ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/49
Publikācijas datums: 30.06.2017
Iesniegšanas termiņš: 11.07.2017 11:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības un tās kapitālsabiedrību un iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/40-K
Publikācijas datums: 26.06.2017
Iesniegšanas termiņš: 01.08.2017 13:00
Status: pabeigts

Pelču pils jumta vienkāršotā atjaunošana Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/43-K
Publikācijas datums: 26.06.2017
Iesniegšanas termiņš: 17.07.2017 13:00
Status: pabeigts

Ielas apgaismojuma pārbūve Pureņu, Vīgriežu un Rātskungu ielās, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/41
Publikācijas datums: 21.06.2017
Iesniegšanas termiņš: 04.07.2017 11:00
Status: pabeigts

Ģērbtuves skapīšu un mēbeļu piegāde un uzstādīšana objektā – Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/37
Publikācijas datums: 16.06.2017
Iesniegšanas termiņš: 29.06.2017 13:00
Status: pārtraukts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas 2.vidusskolai, Jelgavas ielā 62, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/26-K
Publikācijas datums: 14.06.2017
Iesniegšanas termiņš: 06.07.2017 13:00
Status: pārtraukts

Klientu kontroles sistēmas piegāde un uzstādīšana objektā – Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/38
Publikācijas datums: 13.06.2017
Iesniegšanas termiņš: 26.06.2017 11:00
Status: pārtraukts

Iebūvējamo mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana objektā – Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/36
Publikācijas datums: 09.06.2017
Iesniegšanas termiņš: 20.06.2017 11:00
Status: pabeigts

Asfalta seguma izbūve Valciņu ielā un Vienības ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/34
Publikācijas datums: 05.06.2017
Iesniegšanas termiņš: 16.06.2017 13:00
Status: pabeigts

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā “Kuldīgas novada pašvaldības 14 grants ceļu pārbūves būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/35/ELFLA/LAP
Publikācijas datums: 05.06.2017
Iesniegšanas termiņš: 16.06.2017 13:00
Status: pabeigts

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Kuldīgas PII “Bitīte-attīstības centrs”

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/30
Publikācijas datums: 31.05.2017
Iesniegšanas termiņš: 15.06.2017 13:00
Status: pabeigts

Labiekārtojums rekreācijas zonai peldvietā “Mārtiņsala” Stendes ielā “Rumbas B1” un “Glābšanas stacija “Mārtiņsala”” Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/31/ERAF
Publikācijas datums: 30.05.2017
Iesniegšanas termiņš: 15.06.2017 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā “Gājēju un velobraucēju tilta pāri Riežupei izbūve, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/33/ELFLA
Publikācijas datums: 29.05.2017
Iesniegšanas termiņš: 15.06.2017 13:00
Status: pabeigts

Praktisku restaurācijas darbnīcu rīkošana koka būvgaldniecības atjaunošanai un restaurācijai vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 30, Kuldīgā būvniecības procesā, LiviHeri projekta ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/29/INTERREG
Publikācijas datums: 26.05.2017
Iesniegšanas termiņš: 08.06.2017 13:00
Status: pārtraukts

Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Vārmes pamatskolā, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/27
Publikācijas datums: 23.05.2017
Iesniegšanas termiņš: 05.06.2017 15:00
Status: pabeigts

Pelču pils jumta vienkāršotā atjaunošana Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/28-K
Publikācijas datums: 19.05.2017
Iesniegšanas termiņš: 15.06.2017 13:00
Status: pabeigts bez uzvarētājiem

Kuldīgas novada pašvaldības 14 grants ceļu pārbūves būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/24-K/ELFLA/LAP
Publikācijas datums: 26.04.2017
Iesniegšanas termiņš: 25.05.2017 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/23
Publikācijas datums: 21.04.2017
Iesniegšanas termiņš: 11.05.2017 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā “Fasādes vienkāršota atjaunošana un siltuma mehānikas, apkures sistēmas iekšējo tīklu izbūve Kuldīgas Mākslas un Humanitāro zinību vidusskolas ēkai Pētera ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/22-K
Publikācijas datums: 13.04.2017
Iesniegšanas termiņš: 11.05.2017 13:00
Status: pārtraukts

Būvprojekta “Zaļās ielas pārbūve un Ēdoles ielas posma no autoceļa P118 līdz Krauļu ielai atjaunošana Kuldīgā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/21
Publikācijas datums: 14.03.2017
Iesniegšanas termiņš: 30.03.2017 13:00
Status: pabeigts

Vides objekts Brīvības cīnītājiem, Liepājas ielā 39, Kuldīgā.

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/4-K
Publikācijas datums: 10.03.2017
Iesniegšanas termiņš: 11.05.2017 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/19
Publikācijas datums: 08.03.2017
Iesniegšanas termiņš: 23.03.2017 13:00
Status: pabeigts

Kr. Valdemāra pieminekļa (vides objekta) izveide Ēdoles ciema Dzirnavu dārzā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/9-K
Publikācijas datums: 28.02.2017
Iesniegšanas termiņš: 13.04.2017 13:00
Status: aktīvs

Elektroniskā pasta, datu pārsūtīšanas, kontaktu un plānošanas rīku nodrošināšana Kuldīgas novada pašvaldībā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/17
Publikācijas datums: 24.02.2017
Iesniegšanas termiņš: 09.03.2017 13:00
Status: pārtraukts

Pagalma atjaunošana Jelgavas ielā 1a, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/15
Publikācijas datums: 22.02.2017
Iesniegšanas termiņš: 06.03.2017 14:00
Status: pabeigts

Elektriskā apgaismojuma izbūve V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas basketbola un vingrošanas laukumiem Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/18
Publikācijas datums: 22.02.2017
Iesniegšanas termiņš: 09.03.2017 13:00
Status: pabeigts

Āra interaktīvā stenda piegāde un uzstādīšana Stendes ielas stāvlaukumā, Kuldīgā Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB110 „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/16/INTERREG
Publikācijas datums: 21.02.2017
Iesniegšanas termiņš: 06.03.2017 14:00
Status: pārtraukts

Papildus būvdarbu veikšana objektā „Mūzikas skolas pārbūve (rekonstrukcija) Smilšu ielā 6, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/14-S
Publikācijas datums: 20.02.2017
Iesniegšanas termiņš: 21.02.2017 16:00
Status: pabeigts

Būvprojekta “Kuldīgas 2.vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā” izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/13-S
Publikācijas datums: 16.02.2017
Iesniegšanas termiņš: 22.02.2017 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas Centra vidusskolai Mucenieku ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/8-K
Publikācijas datums: 13.02.2017
Iesniegšanas termiņš: 16.03.2017 13:00
Status: pabeigts

Elektriskā apgaismojuma izbūve V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas basketbola un vingrošanas laukumiem Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/11
Publikācijas datums: 06.02.2017
Iesniegšanas termiņš: 23.02.2017 13:00
Status: pārtraukts

Būvdarbu veikšana objektā “L.Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/10-K
Publikācijas datums: 01.02.2017
Iesniegšanas termiņš: 18.05.2017 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta „Gravas ielas posma (kadastra Nr. 6201 008 0194) no Ventspils ielas līdz Gravas ielas posmam (kadastra Nr. 6201 008 0257) un Gravas un Dārza ielas krustojuma pārbūve, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/6
Publikācijas datums: 20.01.2017
Iesniegšanas termiņš: 02.02.2017 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta “Gājēju ietves izbūve Dārza ielas posmā no Vītolu ielas līdz Grants ielai, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/5
Publikācijas datums: 18.01.2017
Iesniegšanas termiņš: 02.02.2017 13:00
Status: pabeigts

Riežupes tilta demontāža, autoceļš 6284A003 “Mežvalde- Galmicas”

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/2
Publikācijas datums: 16.01.2017
Iesniegšanas termiņš: 27.01.2017 14:00
Status: pabeigts

Vietējo ražotāju, mājražotāju atbalsta pakalpojumu sniegšana un attīstības (noieta tirgus) veicināšana Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/7
Publikācijas datums: 13.01.2017
Iesniegšanas termiņš: 26.01.2017 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada suvenīra – sudraba karotīšu iegāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/3
Publikācijas datums: 12.01.2017
Iesniegšanas termiņš: 26.01.2017 13:00
Status: pabeigts

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2017/1
Publikācijas datums: 09.01.2017
Iesniegšanas termiņš: 20.01.2017 13:00
Status: pabeigts

Nekustamo īpašumu vērtēšana Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/93
Publikācijas datums: 12.12.2016
Iesniegšanas termiņš: 23.12.2016 11:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes nodrošināšana Kuldīgas novada reģionālajā drukātajā presē

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/92
Publikācijas datums: 05.12.2016
Iesniegšanas termiņš: 16.12.2016 11:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības 14 grants ceļu rekonstrukcijas būvprojektu ekspertīžu veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/94/ELFLA/LAP
Publikācijas datums: 02.12.2016
Iesniegšanas termiņš: 13.12.2016 11:00
Status: pabeigts

Kuldīgas pilsētas paplašinātā vēsturiskā centra apbūves inventarizācija

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/87
Publikācijas datums: 01.12.2016
Iesniegšanas termiņš: 12.12.2016 11:00
Status: aktīvs

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā “L.Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim rekonstrukcija Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/91
Publikācijas datums: 25.11.2016
Iesniegšanas termiņš: 06.12.2016 11:00
Status: pārtraukts

Papildus darbi objektā „Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā. 1. un 3.kārta”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/88-K
Publikācijas datums: 24.11.2016
Iesniegšanas termiņš: 21.12.2016 14:00
Status: pabeigts

Būvprojekta „Gājēju un velobraucēju tilts pāri Riežupei” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/89/ELFLA
Publikācijas datums: 24.11.2016
Iesniegšanas termiņš: 05.12.2016 14:00
Status: pabeigts

Būvprojekta „Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/90
Publikācijas datums: 17.11.2016
Iesniegšanas termiņš: 29.11.2016 14:00
Status: pabeigts

Tirdzniecības kioska izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Pilsētas laukumā 7A, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/83/INTERREG
Publikācijas datums: 09.11.2016
Iesniegšanas termiņš: 21.11.2016 14:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/85
Publikācijas datums: 04.11.2016
Iesniegšanas termiņš: 17.11.2016 13:00
Status: pabeigts

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/84
Publikācijas datums: 04.11.2016
Iesniegšanas termiņš: 17.11.2016 13:00
Status: pabeigts

Piena un piena produktu piegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai, Piltenes ielā 25, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/86-S
Publikācijas datums: 03.11.2016
Iesniegšanas termiņš: 10.11.2016 13:00
Status: pabeigts

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles pamatskolai 2017.gadam

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/81
Publikācijas datums: 01.11.2016
Iesniegšanas termiņš: 17.11.2016 13:00
Status: pabeigts

Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/82-S
Publikācijas datums: 27.10.2016
Iesniegšanas termiņš: 10.11.2016 13:00
Status: pabeigts

Augstlēkšanas paklāja iegāde Kuldīgas novada Sporta skolai

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/79
Publikācijas datums: 26.10.2016
Iesniegšanas termiņš: 08.11.2016 13:00
Status: pabeigts

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/77
Publikācijas datums: 25.10.2016
Iesniegšanas termiņš: 08.11.2016 13:00
Status: pabeigts

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada Sporta skolas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/78
Publikācijas datums: 25.10.2016
Iesniegšanas termiņš: 08.11.2016 13:00
Status: pabeigts

Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas, vēsturiskās izpētes un fotofiksācijas izstrāde Kalpaka un Liepājas ielu kvartāla teritorijai Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/80
Publikācijas datums: 21.10.2016
Iesniegšanas termiņš: 01.11.2016 13:00
Status: pabeigts

Papildus būvdarbu veikšana objektā „Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/74-S
Publikācijas datums: 18.10.2016
Iesniegšanas termiņš: 20.10.2016 13:00
Status: pabeigts

Ziemassvētku gaismas dekoru montāža, elektropieslēgšana un demontāža Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/76
Publikācijas datums: 14.10.2016
Iesniegšanas termiņš: 25.10.2016 13:00
Status: pabeigts

Ziemassvētku rotājumu izgatavošana un esošo dekoru remonts Kuldīgas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/75
Publikācijas datums: 14.10.2016
Iesniegšanas termiņš: 25.10.2016 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde Kuldīgas novada Sporta skolas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/73
Publikācijas datums: 07.10.2016
Iesniegšanas termiņš: 20.10.2016 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta „Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/72
Publikācijas datums: 05.10.2016
Iesniegšanas termiņš: 20.10.2016 13:00
Status: pārtraukts

Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas, vēsturiskās izpētes un fotofiksācijas izstrāde Kalpaka un Liepājas ielu kvartāla teritorijai Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/71
Publikācijas datums: 05.10.2016
Iesniegšanas termiņš: 18.10.2016 13:00
Status: pārtraukts

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā “Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/70
Publikācijas datums: 30.09.2016
Iesniegšanas termiņš: 13.10.2016 13:00
Status: pabeigts

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā „Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/69
Publikācijas datums: 21.09.2016
Iesniegšanas termiņš: 27.09.2016 13:00
Status: pārtraukts

Būvprojekta “Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/65-K
Publikācijas datums: 09.09.2016
Iesniegšanas termiņš: 06.10.2016 13:00
Status: pabeigts

Autoruzraudzības veikšana objektā “Kuldīgas 2.vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/68-S
Publikācijas datums: 05.09.2016
Iesniegšanas termiņš: 08.09.2016 13:00
Status: pabeigts

E;diena sagatavošana un piegāde Kuldīgas 2.vidusskolai uz telpu remontdarbu laiku

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/67
Publikācijas datums: 26.08.2016
Iesniegšanas termiņš: 02.09.2016 13:00
Status: pabeigts

Par tiesībām veikt finanšu revīziju Kuldīgas novada pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un sniegt zvērināta revidenta ziņojumu

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/64
Publikācijas datums: 24.08.2016
Iesniegšanas termiņš: 06.09.2016 13:00
Status: pabeigts

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā „Kuldīgas 2.vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/63
Publikācijas datums: 19.08.2016
Iesniegšanas termiņš: 30.08.2016 13:00
Status: pabeigts

Straujteču posmu rekultivācija Ventas upē, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/62
Publikācijas datums: 19.08.2016
Iesniegšanas termiņš: 01.09.2016 13:00
Status: pabeigts

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmos Gaismas un Parka ielās, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/61
Publikācijas datums: 15.08.2016
Iesniegšanas termiņš: 01.09.2016 13:00
Status: pabeigts

Grīdu un pārseguma konstrukciju atjaunošana Kuldīgas 2. vidusskolas mācību telpās Nr. 73,74, 77 un palīgtelpā Nr. 75

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/57
Publikācijas datums: 02.08.2016
Iesniegšanas termiņš: 15.08.2016 14:00
Status: pabeigts

Kuldīgas teātra festivāla "Teātris ir visur" organizēšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/59-S
Publikācijas datums: 01.08.2016
Iesniegšanas termiņš: 04.08.2016 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta izstrāde objektam „Kuldīgas Kultūras centra ēku kompleksa rekonstrukcija Raiņa ielā 21, Kuldīgā” un autoruzraudzības veikšana”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/60-S
Publikācijas datums: 28.07.2016
Iesniegšanas termiņš: 18.08.2016 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/56-K
Publikācijas datums: 21.07.2016
Iesniegšanas termiņš: 18.08.2016 13:00
Status: pabeigts

DEGVIELAS IEGĀDE KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOTRANSPORTAM

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/52-K
Publikācijas datums: 14.07.2016
Iesniegšanas termiņš: 11.08.2016 13:00
Status: pabeigts

Vizuālā, skaidrojošā materiāla "Kuldīgas vecpilsētas apbūves noteikumi attēlos" iespiešana un piegāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/58
Publikācijas datums: 14.07.2016
Iesniegšanas termiņš: 25.07.2016 13:00
Status: pabeigts

Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam “Vienkāršotā fasādes atjaunošana, t.sk. jumta siltināšana, jumta seguma un logu atjaunošana un restaurācija, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ēkai Pētera ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un AMI izstrāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/54
Publikācijas datums: 11.07.2016
Iesniegšanas termiņš: 28.07.2016 13:00
Status: pabeigts

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un montāža Mūzikas skolā, Smilšu ielā 6, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/55-K
Publikācijas datums: 08.07.2016
Iesniegšanas termiņš: 04.08.2016 13:00
Status: pabeigts

Kancelejas preču piegāde Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/53
Publikācijas datums: 07.07.2016
Iesniegšanas termiņš: 21.07.2016 13:00
Status: pabeigts

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS UN TĀS KAPITĀLSABIEDRĪBU UN IESTĀŽU DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/50-K
Publikācijas datums: 10.06.2016
Iesniegšanas termiņš: 28.07.2016 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā “Centra ceļa pārbūve Turlavā, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/49
Publikācijas datums: 26.05.2016
Iesniegšanas termiņš: 09.06.2016 13:00
Status: pabeigts

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi Kuldīgas novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšanas iepirkumā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/47
Publikācijas datums: 09.05.2016
Iesniegšanas termiņš: 26.05.2016 13:00
Status: pabeigts

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kuldīgas novada grants ceļu rekonstrukcijai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/46-K/ELFLA/LAP
Publikācijas datums: 05.05.2016
Iesniegšanas termiņš: 02.06.2016 13:00
Status: pabeigts

Praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/45/INTERREG
Publikācijas datums: 03.05.2016
Iesniegšanas termiņš: 17.05.2016 14:00
Status: pabeigts

Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju renovācija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/44
Publikācijas datums: 29.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 13.05.2016 14:00
Status: pabeigts

Mobilā operāciju galda - ortopēdiskām, traumatoloģiskām operācijām ar karbona ekstenziju, iegāde

Identifikācijas Nr.: KS/2016/2
Publikācijas datums: 27.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 11.05.2016 14:00
Status: pabeigts

Endoskopu automātiskā mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtas iegāde

Identifikācijas Nr.: KS/2016/1
Publikācijas datums: 27.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 11.05.2016 14:00
Status: pabeigts

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā „Ūdens atvadu un sāngrāvju renovācija Krasta, Jaunsaimnieku, Ziedoņa, Alejas, Smilgu, Vidus, Robežu, Apšu, Meža, Ventas, Vēju, Mazā, Šķērsu, Liepu, Mērnieku, Briežu, Saldus, Valciņu, Pīlādžu, Bumbieru, Vijolīšu, Zeļģu ielās, Pārventā, Kuldīgas pilsētā, Rumbas pagastā 1. kārta””

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/43
Publikācijas datums: 25.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 09.05.2016 14:00
Status: pabeigts

Griezto ziedu, pušķu un kompozīciju iegāde Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/42
Publikācijas datums: 20.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 05.05.2016 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto dzīvnieku īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka līķu savākšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/40
Publikācijas datums: 19.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 05.05.2016 13:00
Status: pabeigts

Bērnu rotaļu laukuma (12+ gadi) izbūve Estrādes parkā, Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/29
Publikācijas datums: 19.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 02.05.2016 14:00
Status: pabeigts

Praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/39/INTERREG
Publikācijas datums: 15.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 26.04.2016 14:00
Status: pārtraukts

Kuldīgas pilsētas ielu melno segumu remonts

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/34
Publikācijas datums: 13.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 28.04.2016 13:00
Status: pabeigts

Papildus darbi objektā - Ēkas cokola, telpu grupas un pagalma atjaunošana un pārbūve Strautu ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, Kuldīgas novada pašvaldības policijas darba nodrošināšanai,” 2. kārta

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/41
Publikācijas datums: 11.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 22.04.2016 14:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo ceļu ar grants segumu planēšana Vārmes pagasta pārvaldes teritorijā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/38
Publikācijas datums: 11.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 28.04.2016 13:00
Status: pabeigts

Telpu remonts Kuldīgas PII “Ābelīte” Pelču filiālē "Ābeles”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/37
Publikācijas datums: 08.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 21.04.2016 13:00
Status: pabeigts

Administratīvās ēkas “Atvasītes” pārbūve Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, energoefektivitātes uzlabošanai

Identifikācijas Nr.: KNP/201//35-K
Publikācijas datums: 07.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 05.05.2016 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā "Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/22-K
Publikācijas datums: 04.04.2016
Iesniegšanas termiņš: 05.05.2016 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā “Sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes uzlabošana Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/33-K/ERAF
Publikācijas datums: 24.03.2016
Iesniegšanas termiņš: 28.04.2016 13:00
Status: pabeigts

Nedzīvojamās ēkas jumta seguma maiņa Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/31
Publikācijas datums: 22.03.2016
Iesniegšanas termiņš: 07.04.2016 13:00
Status: pabeigts

Ēkas renovācija Pils ielā 4a, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/32
Publikācijas datums: 17.03.2016
Iesniegšanas termiņš: 31.03.2016 13:00
Status: pabeigts

Praktisku starptautisku restaurācijas darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un restaurācijai projekta LiviHeri ietvaros vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, būvniecības procesā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/23/INTERREG
Publikācijas datums: 17.03.2016
Iesniegšanas termiņš: 30.11.-0001 00:00
Status: pārtraukts

Ēkas renovācija Pils ielā 4a, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/28
Publikācijas datums: 11.03.2016
Iesniegšanas termiņš: 24.03.2016 13:00
Status: pārtraukts

Ēkas “Skola” atjaunošana un fasādes vienkāršotā atjaunošana Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/27
Publikācijas datums: 09.03.2016
Iesniegšanas termiņš: 24.03.2016 13:00
Status: pabeigts

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kuldīgas novada grants ceļu rekonstrukcijai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/24/ELFLA/LAP
Publikācijas datums: 03.03.2016
Iesniegšanas termiņš: 17.03.2016 13:00
Status: pārtraukts

Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/25
Publikācijas datums: 01.03.2016
Iesniegšanas termiņš: 17.03.2016 13:00
Status: pārtraukts

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un montāža Vecā rātsnamā ēkā Baznīcas ielā 5, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/21-K
Publikācijas datums: 29.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 31.03.2016 13:00
Status: pabeigts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, restaurācija, atjaunošana un pārbūve restaurācijas centra vajadzībām Baznīcas ielā 30, Kuldīgā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/26-S
Publikācijas datums: 26.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 01.03.2016 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā “Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/20-K
Publikācijas datums: 24.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 19.05.2016 13:00
Status: pabeigts

Projekta „Hansatour” vadīšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/10/EK
Publikācijas datums: 24.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 07.03.2016 14:00
Status: pabeigts

Videosižetu par Kuldīgas novada aktualitātēm veidošana un pārraidīšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/7
Publikācijas datums: 19.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 03.03.2016 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas 2. vidusskolai Jelgavas ielā 62, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/15-K
Publikācijas datums: 18.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 17.03.2016 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo objektu tehniskā apsekošana

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/16
Publikācijas datums: 11.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 22.02.2016 14:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā "Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/9-K
Publikācijas datums: 10.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 10.03.2016 13:00
Status: pārtraukts

Pelču pils dienvidu kāpņu atjaunošana Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/19
Publikācijas datums: 09.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 22.02.2016 14:00
Status: pabeigts

Būvprojekta “Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā” izmaiņu izstrādāšana autoruzraudzības kārtībā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/18-S
Publikācijas datums: 09.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 11.02.2016 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā “Ūdens atvadu un sāngrāvju renovācija Krasta, Jaunsaimnieku, Ziedoņa, Alejas, Smilgu, Vidus, Robežu, Apšu, Meža, Ventas, Vēju, Mazā, Šķērsu, Liepu, Mērnieku, Briežu, Saldus, Valciņu, Pīlādžu, Bumbieru, Vijolīšu, Zeļģu ielās Pārventā Kuldīgas pilsētā un Rumbas pagastā, 1.kārta”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/14-K
Publikācijas datums: 09.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 31.03.2016 13:00
Status: pabeigts

Ledusskapja, vārkatla un pannas iegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām Piltenes ielā 25, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/17
Publikācijas datums: 05.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 18.02.2016 13:00
Status: pabeigts

Ēkas bīstamības novēršana Skolas ielā 2, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/12
Publikācijas datums: 02.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 18.02.2016 13:00
Status: pabeigts

Atbalsta sienas pastiprināšana Vilgāles pamatskolā, Vilgālē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/11
Publikācijas datums: 02.02.2016
Iesniegšanas termiņš: 18.02.2016 13:00
Status: pabeigts

Automodelisma trases izgatavošana un uzstādīšana Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/8
Publikācijas datums: 22.01.2016
Iesniegšanas termiņš: 04.02.2016 13:00
Status: pabeigts

Mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu objektā „Ēkas Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 3. stāva pārplānošana un rekonstrukcija”

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/4
Publikācijas datums: 20.01.2016
Iesniegšanas termiņš: 04.02.2016 13:00
Status: pabeigts

Pasākuma „Lido zivis Kuldīgā” sagatavošana un nodrošināšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/5
Publikācijas datums: 15.01.2016
Iesniegšanas termiņš: 28.01.2016 13:00
Status: pārtraukts

Būvprojekta „Ēkas Kalpaka ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/6-S
Publikācijas datums: 15.01.2016
Iesniegšanas termiņš: 21.01.2016 13:00
Status: aktīvs

Pelču pils dienvidu kāpņu atjaunošana Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/3
Publikācijas datums: 11.01.2016
Iesniegšanas termiņš: 22.01.2016 14:00
Status: pārtraukts

Sociālo pakalpojumu sniegšana Kuldīgas novada iedzīvotājiem

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/1
Publikācijas datums: 08.01.2016
Iesniegšanas termiņš: 19.01.2016 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada suvenīra – sudraba karotīšu iegāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2016/2
Publikācijas datums: 08.01.2016
Iesniegšanas termiņš: 21.01.2016 13:00
Status: pabeigts

L.Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas apli, rekonstrukcija Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/116-K
Publikācijas datums: 23.12.2015
Iesniegšanas termiņš: 31.05.2016 14:00
Status: pabeigts

Būvprojekta „ Terapijas nodaļas un pansijas vienkāršotā renovācija Aizputes ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KS/2015/4-S
Publikācijas datums: 14.12.2015
Iesniegšanas termiņš: 16.12.2015 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas PII „Bitīte” – attīstības centrs, Parka ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/124-K
Publikācijas datums: 09.12.2015
Iesniegšanas termiņš: 07.01.2016 13:00
Status: pabeigts

Atbalsta sienas pastiprināšana Vilgāles pamatskolā, Vilgālē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/127
Publikācijas datums: 08.12.2015
Iesniegšanas termiņš: 22.12.2015 13:00
Status: pārtraukts

Projekta „Livi Heri” vadīšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/126
Publikācijas datums: 03.12.2015
Iesniegšanas termiņš: 14.12.2015 14:00
Status: pabeigts

Grāmatvedības pakalpojumi projekta „Livi Heri” ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/125
Publikācijas datums: 03.12.2015
Iesniegšanas termiņš: 14.12.2015 14:00
Status: pārtraukts

Celiņu seguma remonts, nomaiņa un rotaļu rīku novietošana PII “Bitīte-attīstības centrs”, Parka ielā 22, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/123
Publikācijas datums: 03.12.2015
Iesniegšanas termiņš: 17.12.2015 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas Centra vidusskolai Mucenieku ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/114-K
Publikācijas datums: 02.12.2015
Iesniegšanas termiņš: 07.01.2016 13:00
Status: pabeigts

Informatīvā izdevuma „Kuldīgas novada Vēstis” izplatīšana 2016. un 2017.gadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/119
Publikācijas datums: 24.11.2015
Iesniegšanas termiņš: 10.12.2015 13:00
Status: pabeigts

Informatīvā izdevuma „Kuldīgas novada Vēstis” tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojumi 2016. un 2017.gadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/118
Publikācijas datums: 24.11.2015
Iesniegšanas termiņš: 10.12.2015 13:00
Status: pabeigts

Ēkas bīstamības novēršana Skolas ielā 2, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/122
Publikācijas datums: 23.11.2015
Iesniegšanas termiņš: 10.12.2015 13:00
Status: pārtraukts

Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes nodrošināšana Kuldīgas novada reģionālajā drukātajā presē

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/120
Publikācijas datums: 23.11.2015
Iesniegšanas termiņš: 10.12.2015 13:00
Status: pabeigts

Ēkas cokola, telpu grupas un pagalma atjaunošana un pārbūve Kuldīgas novada pašvaldības policijas darba nodrošināšanai, Strautu ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” 1. kārta

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/117
Publikācijas datums: 20.11.2015
Iesniegšanas termiņš: 03.12.2015 13:00
Status: pabeigts

SERVERA PIEGĀDE KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAI

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/115
Publikācijas datums: 13.11.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.11.2015 13:00
Status: pabeigts

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles pamatskolai 2016.gadam

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/113
Publikācijas datums: 11.11.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.11.2015 13:00
Status: pabeigts

Ēkas bīstamības novēršana Skolas ielā 2, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/112
Publikācijas datums: 11.11.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.11.2015 13:00
Status: pārtraukts

Vietējo ražotāju, mājražotāju atbalsta pakalpojumu sniegšana un attīstības (noieta tirgus) veicināšana Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/106
Publikācijas datums: 06.11.2015
Iesniegšanas termiņš: 19.11.2015 13:00
Status: pabeigts

Autotransporta iegāde Kuldīgas novada pašvaldībai, Rumbas pagasta un Ēdoles pagasta pārvaldēm.

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/111-K
Publikācijas datums: 28.10.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.11.2015 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības telpu uzkopšana Baznīcas ielā 1 un Baznīcas ielā 9, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/101
Publikācijas datums: 23.10.2015
Iesniegšanas termiņš: 05.11.2015 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/109
Publikācijas datums: 23.10.2015
Iesniegšanas termiņš: 05.11.2015 13:00
Status: pabeigts

Metodisko materiālu un rotaļlietu iegāde pirmsskolas izglītības iestādei-attīstības centram „Bitīte”, Parka ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/108
Publikācijas datums: 22.10.2015
Iesniegšanas termiņš: 05.11.2015 13:00
Status: pabeigts

VIDEOGASTROSKOPA IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA”

Identifikācijas Nr.: KS/2015/3
Publikācijas datums: 21.10.2015
Iesniegšanas termiņš: 23.10.2015 11:00
Status: pabeigts

Ziemassvētku gaismas dekoru montāža, elektropieslēgšana un demontāža Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/103
Publikācijas datums: 13.10.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.10.2015 13:00
Status: pabeigts

Ziemassvētku rotājumu (āra dekoru) piegāde Kuldīgas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/102
Publikācijas datums: 13.10.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.10.2015 13:00
Status: pabeigts

Pelču pils dienvidu kāpņu, dienvidu kāpnēm pieguļošās 1.stāva fasādes daļas atjaunošana

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/104
Publikācijas datums: 09.10.2015
Iesniegšanas termiņš: 22.10.2015 13:00
Status: pārtraukts

Rekultivēto Kuldīgas novadu izgāztuvju "Svillas" (62648/1365/PPV), "Kauši" (62648/1012/PPV), "Priedīškalns" (62648/1165/PPV) un “Zīles” (62748/1331/PPV) monitoringu izstrāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/97
Publikācijas datums: 08.10.2015
Iesniegšanas termiņš: 22.10.2015 13:00
Status: pabeigts

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada Sporta skolas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/100
Publikācijas datums: 05.10.2015
Iesniegšanas termiņš: 22.10.2015 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde Kuldīgas novada sporta skolas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/99
Publikācijas datums: 02.10.2015
Iesniegšanas termiņš: 15.10.2015 13:00
Status: pabeigts

Papildus projektēšanas darbu veikšanu līgumā “Par Tehniskā projekta „Ēkas atjaunošana, „Skola” Vārmes pagasts, Kuldīgas novads” izstrādi”

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/98-S
Publikācijas datums: 01.10.2015
Iesniegšanas termiņš: 08.10.2015 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remontdarbu veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/96
Publikācijas datums: 25.09.2015
Iesniegšanas termiņš: 08.10.2015 13:00
Status: pabeigts

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/92
Publikācijas datums: 24.09.2015
Iesniegšanas termiņš: 08.10.2015 13:00
Status: pabeigts

Ēdiena sagatavošana un piegāde PII „Ābelīte”, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/94
Publikācijas datums: 23.09.2015
Iesniegšanas termiņš: 08.10.2015 13:00
Status: pabeigts

Puķu trauku izgatavošana un piegāde Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/95
Publikācijas datums: 21.09.2015
Iesniegšanas termiņš: 08.10.2015 13:00
Status: pabeigts

Papildus būvdarbu veikšana objektā „Vecā rātsnama restaurācija un rekonstrukcija Baznīcas ielā 5, Kuldīgā””

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/93-S/EEZ
Publikācijas datums: 14.09.2015
Iesniegšanas termiņš: 21.09.2015 13:00
Status: pabeigts

Medikamentu piegāde Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra ‘’Venta’’ vajadzībām

Identifikācijas Nr.: SAC ‘’Venta’’ 2015/3
Publikācijas datums: 03.09.2015
Iesniegšanas termiņš: 18.09.2015 12:00
Status: aktīvs

Higiēnas preču piegāde Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra ‘’Venta’’ vajadzībām

Identifikācijas Nr.: SAC ‘’Venta’’ 2015/2
Publikācijas datums: 03.09.2015
Iesniegšanas termiņš: 18.09.2015 12:00
Status: aktīvs

Dezinfekcijas līdzekļu un saimniecības preču piegāde Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra ‘’Venta’’ vajadzībām

Identifikācijas Nr.: SAC ‘’Venta’’ 2015/1
Publikācijas datums: 03.09.2015
Iesniegšanas termiņš: 18.09.2015 12:00
Status: aktīvs

Būvprojekta „Ēkas Kalpaka ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/85-K
Publikācijas datums: 27.08.2015
Iesniegšanas termiņš: 09.10.2015 13:00
Status: aktīvs

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/91
Publikācijas datums: 25.08.2015
Iesniegšanas termiņš: 10.09.2015 13:00
Status: pabeigts

Ēdiena sagatavošana un piegāde Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas mākslas skolas audzēkņiem

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/86
Publikācijas datums: 19.08.2015
Iesniegšanas termiņš: 03.09.2015 13:00
Status: pabeigts

Nekustamo īpašumu vērtēšana Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/88
Publikācijas datums: 18.08.2015
Iesniegšanas termiņš: 03.09.2015 13:00
Status: pabeigts

Zupas virtuves pakalpojums Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/89
Publikācijas datums: 14.08.2015
Iesniegšanas termiņš: 27.08.2015 13:00
Status: pabeigts

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā „Mūzikas skolas pārbūve (rekonstrukcija) Smilšu ielā 6, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/90
Publikācijas datums: 13.08.2015
Iesniegšanas termiņš: 27.08.2015 13:00
Status: pabeigts

Pelču pils dienvidu kāpņu, dienvidu kāpnēm pieguļošās 1.stāva fasādes daļas atjaunošana

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/84
Publikācijas datums: 13.08.2015
Iesniegšanas termiņš: 27.08.2015 13:00
Status: pārtraukts

Pievadceļa seguma un apgaismojuma remonts Aizputes ielā 22, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/87
Publikācijas datums: 11.08.2015
Iesniegšanas termiņš: 24.08.2015 14:00
Status: pabeigts

Kuldīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/80
Publikācijas datums: 11.08.2015
Iesniegšanas termiņš: 27.08.2015 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remontdarbu veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/83
Publikācijas datums: 06.08.2015
Iesniegšanas termiņš: 20.08.2015 13:00
Status: pārtraukts

Par tiesībām veikt finanšu revīziju Kuldīgas novada Domē, pašvaldības iestādēs un sniegt zvērināta revidenta ziņojumu

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/79
Publikācijas datums: 05.08.2015
Iesniegšanas termiņš: 20.08.2015 13:00
Status: pabeigts

Ēdiena sagatavošana un piegāde Kuldīgas novada PII „Cīrulītis”

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/69
Publikācijas datums: 04.08.2015
Iesniegšanas termiņš: 20.08.2015 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības un pagastu pārvalžu ēku apdrošināšanas pakalpojumi

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/54
Publikācijas datums: 30.07.2015
Iesniegšanas termiņš: 13.08.2015 13:00
Status: pabeigts

DEGVIELAS IEGĀDE KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOTRANSPORTAM

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/72-K
Publikācijas datums: 22.07.2015
Iesniegšanas termiņš: 20.08.2015 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta "Ēkas Kalpaka ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana"

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/74-K
Publikācijas datums: 20.07.2015
Iesniegšanas termiņš: 20.08.2015 13:00
Status: pārtraukts

Nožogojuma remonts pirmsskolas izglītības iestādei-attīstības centram „Bitīte”, Parka ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/78
Publikācijas datums: 17.07.2015
Iesniegšanas termiņš: 30.07.2015 13:00
Status: pārtraukts

Būvprojekta „Ēkas Baznīcas ielā 30, Kuldīgā restaurācija un renovācija” autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/77-S
Publikācijas datums: 16.07.2015
Iesniegšanas termiņš: 20.07.2015 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas bibliotēkas ēkas ārsienas cokola remonts 1905.gada ielā 6, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/59
Publikācijas datums: 16.07.2015
Iesniegšanas termiņš: 27.07.2015 14:00
Status: pabeigts

Elektroenerģijas piegāde Kuldīgas novada pašvaldības un tās iestāžu un kapitālsabiedrību vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/73-K
Publikācijas datums: 16.07.2015
Iesniegšanas termiņš: 27.08.2015 13:00
Status: pabeigts

Bērnu rotaļu laukuma (3 – 6 gadi), teritorijas apgaismojuma un video novērošanas tīkla izbūve Estrādes parkā, Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/75
Publikācijas datums: 15.07.2015
Iesniegšanas termiņš: 30.07.2015 13:00
Status: pabeigts

Zupas virtuves pakalpojums Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/68
Publikācijas datums: 08.07.2015
Iesniegšanas termiņš: 23.07.2015 13:00
Status: pabeigts

Pelču pils dienvidu kāpņu, dienvidu kāpnēm pieguļošās 1.stāva fasādes daļas atjaunošana

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/71
Publikācijas datums: 06.07.2015
Iesniegšanas termiņš: 17.07.2015 11:00
Status: pārtraukts

Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Kaļķu ielā, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/67
Publikācijas datums: 27.06.2015
Iesniegšanas termiņš: 09.07.2015 13:00
Status: pabeigts

Malkas šķūņa būvniecība „Akas”, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/66
Publikācijas datums: 26.06.2015
Iesniegšanas termiņš: 09.07.2015 13:00
Status: pabeigts

HEMODIALĪZES IEKĀRTAS IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA”

Identifikācijas Nr.: KS/2015/2
Publikācijas datums: 19.06.2015
Iesniegšanas termiņš: 30.06.2015 11:00
Status: pabeigts

Laimdotas, Priežu un Kraujas ielu apgaismojuma rekonstrukcija, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/64
Publikācijas datums: 15.06.2015
Iesniegšanas termiņš: 29.06.2015 13:00
Status: pabeigts

Puķu trauku izgatavošana, piegāde un izvietošana Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/65
Publikācijas datums: 12.06.2015
Iesniegšanas termiņš: 25.06.2015 13:00
Status: aktīvs

Būvprojekta izstrāde objektam „Kuldīgas Kultūras centra ēku kompleksa rekonstrukcija Raiņa ielā 21, Kuldīgā” un autoruzraudzības veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/26-S
Publikācijas datums: 11.06.2015
Iesniegšanas termiņš: 02.07.2015 13:00
Status: pabeigts

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS UN TĀS KAPITĀLSABIEDRĪBU UN IESTĀŽU DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/53-K
Publikācijas datums: 10.06.2015
Iesniegšanas termiņš: 23.07.2015 13:00
Status: pabeigts

Ēkas 3. stāva rekonstrukcija Pilsētas laukumā 3 Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/60
Publikācijas datums: 02.06.2015
Iesniegšanas termiņš: 18.06.2015 13:00
Status: pabeigts

Telpu remonts pirmsskolas izglītības iestādē-attīstības centrā „Bitīte”, Parka ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/62
Publikācijas datums: 29.05.2015
Iesniegšanas termiņš: 09.06.2015 13:00
Status: pabeigts

Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju renovācija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/61
Publikācijas datums: 29.05.2015
Iesniegšanas termiņš: 09.06.2015 13:00
Status: pabeigts

Datortehnikas piegāde un uzstādīšana Kuldīgas novada izglītības un kultūras iestādēm

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/58-K
Publikācijas datums: 28.05.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.06.2015 13:00
Status: pabeigts

Āra infokioska piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana Stendes ielas stāvlaukumā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/57
Publikācijas datums: 26.05.2015
Iesniegšanas termiņš: 11.06.2015 13:00
Status: pārtraukts

Būvdarbu veikšana objektā „Kuldīgas 2. vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/55-K
Publikācijas datums: 21.05.2015
Iesniegšanas termiņš: 18.06.2015 13:00
Status: pabeigts

Profesionālu radiosistēmu iegāde P/A „Kuldīgas Kultūras centrs”

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/56
Publikācijas datums: 18.05.2015
Iesniegšanas termiņš: 04.06.2015 13:00
Status: pabeigts

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā „Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā. 1. un 3.kārta”

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/52
Publikācijas datums: 15.05.2015
Iesniegšanas termiņš: 27.05.2015 13:00
Status: pabeigts

Segumu atjaunošanas būvdarbu veikšana Mucenieku, Alsungas un Vienības ielās, Kuldīgā.

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/51
Publikācijas datums: 12.05.2015
Iesniegšanas termiņš: 25.05.2015 13:00
Status: pabeigts

Autotransporta iegāde Kuldīgas novada pašvaldības sociālās aprūpes centram „Venta", Kuldīgas novada sporta skolai un Pelču pagasta pārvaldei

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/42-K
Publikācijas datums: 11.05.2015
Iesniegšanas termiņš: 11.06.2015 13:00
Status: pabeigts

Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju renovācija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Kuldīgā.

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/50
Publikācijas datums: 05.05.2015
Iesniegšanas termiņš: 21.05.2015 13:00
Status: pārtraukts

Ēkas 3. stāva rekonstrukcija Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā.

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/49
Publikācijas datums: 05.05.2015
Iesniegšanas termiņš: 21.05.2015 13:00
Status: pārtraukts

Būvdarbu veikšana objektos „Kuldīgas Centra vidusskolas 2.stāva koridora un fasādes remonta darbi Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” un „V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas telpu remonta darbi Piltenes ielā 25, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/48
Publikācijas datums: 05.05.2015
Iesniegšanas termiņš: 21.05.2015 13:00
Status: pabeigts

Ē.VALTERA PIEMINEKĻA (VIDES OBJEKTA) IZVEIDE KULDĪGAS VECPILSĒTĀ

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/43-K
Publikācijas datums: 23.04.2015
Iesniegšanas termiņš: 25.06.2015 13:00
Status: aktīvs

Kuldīgas novada pašvaldības Snēpeles pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/46
Publikācijas datums: 23.04.2015
Iesniegšanas termiņš: 30.11.-0001 00:00
Status: pārtraukts

Kuldīgas novada pašvaldības Pelču pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/45
Publikācijas datums: 23.04.2015
Iesniegšanas termiņš: 30.11.-0001 00:00
Status: pārtraukts

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana līguma ‘’Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta” ietvaros’’ realizācijas laikā

Identifikācijas Nr.: KU2015/3
Publikācijas datums: 22.04.2015
Iesniegšanas termiņš: 08.05.2015 11:00
Status: pabeigts

Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi – melno segumu remonts

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/44
Publikācijas datums: 20.04.2015
Iesniegšanas termiņš: 07.05.2015 13:00
Status: pabeigts

Iebūvējamo mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana objektā - Mūzikas skolas pārbūves (rekonstrukcija) Smilšu ielā 6, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/40-K
Publikācijas datums: 15.04.2015
Iesniegšanas termiņš: 28.05.2015 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā „Mūzikas skolas pārbūve (rekonstrukcija) Smilšu ielā 6, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/39-K
Publikācijas datums: 15.04.2015
Iesniegšanas termiņš: 04.06.2015 13:00
Status: pabeigts

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta” ietvaros

Identifikācijas Nr.: KU2015/2
Publikācijas datums: 13.04.2015
Iesniegšanas termiņš: 14.05.2015 11:00
Status: pabeigts

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada izglītības iestāžu kolektīviem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/41
Publikācijas datums: 10.04.2015
Iesniegšanas termiņš: 23.04.2015 13:00
Status: pabeigts bez uzvarētājiem

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo ceļu ar grants segumu planēšana Vārmes pagasta pārvaldes teritorijā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/34
Publikācijas datums: 07.04.2015
Iesniegšanas termiņš: 23.04.2015 13:00
Status: pabeigts

Grāvju rakšana un caurteku izbūve Dzirnavu ielā, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/37
Publikācijas datums: 01.04.2015
Iesniegšanas termiņš: 16.04.2015 13:00
Status: pabeigts

Koku stādu piegāde un stādīšana Stendes ielā, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/38
Publikācijas datums: 27.03.2015
Iesniegšanas termiņš: 10.04.2015 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/35
Publikācijas datums: 24.03.2015
Iesniegšanas termiņš: 09.04.2015 13:00
Status: pabeigts

Malkas piegāde Kurmāles pagasta pārvaldes katlu mājai 2015./2016. apkures sezonai

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/33
Publikācijas datums: 24.03.2015
Iesniegšanas termiņš: 09.04.2015 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu iepirkuma „Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā. 1. un 3.kārta” iesniegto piedāvājumu tāmju ekspertīze un atzinuma sniegšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/36
Publikācijas datums: 20.03.2015
Iesniegšanas termiņš: 31.03.2015 13:00
Status: pārtraukts

Koku stādu piegāde un stādīšana Stendes ielā, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/32
Publikācijas datums: 18.03.2015
Iesniegšanas termiņš: 30.03.2015 14:00
Status: pārtraukts

Kancelejas preču piegāde Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/24
Publikācijas datums: 17.03.2015
Iesniegšanas termiņš: 02.04.2015 13:00
Status: pabeigts

Ziedu iegāde Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/18
Publikācijas datums: 11.03.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.03.2015 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta „Administratīvās ēkas „Spārītes” pārbūve Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, energoefektivitātes uzlabošana” un būvprojekta „Administratīvās ēkas „Atvasītes” pārbūve Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, energoefektivitātes uzlabošanai” izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/28
Publikācijas datums: 10.03.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.03.2015 13:00
Status: pabeigts

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas un ārējās zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas ēkai Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/30
Publikācijas datums: 10.03.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.03.2015 13:00
Status: pabeigts

Stendes ielas stāvlaukuma (kad.Nr.6201 021 0103; 6201 021 0096) atjaunošana Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/31
Publikācijas datums: 09.03.2015
Iesniegšanas termiņš: 20.03.2015 14:00
Status: pabeigts

Pakalpojumu sniegšana uzņēmējdarbības veicināšanai Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/29
Publikācijas datums: 05.03.2015
Iesniegšanas termiņš: 19.03.2015 13:00
Status: aktīvs

Būvdarbu veikšana objektā „Terapijas nodaļas un pansijas vienkāršotā renovācija Aizputes ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KS/2015/1-K
Publikācijas datums: 04.03.2015
Iesniegšanas termiņš: 02.04.2015 11:00
Status: pabeigts

Būvprojekta izstrāde „Ēkas cokola, telpu grupas un pagalma atjaunošana un pārbūve Kuldīgas novada pašvaldības policijas darba nodrošināšanai, Strautu ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/25
Publikācijas datums: 02.03.2015
Iesniegšanas termiņš: 19.03.2015 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības Turlavas pagasta autoceļu uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/22
Publikācijas datums: 27.02.2015
Iesniegšanas termiņš: 12.03.2015 13:00
Status: pabeigts

Tehniskā projekta „Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/23
Publikācijas datums: 23.02.2015
Iesniegšanas termiņš: 06.03.2015 13:00
Status: pabeigts

Bezvadu datortīkla izveide, tīkliekārtas piegāde un uzstādīšana, projekta “Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide Kuldīgas novadā” ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/20/ERAF
Publikācijas datums: 23.02.2015
Iesniegšanas termiņš: 06.03.2015 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/2-K
Publikācijas datums: 20.02.2015
Iesniegšanas termiņš: 19.03.2015 13:00
Status: aktīvs

Ē.VALTERA PIEMINEKĻA (VIDES OBJEKTA) IZVEIDE KULDĪGAS VECPILSĒTĀ

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/16-K
Publikācijas datums: 18.02.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.03.2015 13:00
Status: aktīvs

Videosižetu par Kuldīgas novada aktualitātēm veidošana un pārraidīšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/15
Publikācijas datums: 17.02.2015
Iesniegšanas termiņš: 05.03.2015 13:00
Status: pabeigts

Tehniskā projekta „Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/19
Publikācijas datums: 17.02.2015
Iesniegšanas termiņš: 02.03.2015 14:00
Status: pārtraukts

Maizes un tās izstrādājumu piegāde Kuldīgas Centra vidusskolai, Mucenieku ielā 6, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/13
Publikācijas datums: 11.02.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.02.2015 13:00
Status: pabeigts

Ūdenstūrisma infrastruktūras uzlabošana Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/17/EST-LAT
Publikācijas datums: 11.02.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.02.2015 13:00
Status: pabeigts

Kafijas pupiņu piegāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/12
Publikācijas datums: 09.02.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.02.2015 13:00
Status: pārtraukts

Kuldīgas pilsētas dārza infrastruktūras izveide III kārta, Pils iela- 3-2 kārta

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/9
Publikācijas datums: 06.02.2015
Iesniegšanas termiņš: 19.02.2015 13:00
Status: pabeigts

Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Kuldīgas pilsētā 2015., 2016. un 2017.gadā.

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/10-K
Publikācijas datums: 29.01.2015
Iesniegšanas termiņš: 05.03.2015 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā „Kuldīgas 2. vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/5-K
Publikācijas datums: 23.01.2015
Iesniegšanas termiņš: 02.03.2015 14:00
Status: pārtraukts

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/11
Publikācijas datums: 23.01.2015
Iesniegšanas termiņš: 05.02.2015 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā „Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā. 1. un 3.kārta”

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/6-K
Publikācijas datums: 23.01.2015
Iesniegšanas termiņš: 12.03.2015 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā „Gājēju celiņa izbūve Dzelzceļa ielā, Kuldīgā, posmā no Jelgavas ielas līdz Vienības ielai”

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/4-K
Publikācijas datums: 22.01.2015
Iesniegšanas termiņš: 26.02.2015 13:00
Status: pabeigts

Glābšanas stacijas rekonstrukcija, Mārtiņsalā, Stendes ielā, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/7
Publikācijas datums: 20.01.2015
Iesniegšanas termiņš: 05.02.2015 13:00
Status: pabeigts

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā „Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā 2.kārtas 1.daļa"

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/8
Publikācijas datums: 16.01.2015
Iesniegšanas termiņš: 29.01.2015 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas 2. vidusskolai Jelgavas ielā 62, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/1-K
Publikācijas datums: 14.01.2015
Iesniegšanas termiņš: 12.02.2015 13:00
Status: pabeigts

Tehniskā projekta “Mūzikas skolas pārbūve (rekonstrukcija) Smilšu ielā 6, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzību”

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/14-S
Publikācijas datums: 12.01.2015
Iesniegšanas termiņš: 10.02.2015 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada suvenīra – sudraba karotīšu iegāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2015/3
Publikācijas datums: 10.01.2015
Iesniegšanas termiņš: 22.01.2015 13:00
Status: pabeigts

Būvprojektēšanas pakalpojuma iepirkums ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībai Kuldīgas pilsētas Ventspils un Gravas ielās

Identifikācijas Nr.: KU 2015/1
Publikācijas datums: 22.12.2014
Iesniegšanas termiņš: 05.01.2015 11:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra ‘’Venta’’ vajadzībām

Identifikācijas Nr.: SAC ‘’Venta’’ 2014/5
Publikācijas datums: 22.12.2014
Iesniegšanas termiņš: 23.01.2015 12:00
Status: aktīvs

Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes atzinuma, vēsturiskās izpētes atzinuma, fotofiksācijas un uzmērījumu rasējumu izstrādei Pelču pils eksterjeram un norobežojošām konstrukcijām t.sk. fasādēm un jumtam, Un ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei Pelču pils dienvidu kāpņu, dienvidu kāpnēm pieguļošās 1.stāva fasādes daļas un pils jumta vienkāršotai atjaunošanai Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/99
Publikācijas datums: 17.12.2014
Iesniegšanas termiņš: 08.01.2015 13:00
Status: pabeigts

Izmaiņu projekta izstrāde būvprojektam „L.Paegles ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/100-S
Publikācijas datums: 15.12.2014
Iesniegšanas termiņš: 23.12.2014 10:00
Status: pabeigts

Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievada, siltumapgādes ārējo tīklu (SAT) pievada, siltuma mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve Strautu ielā 1, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/102
Publikācijas datums: 12.12.2014
Iesniegšanas termiņš: 29.12.2014 13:00
Status: pabeigts

Sociālo pakalpojumu sniegšana Kuldīgas novada iedzīvotājiem

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/94
Publikācijas datums: 10.12.2014
Iesniegšanas termiņš: 18.12.2014 13:00
Status: pabeigts

Tehniskā projekta „Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/90
Publikācijas datums: 09.12.2014
Iesniegšanas termiņš: 23.12.2014 10:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā „Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā 2.kārtas 1.daļa”

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/96-K
Publikācijas datums: 04.12.2014
Iesniegšanas termiņš: 08.01.2015 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes nodrošināšana Kuldīgas novada reģionālajā drukātajā presē

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/95
Publikācijas datums: 01.12.2014
Iesniegšanas termiņš: 18.12.2014 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/97
Publikācijas datums: 01.12.2014
Iesniegšanas termiņš: 18.12.2014 13:00
Status: pabeigts

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā „Vecā rātsnama restaurācija un rekonstrukcija Baznīcas ielā 5, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/98
Publikācijas datums: 28.11.2014
Iesniegšanas termiņš: 11.12.2014 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības un tās iestāžu bankas kontu atvēršana un uzturēšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/89
Publikācijas datums: 14.11.2014
Iesniegšanas termiņš: 27.11.2014 13:00
Status: pabeigts

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles pamatskolai

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/92
Publikācijas datums: 12.11.2014
Iesniegšanas termiņš: 27.11.2014 13:00
Status: pabeigts

Higiēnisko materiālu piegāde Kuldīgas novada pašvaldības administrācijas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/93
Publikācijas datums: 10.11.2014
Iesniegšanas termiņš: 27.11.2014 13:00
Status: pabeigts

Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Kuldīgas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/91
Publikācijas datums: 04.11.2014
Iesniegšanas termiņš: 19.11.2014 13:00
Status: pabeigts

Ziemassvētku gaismas dekoru montāža, elektropieslēgšana un demontāža Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/88
Publikācijas datums: 27.10.2014
Iesniegšanas termiņš: 07.11.2014 11:00
Status: pabeigts

Ziemassvētku rotājumu (āra dekoru) piegāde Kuldīgas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/83
Publikācijas datums: 27.10.2014
Iesniegšanas termiņš: 07.11.2014 11:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas Centra vidusskolai Mucenieku ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/85-K
Publikācijas datums: 23.10.2014
Iesniegšanas termiņš: 20.11.2014 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā „Vecā rātsnama restaurācija un rekonstrukcija Baznīcas ielā 5, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/81-K/EEZ
Publikācijas datums: 23.10.2014
Iesniegšanas termiņš: 20.11.2014 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada p/a “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” izstāžu organizēšana Mākslas namā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/84
Publikācijas datums: 17.10.2014
Iesniegšanas termiņš: 30.10.2014 13:00
Status: pabeigts

Grupas konta atvēršana un uzturēšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/86
Publikācijas datums: 17.10.2014
Iesniegšanas termiņš: 30.10.2014 13:00
Status: pārtraukts

Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/87-S
Publikācijas datums: 16.10.2014
Iesniegšanas termiņš: 30.10.2014 13:00
Status: pabeigts

KULDĪGAS KULTŪRAS CENTRA ĒKU KOMPLEKSA UN PAGALMA REKONSTRUKCIJA

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/72-K
Publikācijas datums: 03.10.2014
Iesniegšanas termiņš: 23.12.2014 10:00
Status: pabeigts

Medicīnas preces nieru aizstājterapijas nodrošināšanai

Identifikācijas Nr.: KS/2014/10
Publikācijas datums: 02.10.2014
Iesniegšanas termiņš: 15.10.2014 14:00
Status: pabeigts

Tehniskā projekta „Mūzikas skolas rekonstrukcija Smilšu ielā 6, Kuldīgā” būvekspertīzes veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/80
Publikācijas datums: 30.09.2014
Iesniegšanas termiņš: 16.10.2014 13:00
Status: aktīvs

Jaunas automašīnas iegāde "Kuldīgas novada pieaugušo izglītības centrs" vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/79
Publikācijas datums: 29.09.2014
Iesniegšanas termiņš: 16.10.2014 13:00
Status: pabeigts

Tehniskā projekta “Ēkas Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 3.stāva pārplānošana un rekonstrukcija” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/78-S
Publikācijas datums: 26.09.2014
Iesniegšanas termiņš: 02.10.2014 13:00
Status: pabeigts

Kabiles pamatskolas sporta kompleksa rekonstrukcija 1.kārta, Kabiles vidusskola, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/77
Publikācijas datums: 26.09.2014
Iesniegšanas termiņš: 09.10.2014 13:00
Status: pabeigts

Par tiesībām veikt finanšu revīziju Kuldīgas novada Domē, pašvaldības iestādēs un sniegt zvērināta revidenta ziņojumu

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/76
Publikācijas datums: 24.09.2014
Iesniegšanas termiņš: 09.10.2014 13:00
Status: pabeigts

JAUNAS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA” VAJADZĪBĀM

Identifikācijas Nr.: KS/2014/9
Publikācijas datums: 19.09.2014
Iesniegšanas termiņš: 30.09.2014 14:00
Status: pabeigts

Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Kuldīgas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/74
Publikācijas datums: 19.09.2014
Iesniegšanas termiņš: 02.10.2014 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana objektā „Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā 2.kārtas 1.daļa”

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/75-K
Publikācijas datums: 18.09.2014
Iesniegšanas termiņš: 16.10.2014 13:00
Status: pārtraukts

Tehniskā projekta izstrāde objektam „Skolas (bērnu un jauniešu centra) rekonstrukcija 1905. gada ielā 10, Kuldīgā” un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/66
Publikācijas datums: 16.09.2014
Iesniegšanas termiņš: 02.10.2014 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde Laidu pagasta pārvaldes vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/70
Publikācijas datums: 09.09.2014
Iesniegšanas termiņš: 25.09.2014 13:00
Status: pārtraukts

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada Sporta skolas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/61
Publikācijas datums: 09.09.2014
Iesniegšanas termiņš: 25.09.2014 13:00
Status: pabeigts

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektos: Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo “Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves „Kauši” (62648/1012/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Ēdoles pagastā”, “Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves "Priedīškalns" (62648/1165/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Turlavas pagastā” un “Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves „Svillas”(62648/1365/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Laidu pagastā”.

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/73/KF
Publikācijas datums: 08.09.2014
Iesniegšanas termiņš: 22.09.2014 13:00
Status: pārtraukts

Par tiesībām veikt finanšu revīziju Kuldīgas novada Domē, pašvaldības iestādēs un sniegt zvērināta revidenta ziņojumu

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/69
Publikācijas datums: 26.08.2014
Iesniegšanas termiņš: 11.09.2014 13:00
Status: pārtraukts

Ceļa seguma remontdarbi Aizputes ielā 22, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KS/2014/8
Publikācijas datums: 25.08.2014
Iesniegšanas termiņš: 08.09.2014 13:00
Status: pabeigts

JAUNAS, AUGSTAS IZŠĶIRTSPĒJAS ENDOSKOPIJAS IEKĀRTAS IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA”

Identifikācijas Nr.: KS/2014/7
Publikācijas datums: 25.08.2014
Iesniegšanas termiņš: 08.09.2014 13:00
Status: pabeigts

Par veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu

Identifikācijas Nr.: KS/2014/6
Publikācijas datums: 25.08.2014
Iesniegšanas termiņš: 08.09.2014 13:00
Status: pabeigts

Medicīnas preces nieru aizstājterapijas nodrošināšanai

Identifikācijas Nr.: KS/2014/5
Publikācijas datums: 25.08.2014
Iesniegšanas termiņš: 08.09.2014 13:00
Status: pārtraukts

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA “Kuldīgas slimnīca”

Identifikācijas Nr.: KS/2014/4/KPFI
Publikācijas datums: 25.08.2014
Iesniegšanas termiņš: 08.09.2014 13:00
Status: pabeigts

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo “Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves „Kauši” (62648/1012/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Ēdoles pagastā”, “Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves "Priedīškalns" (62648/1165/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Turlavas pagastā” un “Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves „Svillas”(62648/1365/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Laidu pagastā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/68-K/KF
Publikācijas datums: 14.08.2014
Iesniegšanas termiņš: 11.09.2014 13:00
Status: pabeigts

Vieglo elektromobīļu iegāde Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/65-K/KPFI
Publikācijas datums: 06.08.2014
Iesniegšanas termiņš: 02.09.2014 14:00
Status: pabeigts

Tehniskā projekta izstrāde objektam „Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā, renovācija” un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/64
Publikācijas datums: 05.08.2014
Iesniegšanas termiņš: 21.08.2014 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas PII „Bitīte” – attīstības centrs, Parka ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/62-K
Publikācijas datums: 31.07.2014
Iesniegšanas termiņš: 28.08.2014 13:00
Status: pabeigts

Tehniskā projekta „Kuldīgas 2.vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā” būvekspertīzes veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/63
Publikācijas datums: 22.07.2014
Iesniegšanas termiņš: 29.07.2014 14:00
Status: pārtraukts

Tehniskā projekta „Vecā rātsnama restaurācija un rekonstrukcija Baznīcas ielā 5, Kuldīgā” būvekspertīzes veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/42
Publikācijas datums: 22.07.2014
Iesniegšanas termiņš: 29.07.2014 14:00
Status: pabeigts

Datortehnikas piegāde un uzstādīšana Kuldīgas novada izglītības iestādēm

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/59-K
Publikācijas datums: 21.07.2014
Iesniegšanas termiņš: 21.08.2014 13:00
Status: pabeigts

Griestu remonts Kuldīgas 2.vidusskolā Jelgavas ielā 62, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/60
Publikācijas datums: 18.07.2014
Iesniegšanas termiņš: 29.07.2014 14:00
Status: pabeigts

Tehniskā projekta izstrāde objektam „Sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes uzlabošana Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/58
Publikācijas datums: 08.07.2014
Iesniegšanas termiņš: 24.07.2014 13:00
Status: pabeigts

Gājēju celiņa izbūve Ēdoles ielā Kuldīgā, posmā no Ēdoles ielas 3 līdz Alsungas ielai

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/57
Publikācijas datums: 25.06.2014
Iesniegšanas termiņš: 10.07.2014 13:00
Status: pabeigts

E'dinšanas pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas pamatskolā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/52
Publikācijas datums: 18.06.2014
Iesniegšanas termiņš: 04.07.2014 10:00
Status: pabeigts

Kuldīgas Kultūras centra ēku kompleksa un pagalma rekonstrukcija

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/55
Publikācijas datums: 12.06.2014
Iesniegšanas termiņš: 14.08.2014 13:00
Status: aktīvs

Māras dīķa rekonstrukcija, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/56
Publikācijas datums: 12.06.2014
Iesniegšanas termiņš: 26.06.2014 13:00
Status: pabeigts

Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Kuldīgas novada sociālās aprūpes centram ‘’Venta”

Identifikācijas Nr.: SAC ‘’Venta’’ 2014/4
Publikācijas datums: 11.06.2014
Iesniegšanas termiņš: 26.06.2014 12:00
Status: pabeigts

Medikamentu piegāde Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra ‘’Venta’’ vajadzībām

Identifikācijas Nr.: SAC ‘’Venta’’ 2014/3
Publikācijas datums: 11.06.2014
Iesniegšanas termiņš: 26.06.2014 12:00
Status: pabeigts

Higiēnas preču piegāde Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra ‘’Venta’’ vajadzībām

Identifikācijas Nr.: SAC ‘’Venta’’ 2014/2
Publikācijas datums: 11.06.2014
Iesniegšanas termiņš: 26.06.2014 12:00
Status: pabeigts

Dezinfekcijas līdzekļu un saimniecības preču piegāde Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra ‘’Venta’’ vajadzībām

Identifikācijas Nr.: SAC ‘’Venta’’ 2014/1
Publikācijas datums: 11.06.2014
Iesniegšanas termiņš: 26.06.2014 12:00
Status: pabeigts

Konteinertipa tualetes un inženierkomunikāciju izbūve Kuldīgas pilsētā Estrādes parkā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/45
Publikācijas datums: 06.06.2014
Iesniegšanas termiņš: 19.06.2014 13:00
Status: pabeigts

Lielā un Mazā Nabas ezera un Vilgāles ezera Kuldīgas novadā, apsaimniekošanas plānu izstrāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/54/LAT-LIT
Publikācijas datums: 03.06.2014
Iesniegšanas termiņš: 16.06.2014 14:00
Status: pabeigts

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana būvdarbiem projekta „Ūdensaimniecības attīstība Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes ciemā 1.kārta” ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/43/ERAF
Publikācijas datums: 30.05.2014
Iesniegšanas termiņš: 12.06.2014 13:00
Status: pārtraukts

Videonovērošanas kameru iegāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/46
Publikācijas datums: 26.05.2014
Iesniegšanas termiņš: 12.06.2014 13:00
Status: pabeigts

Lielā un Mazā Nabas ezera un Vilgāles ezera Kuldīgas novadā, apsaimniekošanas plānu izstrāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/50/LAT-LIT
Publikācijas datums: 22.05.2014
Iesniegšanas termiņš: 02.06.2014 14:00
Status: pārtraukts

Māras dīķa rekonstrukcija Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/49
Publikācijas datums: 19.05.2014
Iesniegšanas termiņš: 05.06.2014 13:00
Status: pārtraukts

Kuldīgas novada pašvaldības Rendas pagasta autoceļu ar grants segumu uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/47
Publikācijas datums: 16.05.2014
Iesniegšanas termiņš: 29.05.2014 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi – melno segumu remonts

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/48
Publikācijas datums: 16.05.2014
Iesniegšanas termiņš: 27.05.2014 13:00
Status: pabeigts

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ēdoles un Nomales ielās, Kuldīgā (1.kārta)

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/44
Publikācijas datums: 13.05.2014
Iesniegšanas termiņš: 29.05.2014 13:00
Status: pabeigts

Autoceļa „Kuldīgas ceļš” rekonstrukcija, „Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/35
Publikācijas datums: 06.05.2014
Iesniegšanas termiņš: 22.05.2014 13:00
Status: pabeigts

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada Sporta skolas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/38
Publikācijas datums: 28.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 15.05.2014 13:00
Status: pārtraukts

Katlu mājas jumta atjaunošana Aizputes ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KS/2014/3
Publikācijas datums: 25.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 09.05.2014 13:00
Status: pabeigts

DEGVIELAS IEGĀDE KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS TRANSPORTAM

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/39-K
Publikācijas datums: 23.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 22.05.2014 13:00
Status: pabeigts

ĀRA SPORTA AKTIVITĀŠU LAUKUMA IZVEIDE RENDAS PAGASTĀ

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/41/ELFLA
Publikācijas datums: 22.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 08.05.2014 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības Rumbas pagasta autoceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/40
Publikācijas datums: 16.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 08.05.2014 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas pamatskolas pagalma remontdarbi, Ventspils ielā 16, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/36
Publikācijas datums: 09.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 24.04.2014 13:00
Status: pabeigts

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS UN TĀS IESTĀŽU DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/22-K
Publikācijas datums: 08.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 22.05.2014 13:00
Status: pabeigts

Ozolkalnu ceļa daļas rekonstrukcija Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/30/EZF
Publikācijas datums: 07.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 24.04.2014 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde Laidu pagasta pārvaldes vajadzībām.

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/34
Publikācijas datums: 02.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 24.04.2014 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības Padures pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/32
Publikācijas datums: 02.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 24.04.2014 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/31
Publikācijas datums: 01.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 17.04.2014 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības Snēpeles pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/29
Publikācijas datums: 01.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 17.04.2014 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības Pelču pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/28
Publikācijas datums: 01.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 17.04.2014 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības Īvandes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/27
Publikācijas datums: 01.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 17.04.2014 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības Ēdoles pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/26
Publikācijas datums: 01.04.2014
Iesniegšanas termiņš: 17.04.2014 13:00
Status: pabeigts

Āra sporta aktivitāšu laukuma izveide Rendas pagastā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/24/ELFLA
Publikācijas datums: 27.03.2014
Iesniegšanas termiņš: 10.04.2014 13:00
Status: pārtraukts

„Būvdarbu izpilde objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes ciemā, 1.kārta””

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/25-K/ERAF
Publikācijas datums: 26.03.2014
Iesniegšanas termiņš: 08.05.2014 13:00
Status: pabeigts

Strūklakas tehnoloģisko iekārtu papildināšana Baznīcas ielā 1, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/33-S
Publikācijas datums: 25.03.2014
Iesniegšanas termiņš: 15.04.2014 13:00
Status: pabeigts

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada Sporta skolas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/14
Publikācijas datums: 18.03.2014
Iesniegšanas termiņš: 03.04.2014 13:00
Status: pārtraukts

Sienas stikla stendu un vitrīnu izgatavošana, piegāde un montāža Kuldīgas novada muzejam Pils ielā 5, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/23/ERAF
Publikācijas datums: 14.03.2014
Iesniegšanas termiņš: 25.03.2014 14:00
Status: pabeigts

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kurmāles pagasta Priedaines ciemā” ietvaros

Identifikācijas Nr.: KU/2014/2
Publikācijas datums: 11.03.2014
Iesniegšanas termiņš: 09.04.2014 11:00
Status: pabeigts

Sienas stikla stendu un vitrīnu izgatavošana, piegāde un montāža Kuldīgas novada muzejam Pils ielā 5, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/21/ERAF
Publikācijas datums: 11.03.2014
Iesniegšanas termiņš: 24.03.2014 14:00
Status: pārtraukts

ŠĶĒDES UN ĒDAS UPJU ATTĪRĪŠANA NO KOKIEM UN LIELIZMĒRA ATKRITUMIEM

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/20/EST-LAT
Publikācijas datums: 05.03.2014
Iesniegšanas termiņš: 20.03.2014 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu izpilde objektā "Adatu ielas izbūve, posmā no Adatu ielas 6 līdz Baložu ielai, Kuldīgā. (1.kārta)”

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/19/ERAF
Publikācijas datums: 05.03.2014
Iesniegšanas termiņš: 20.03.2014 13:00
Status: pabeigts

Medicīniskā skābekļa (sašķidrināts) piegāde nomātajai gazifikācijas un uzglabāšanas sistēmai

Identifikācijas Nr.: KS/2014/2
Publikācijas datums: 04.03.2014
Iesniegšanas termiņš: 18.03.2014 10:00
Status: pabeigts

Anastēzijas iekārtas iegāde SIA "Kuldīgas slimnīca"

Identifikācijas Nr.: KS/2014/1
Publikācijas datums: 04.03.2014
Iesniegšanas termiņš: 18.03.2014 10:00
Status: pabeigts

Tehniskā projekta izstrāde objektam „Kuldīgas 2.vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā” un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/18
Publikācijas datums: 21.02.2014
Iesniegšanas termiņš: 06.03.2014 13:00
Status: pabeigts

"Būvuzraudzības un Inženiera pakalpojumu nodrošināšana tehniskā projekta "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā un Kuldīgā, Kuldīgas novadā" realizācijas laikā"

Identifikācijas Nr.: KU/2014/2
Publikācijas datums: 19.02.2014
Iesniegšanas termiņš: 21.03.2014 11:00
Status: pārtraukts

Papildus būvdarbu veikšana objektā „PII „Ābelīte” celtniecības 3.kārta, esošās ēkas Nr.2 rekonstrukcija Ziedu ielā 15, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/16-S/ERAF
Publikācijas datums: 18.02.2014
Iesniegšanas termiņš: 19.02.2014 13:00
Status: pabeigts

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās “Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves „Kauši” (62648/1012/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Ēdoles pagastā”, “Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves "Priedīškalns" (62648/1165/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Turlavas pagastā” un “Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves „Svillas”(62648/1365/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Laidu pagastā” tehnisko projektu izstrāde un rekultivācijas būvdarbu autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/12/KF
Publikācijas datums: 18.02.2014
Iesniegšanas termiņš: 06.03.2014 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/13
Publikācijas datums: 18.02.2014
Iesniegšanas termiņš: 06.03.2014 13:00
Status: pabeigts

Papildus mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana objektā „PII „Ābelīte” celtniecības 3.kārta, esošās ēkas Nr.2 rekonstrukcija Ziedu ielā 15, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/17-S/ERAF
Publikācijas datums: 17.02.2014
Iesniegšanas termiņš: 19.02.2014 13:00
Status: pabeigts

Pasākuma „Live Fest Kuldīga” koncertu organizēšana.

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/15-S
Publikācijas datums: 14.02.2014
Iesniegšanas termiņš: 20.02.2014 13:00
Status: pabeigts

Sienas stikla stendu un vitrīnu izgatavošana, piegāde un montāža Kuldīgas novada muzejam Pils ielā 5, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/11-K/ERAF
Publikācijas datums: 14.02.2014
Iesniegšanas termiņš: 20.03.2014 13:00
Status: pārtraukts

Pakalpojumu sniegšana uzņēmējdarbības veicināšanai Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/7
Publikācijas datums: 14.02.2014
Iesniegšanas termiņš: 27.02.2014 13:00
Status: pabeigts

Papildus būvdarbu veikšana objektā „PII „Ābelīte” celtniecības 3.kārta, esošās ēkas Nr.2 rekonstrukcija Ziedu ielā 15, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/10/ERAF
Publikācijas datums: 11.02.2014
Iesniegšanas termiņš: 24.02.2014 11:00
Status: pabeigts

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartāla labiekārtojums Laidu pagasts, Kuldīgas novads

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/96/ELFLA
Publikācijas datums: 07.02.2014
Iesniegšanas termiņš: 20.02.2014 13:00
Status: pabeigts

Papildus mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana objektā „PII „Ābelīte” celtniecības 3.kārta, esošās ēkas Nr.2 rekonstrukcija Ziedu ielā 15, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/9/ERAF
Publikācijas datums: 06.02.2014
Iesniegšanas termiņš: 17.02.2014 14:00
Status: pabeigts bez uzvarētājiem

Papildus būvdarbu veikšana objektā „PII „Ābelīte” celtniecības 3.kārta, esošās ēkas Nr.2 rekonstrukcija Ziedu ielā 15, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/8/ERAF
Publikācijas datums: 05.02.2014
Iesniegšanas termiņš: 17.02.2014 14:00
Status: pārtraukts

Autotransporta iegāde Kuldīgas novada pašvaldībai, P/A "Kuldīgas Galvenā bibliotēka" un Laidu pagasta pārvaldei

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/6-K
Publikācijas datums: 29.01.2014
Iesniegšanas termiņš: 27.02.2014 13:00
Status: pabeigts

Kancelejas preču piegāde Kuldīgas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/5
Publikācijas datums: 27.01.2014
Iesniegšanas termiņš: 13.02.2014 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta „Mūzikas skolas rekonstrukcija, Smilšu iela 6, Kuldīga” atkārtota saskaņošana, izmaiņu projekta izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/107-S
Publikācijas datums: 14.01.2014
Iesniegšanas termiņš: 23.01.2014 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada suvenīra – sudraba karotīšu iegāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/2
Publikācijas datums: 14.01.2014
Iesniegšanas termiņš: 30.01.2014 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai Piltenes ielā 25 Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/4
Publikācijas datums: 10.01.2014
Iesniegšanas termiņš: 23.01.2014 13:00
Status: pabeigts

Papildus būvdarbu veikšana objektā „Kuldīgas pamatskolas rekonstrukcija Ventspils ielā 16, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/3
Publikācijas datums: 10.01.2014
Iesniegšanas termiņš: 23.01.2014 13:00
Status: pabeigts

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles pamatskolai

Identifikācijas Nr.: KNP/2014/1
Publikācijas datums: 10.01.2014
Iesniegšanas termiņš: 23.01.2014 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu izpilde objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes ciemā, 1.kārta”

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/105-K/ERAF
Publikācijas datums: 06.01.2014
Iesniegšanas termiņš: 13.02.2014 13:00
Status: pārtraukts

Pirmreizējā zemesgabalu uzmērīšana Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/104
Publikācijas datums: 27.12.2013
Iesniegšanas termiņš: 09.01.2014 13:00
Status: pabeigts

Topogrāfiskā uzmērīšana Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/103
Publikācijas datums: 27.12.2013
Iesniegšanas termiņš: 09.01.2014 13:00
Status: pabeigts

Digitālā kino aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Kuldīgas kultūras centram

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/102
Publikācijas datums: 18.12.2013
Iesniegšanas termiņš: 09.01.2014 13:00
Status: pabeigts

Koku vainagošana Aizputes un Piltenes ielās, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/29
Publikācijas datums: 18.12.2013
Iesniegšanas termiņš: 09.01.2014 13:00
Status: pabeigts

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles pamatskolai 2014.gadam

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/101
Publikācijas datums: 09.12.2013
Iesniegšanas termiņš: 20.12.2013 09:00
Status: pārtraukts

Informatīvā izdevuma „Kuldīgas novada Vēstis” tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojumi 2014. un 2015.gadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/95
Publikācijas datums: 05.12.2013
Iesniegšanas termiņš: 19.12.2013 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas Centra vidusskolai Mucenieku ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/93-K
Publikācijas datums: 04.12.2013
Iesniegšanas termiņš: 02.01.2014 13:00
Status: pabeigts

Informatīvā izdevuma „Kuldīgas novada Vēstis” izplatīšana 2014. un 2015.gadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/100
Publikācijas datums: 29.11.2013
Iesniegšanas termiņš: 12.12.2013 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes nodrošināšana Kuldīgas novada reģionālajā drukātajā presē

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/97
Publikācijas datums: 26.11.2013
Iesniegšanas termiņš: 12.12.2013 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/98
Publikācijas datums: 20.11.2013
Iesniegšanas termiņš: 05.12.2013 13:00
Status: pabeigts

Informatīvā izdevuma „Kuldīgas novada Vēstis” izplatīšana 2014. un 2015.gadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/94
Publikācijas datums: 11.11.2013
Iesniegšanas termiņš: 28.11.2013 13:00
Status: pārtraukts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas 2. Vidusskolai Jelgavas ielā 62, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/89-K
Publikācijas datums: 04.11.2013
Iesniegšanas termiņš: 05.12.2013 13:00
Status: pabeigts

Inventāra un aprīkojuma iegāde Turlavas pagasta kultūras namam

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/91/ELFLA
Publikācijas datums: 31.10.2013
Iesniegšanas termiņš: 12.11.2013 13:00
Status: pabeigts

Papildus darbi „Laidu pamatskolas telpu renovācija un iekšējo komunikāciju vienkāršotā rekonstrukcija”, Laidu pamatskola, Laidu pagasts, Kuldīgas novads

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/90
Publikācijas datums: 31.10.2013
Iesniegšanas termiņš: 12.11.2013 13:00
Status: pabeigts

Avārijas seku likvidēšana – jumta atjaunošana ēkai Stacijas ielā 2, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/92
Publikācijas datums: 29.10.2013
Iesniegšanas termiņš: 12.11.2013 13:00
Status: pabeigts

Sienas stikla stendu un vitrīnu izgatavošana, piegāde un montāža Kuldīgas novada muzejam Pils ielā 5, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/88-K/ERAF
Publikācijas datums: 14.10.2013
Iesniegšanas termiņš: 14.11.2013 13:00
Status: tiek izskatīti piedāvājumi

Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija Kuldīgas novada Rendas pagasta Rendas ciemā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/87
Publikācijas datums: 07.10.2013
Iesniegšanas termiņš: 18.10.2013 13:00
Status: pabeigts

Ēdiena sagatavošana un piegāde pirmsskolas izglītības iestādei „Ābelīte”, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/85
Publikācijas datums: 07.10.2013
Iesniegšanas termiņš: 22.10.2013 13:00
Status: pabeigts

Ēdiena sagatavošana un piegāde Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas audzēkņiem

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/84
Publikācijas datums: 07.10.2013
Iesniegšanas termiņš: 22.10.2013 13:00
Status: pabeigts

Gaismas dekoru piegāde Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/86
Publikācijas datums: 04.10.2013
Iesniegšanas termiņš: 17.10.2013 13:00
Status: pabeigts

Kokskaidu granulu piegāde Rumbas pagasta pārvaldei

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/83
Publikācijas datums: 04.10.2013
Iesniegšanas termiņš: 17.10.2013 13:00
Status: pārtraukts

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi Kuldīgas novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšanas iepirkumā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/81
Publikācijas datums: 03.10.2013
Iesniegšanas termiņš: 17.10.2013 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības telpu uzkopšana Baznīcas ielā 1 un Baznīcas ielā 9, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/82
Publikācijas datums: 27.09.2013
Iesniegšanas termiņš: 10.10.2013 13:00
Status: pabeigts

Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/72-K/ELFLA
Publikācijas datums: 24.09.2013
Iesniegšanas termiņš: 24.10.2013 13:00
Status: pabeigts

Ēdiena sagatavošana un piegāde Kuldīgas novada PII „Cīrulītis”

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/74
Publikācijas datums: 20.09.2013
Iesniegšanas termiņš: 07.10.2013 14:00
Status: pabeigts

Sporta inventāra piegāde Kuldīgas Centra vidusskolai

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/78
Publikācijas datums: 20.09.2013
Iesniegšanas termiņš: 03.10.2013 13:00
Status: pabeigts

Autotransporta iegāde Kuldīgas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/63-K
Publikācijas datums: 11.09.2013
Iesniegšanas termiņš: 17.10.2013 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu izpilde objektā "Kaļķu ielas seguma rekonstrukcija posmā no Baznīcas ielas līdz Akmeņu ielai, Kuldīgā, 2.kārta”

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/77/ERAF
Publikācijas datums: 11.09.2013
Iesniegšanas termiņš: 26.09.2013 13:00
Status: pabeigts

Kokskaidu granulu piegāde Rumbas pagasta pārvaldei

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/80
Publikācijas datums: 09.09.2013
Iesniegšanas termiņš: 26.09.2013 13:00
Status: pārtraukts

Ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūve un hidrofloru uzstādīšana Kuldīgas novada Rendas pagastā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/79
Publikācijas datums: 06.09.2013
Iesniegšanas termiņš: 19.09.2013 13:00
Status: pārtraukts

Ūdens atvadu un sāngrāvju renovācija Vienības, Kaimiņu, Koku, Rūpniecības ielās, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/69-K
Publikācijas datums: 06.09.2013
Iesniegšanas termiņš: 10.10.2013 13:00
Status: pabeigts

Par tiesībām veikt finanšu revīziju Kuldīgas novada Domē, pašvaldības iestādēs un sniegt zvērināta revidenta ziņojumu

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/73
Publikācijas datums: 04.09.2013
Iesniegšanas termiņš: 19.09.2013 13:00
Status: pabeigts

Sienas stikla stendu un vitrīnu izgatavošana, piegāde un montāža Kuldīgas novada muzejam Pils ielā 5, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/76/ERAF
Publikācijas datums: 03.09.2013
Iesniegšanas termiņš: 19.09.2013 13:00
Status: pārtraukts

Aizkaru izgatavošana un uzstādīšana Kuldīgas novada muzejā Pils ielā 5, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/75/ERAF
Publikācijas datums: 03.09.2013
Iesniegšanas termiņš: 19.09.2013 13:00
Status: pārtraukts

Ceļu un laukumu seguma atjaunošana Gaismas ielā, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/68
Publikācijas datums: 29.08.2013
Iesniegšanas termiņš: 12.09.2013 13:00
Status: pabeigts

Grāmatas „Kuldīgas pilsētbūvniecība un arhitektūra” iespiešana un piegāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/71
Publikācijas datums: 23.08.2013
Iesniegšanas termiņš: 03.09.2013 13:00
Status: pabeigts

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles audzēkņiem

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/67
Publikācijas datums: 16.08.2013
Iesniegšanas termiņš: 29.08.2013 13:00
Status: pabeigts

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA “Kuldīgas slimnīca”, uzstādot energoefektīvu apgaismojumu

Identifikācijas Nr.: KS/2013/5/KPFI
Publikācijas datums: 13.08.2013
Iesniegšanas termiņš: 26.08.2013 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības telpu uzkopšana Baznīcas ielā 1 un Baznīcas ielā 9, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/66-K
Publikācijas datums: 06.08.2013
Iesniegšanas termiņš: 05.09.2013 13:00
Status: pārtraukts

Par optiskās šķiedras kabeļu līnijas izbūvi, interneta pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas novada pašvaldībā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/65
Publikācijas datums: 05.08.2013
Iesniegšanas termiņš: 22.08.2013 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde Kuldīgas novada Sporta skolai

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/64
Publikācijas datums: 02.08.2013
Iesniegšanas termiņš: 15.08.2013 13:00
Status: pabeigts

ŪDENSATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA”

Identifikācijas Nr.: KS 2013/4
Publikācijas datums: 30.07.2013
Iesniegšanas termiņš: 12.08.2013 13:00
Status: pabeigts

HEMODIALĪZES IEKĀRTAS IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA”

Identifikācijas Nr.: KS 2013/3
Publikācijas datums: 30.07.2013
Iesniegšanas termiņš: 12.08.2013 13:00
Status: pabeigts

Papildus būvdarbi objektā „Kuldīgas novada muzeja rekonstrukcija un interjeru restaurācija Pils ielā 5, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/61/ERAF
Publikācijas datums: 25.07.2013
Iesniegšanas termiņš: 05.08.2013 15:00
Status: pabeigts

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA “Kuldīgas slimnīca”, uzstādot energoefektīvu apgaismojumu

Identifikācijas Nr.: KS/2013/2/KPFI
Publikācijas datums: 23.07.2013
Iesniegšanas termiņš: 05.08.2013 13:00
Status: pārtraukts

Apgaismojuma rekonstrukcija Valciņu-Vijolīšu ielās, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/60
Publikācijas datums: 16.07.2013
Iesniegšanas termiņš: 01.08.2013 13:00
Status: pabeigts

Sienas stikla stendu un vitrīnu izgatavošana, piegāde un montāža Kuldīgas novada muzejam Pils ielā 5, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/58-K/ERAF
Publikācijas datums: 11.07.2013
Iesniegšanas termiņš: 15.08.2013 13:00
Status: pabeigts bez uzvarētājiem

Tehniskā projekta „Vecā rātsnama restaurācija un rekonstrukcija Baznīcas ielā 5, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/62
Publikācijas datums: 11.07.2013
Iesniegšanas termiņš: 22.07.2013 13:00
Status: pabeigts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas rekonstrukcija Liepājas ielā 58A, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/45
Publikācijas datums: 10.07.2013
Iesniegšanas termiņš: 25.07.2013 13:00
Status: pabeigts

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un Alternatīvās sākumskolas audzēkņiem

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/59-K
Publikācijas datums: 09.07.2013
Iesniegšanas termiņš: 29.08.2013 13:00
Status: pārtraukts

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas 2.vidusskolas un Rendas filiāles audzēkņiem

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/56-K
Publikācijas datums: 05.07.2013
Iesniegšanas termiņš: 08.08.2013 13:00
Status: pārtraukts

Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes nodrošināšana Kuldīgas novada reģionālajā drukātajā presē

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/57
Publikācijas datums: 04.07.2013
Iesniegšanas termiņš: 18.07.2013 13:00
Status: pabeigts

Tehniskā projekta „Vecā rātsnama restaurācija un rekonstrukcija Baznīcas ielā 5, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/55
Publikācijas datums: 02.07.2013
Iesniegšanas termiņš: 18.07.2013 13:00
Status: pārtraukts

Laidu pamatskolas telpu renovācija un iekšējo komunikāciju vienkāršotā rekonstrukcija, Laidu pamatskola, Laidu pagasts, Kuldīgas novads

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/52
Publikācijas datums: 28.06.2013
Iesniegšanas termiņš: 11.07.2013 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra ‘’Venta’’ vajadzībām

Identifikācijas Nr.: SAC ‘’Venta’’ 2013/4
Publikācijas datums: 19.06.2013
Iesniegšanas termiņš: 22.07.2013 12:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra ‘’Venta’’ Dezinfekcijas līdzekļu un saimniecības preču iegāde

Identifikācijas Nr.: SAC ‘’Venta’’ 2013/02
Publikācijas datums: 17.06.2013
Iesniegšanas termiņš: 01.07.2013 12:00
Status: pabeigts

Elektroenerģijas piegāde Kuldīgas novada pašvaldības un tās iestāžu un kapitālsabiedrību vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KnP/2013/51-K
Publikācijas datums: 07.06.2013
Iesniegšanas termiņš: 01.08.2013 13:00
Status: pabeigts

Bērnu rotaļu laukuma (1-4 gadi) ierīkošana Estrādes parkā, Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/50
Publikācijas datums: 06.06.2013
Iesniegšanas termiņš: 19.06.2013 13:00
Status: pabeigts

Termovizora iegāde Kuldīgas novada pašvaldības policijai projekta "Lašveidīgo zivju nārstu uzraudzība Ventas upē un tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzībai" ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/48/EZF
Publikācijas datums: 29.05.2013
Iesniegšanas termiņš: 13.06.2013 13:00
Status: pabeigts

Higiēnas preču piegāde Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra "Venta" vajadzībām

Identifikācijas Nr.: SAC ‘’Venta’’ 2013/2
Publikācijas datums: 27.05.2013
Iesniegšanas termiņš: 07.06.2013 13:00
Status: pabeigts

Tehniskā projekta „Ūdens atvadu un sāngrāvju renovācija Krasta, Jaunsaimnieku, Ziedoņa, Alejas, Smilgu, Vidus, Robežu, Apšu, Meža, Ventas, Vēju, Mazā, Šķērsu, Liepu, Mērnieku, Briežu, Saldus, Valciņu, Pīlādžu, Bumbieru, Vijolīšu, Zeļģu ielās, Pārventā, Kuldīgas pilsētā, Rumbas pagastā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/40-K
Publikācijas datums: 24.05.2013
Iesniegšanas termiņš: 27.06.2013 13:00
Status: pabeigts

Transporta pakalpojumu sniegšana Dziesmu un deju svētku dalībnieku pārvadāšanai Dziesmu un Deju svētku laikā Kuldīgas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/49
Publikācijas datums: 24.05.2013
Iesniegšanas termiņš: 06.06.2013 13:00
Status: pabeigts

Malkas piegāde Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldei 2013. gadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/43
Publikācijas datums: 21.05.2013
Iesniegšanas termiņš: 06.06.2013 13:00
Status: pabeigts

Higiēnas preču piegāde Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra "Venta" vajadzībām

Identifikācijas Nr.: SAC ‘’Venta’’ 2013/01
Publikācijas datums: 17.05.2013
Iesniegšanas termiņš: 03.06.2013 13:00
Status: pārtraukts

Krasta ielas stāvlaukuma un gājēju celiņa izbūve, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/47
Publikācijas datums: 17.05.2013
Iesniegšanas termiņš: 29.05.2013 13:00
Status: pabeigts

Apgaismojuma rekonstrukcija gājēju maršrutā Virkas muiža-Lapegļu iela-Tīruma iela-Laimdotas iela-Ventspils iela-"Griguleja"-t/c"Supernetto",Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/39
Publikācijas datums: 13.05.2013
Iesniegšanas termiņš: 27.05.2013 13:00
Status: pabeigts

Krasta ielas stāvlaukuma un gājēju celiņa izbūve, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/37
Publikācijas datums: 13.05.2013
Iesniegšanas termiņš: 27.05.2013 13:00
Status: pārtraukts

Estrādes parka asfalta celiņu seguma atjaunošana, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/38
Publikācijas datums: 10.05.2013
Iesniegšanas termiņš: 23.05.2013 13:00
Status: pabeigts

Vārmes pamatskolas fasādes un iekšējo komunikāciju vienkāršotā rekonstrukcija Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/37-K
Publikācijas datums: 10.05.2013
Iesniegšanas termiņš: 05.07.2013 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu izpilde projekta "Kuldīgas novada Rendas pagastā Rendas ciema ūdenssaimniecības attīstība" ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/41-K/ERAF
Publikācijas datums: 03.05.2013
Iesniegšanas termiņš: 06.06.2013 13:00
Status: pabeigts bez uzvarētājiem

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas 2.vidusskolas un Rendas filiāles audzēkņiem

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/34-K
Publikācijas datums: 30.04.2013
Iesniegšanas termiņš: 30.05.2013 13:00
Status: pabeigts bez uzvarētājiem

Kuldīgas novada pašvaldības telpu uzkopšana Baznīcas ielā 1 un Baznīcas ielā 9, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/35-K
Publikācijas datums: 22.04.2013
Iesniegšanas termiņš: 23.05.2013 13:00
Status: tiek izskatīti piedāvājumi

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo ceļu uzturēšana Turlavas pagasta teritorijā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/36
Publikācijas datums: 22.04.2013
Iesniegšanas termiņš: 09.05.2013 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde Kuldīgas novada pašvaldības transportam

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/33-K
Publikācijas datums: 15.04.2013
Iesniegšanas termiņš: 16.05.2013 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi - melno segumu remonts

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/27
Publikācijas datums: 10.04.2013
Iesniegšanas termiņš: 25.04.2013 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldības un pagastu pārvalžu ēku apdrošināšanas pakalpojumi

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/31
Publikācijas datums: 08.04.2013
Iesniegšanas termiņš: 25.04.2013 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo ceļu uzturēšana Pelču pagasta teritorijā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/26
Publikācijas datums: 22.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 11.04.2013 13:00
Status: pabeigts

PII „Ābelīte” celtniecības 3. kārta, esošās ēkas Nr. 2 rekonstrukcija, Ziedu ielā 15, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/32-K/ERAF
Publikācijas datums: 21.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 22.04.2013 13:00
Status: pabeigts

Kluba-kantora ēkas daļas rekonstrukcija, „Atpūtas” Gudeniekos, Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, 1.kārta

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/23/ELFLA
Publikācijas datums: 21.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 04.04.2013 13:00
Status: pabeigts

Labiekārtojuma skices izstrāde "Apstādījumu koncepcijas izstrāde Kuldīgā, Kuldīgas novadā"

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/28
Publikācijas datums: 20.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 04.04.2013 13:00
Status: pabeigts

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Grants ielā 29, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KKP/2013/3/ERAF
Publikācijas datums: 20.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 22.04.2013 13:00
Status: pabeigts

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana būvdarbiem projekta „Ūdensaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā” ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/30/ERAF
Publikācijas datums: 15.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 28.03.2013 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada pamatskolas rekonstrukcija Ventspils ielā 16, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/21-K
Publikācijas datums: 14.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 18.04.2013 13:00
Status: pabeigts

Malkas piegāde Kuldīgas pamatskolai un Kuldīgas pamatskolas Basu filiālei 2013.gadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/24
Publikācijas datums: 13.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 28.03.2013 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu izpilde projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Rendas pagastā Rendas ciemā" ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/25-K/ERAF
Publikācijas datums: 13.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 11.04.2013 13:00
Status: pabeigts bez uzvarētājiem

PII "Ābelīte" celtniecības 3.kārta, esošās ēkas Nr.2 rekonstrukcija Ziedu ielā 15, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/22-K/ERAF
Publikācijas datums: 13.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 11.04.2013 13:00
Status: pārtraukts

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo ceļu uzturēšana Laidu pagasta pārvaldes teritorijā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/18
Publikācijas datums: 11.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 28.03.2013 13:00
Status: pabeigts

Papildus būvdarbi objektā „Kuldīgas novada muzeja rekonstrukcija un interjeru restaurācija Pils ielā 5, Kuldīgā”

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/20/ERAF
Publikācijas datums: 11.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 28.03.2013 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde Kuldīgas novada Laidu pagasta pārvaldes vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/17
Publikācijas datums: 07.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 21.03.2013 13:00
Status: pabeigts

Labiekārtojuma skices un tehnisko shēmu izstrāde objektam "Bērnu rotaļu laukumi un labiekārtojums Estrādes parkā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/16
Publikācijas datums: 05.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 21.03.2013 13:00
Status: pabeigts

Mēbeļu piegāde Kuldīgas Centra vidusskolai Mucenieku ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/19
Publikācijas datums: 01.03.2013
Iesniegšanas termiņš: 14.03.2013 13:00
Status: pabeigts

Āra trenažieru laukumu izbūve un brīvdabas sporta trenažieru piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/15
Publikācijas datums: 25.02.2013
Iesniegšanas termiņš: 08.03.2013 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/14
Publikācijas datums: 19.02.2013
Iesniegšanas termiņš: 07.03.2013 13:00
Status: pabeigts

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Kuldīgas novada pašvaldībā Kuldīgas pilsētas un Priedaines ciema teritorijā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kurmāles pagasta Priedaines ciemā" ietvaros.

Identifikācijas Nr.: KU2013/1
Publikācijas datums: 08.02.2013
Iesniegšanas termiņš: 21.03.2013 11:00
Status: pabeigts

Soliņu un atkritumu urnu iegāde, piegāde un uzstādīšana Kuldīgas pilsētā.

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/12
Publikācijas datums: 07.02.2013
Iesniegšanas termiņš: 21.02.2013 13:00
Status: pabeigts

Malkas piegāde Padures ciema katlu mājai 2013.gadā.

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/11
Publikācijas datums: 07.02.2013
Iesniegšanas termiņš: 21.02.2013 13:00
Status: pabeigts

Kluba-kantora ēkas daļas rekonstrukcija "Atpūtas", Gudeniekos, Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, 1.kārta

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/13/ELFLA
Publikācijas datums: 05.02.2013
Iesniegšanas termiņš: 21.02.2013 13:00
Status: pārtraukts

DATORTEHNIKAS PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA KULDĪGAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM.

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/10
Publikācijas datums: 30.01.2013
Iesniegšanas termiņš: 28.02.2013 13:00
Status: pabeigts

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra ēkas (001) fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/8-K/KPFI
Publikācijas datums: 28.01.2013
Iesniegšanas termiņš: 15.03.2013 13:00
Status: pabeigts

Kluba-kantora ēkas daļas rekonstrukcija "Atpūtas", Gudeniekos, Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, 1.kārta

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/4
Publikācijas datums: 24.01.2013
Iesniegšanas termiņš: 07.02.2013 13:00
Status: pārtraukts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas PII "Bitīte" - attīstības centrs, Parka ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/7-K
Publikācijas datums: 23.01.2013
Iesniegšanas termiņš: 28.02.2013 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada suvenīra-sudraba karotīšu iegāde

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/9
Publikācijas datums: 21.01.2013
Iesniegšanas termiņš: 01.02.2013 13:00
Status: pabeigts

1905.gada parka rekonstrukcija, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/127
Publikācijas datums: 18.01.2013
Iesniegšanas termiņš: 31.01.2013 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu veikšana projekta ”Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā” ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/6-K/ERAF
Publikācijas datums: 18.01.2013
Iesniegšanas termiņš: 22.02.2013 13:00
Status: pabeigts

Apstādījumu koncepcijas izstrāde Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/126
Publikācijas datums: 18.01.2013
Iesniegšanas termiņš: 31.01.2013 13:00
Status: pārtraukts

Būvdarbu izpilde objektā "Kuldīgas novada Ēdoles pagastā Ēdoles ciema ūdenssaimniecības attīstība" ietvaros.

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/5-K/ERAF
Publikācijas datums: 15.01.2013
Iesniegšanas termiņš: 28.02.2013 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas Centra vidusskolai Mucenieku ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/3-K
Publikācijas datums: 14.01.2013
Iesniegšanas termiņš: 21.02.2013 13:00
Status: pabeigts

Zinātniskā pētījuma "Kuldīga: Pilsētbūvniecība un arhitektūra" teksta rakstveida tulkošana no latviešu valodas uz angļu valodu.

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/2
Publikācijas datums: 11.01.2013
Iesniegšanas termiņš: 31.01.2013 13:00
Status: pabeigts

Marķētās kurināmās degvielas iegāde Vilgāles pamatskolas vajadzībām.

Identifikācijas Nr.: KNP/2013/1
Publikācijas datums: 11.01.2013
Iesniegšanas termiņš: 24.01.2013 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde Kuldīgas novada Sporta skolai

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/111
Publikācijas datums: 21.12.2012
Iesniegšanas termiņš: 10.01.2013 13:00
Status: pabeigts

Būvdarbu izpilde projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Rendas pagasta Rendas ciemā” ietvaros

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/123-K/ERAF
Publikācijas datums: 19.12.2012
Iesniegšanas termiņš: 31.01.2013 13:00
Status: pārtraukts

Pirmreizējā zemesgabalu uzmērīšana Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/125
Publikācijas datums: 11.12.2012
Iesniegšanas termiņš: 27.12.2012 13:00
Status: pabeigts

Topogrāfiskā uzmērīšana Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/124
Publikācijas datums: 11.12.2012
Iesniegšanas termiņš: 27.12.2012 13:00
Status: pabeigts

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas Centra vidusskolai Mucenieku ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/116-K
Publikācijas datums: 10.12.2012
Iesniegšanas termiņš: 24.01.2013 13:00
Status: pārtraukts

Mēbeļu piegāde Kuldīgas novada Sporta skolas vajadzībām.

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/121
Publikācijas datums: 03.12.2012
Iesniegšanas termiņš: 14.12.2012 13:00
Status: pabeigts

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles pamatskolas vajadzībām 2013.gadam

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/122
Publikācijas datums: 30.11.2012
Iesniegšanas termiņš: 13.12.2012 13:00
Status: pabeigts bez uzvarētājiem

Caurtekas pār Nabas ezera kanālu uz Padures pagasta ceļa Nr.6272B051 rekonstrukcija „Ziediņi-Nabas”, Padures pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/120/LLIV
Publikācijas datums: 30.11.2012
Iesniegšanas termiņš: 13.12.2012 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/109
Publikācijas datums: 16.11.2012
Iesniegšanas termiņš: 29.11.2012 13:00
Status: pabeigts

Apmācības uzņēmējdarbībā Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/119
Publikācijas datums: 15.11.2012
Iesniegšanas termiņš: 06.12.2012 13:00
Status: pabeigts

Lietotas automašīnas iegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/118
Publikācijas datums: 14.11.2012
Iesniegšanas termiņš: 29.11.2012 13:00
Status: pabeigts

Ziemassvētku rotājumu piegāde Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/114
Publikācijas datums: 31.10.2012
Iesniegšanas termiņš: 12.11.2012 13:00
Status: pabeigts

„Tehniskā aprīkojuma iegāde Kuldīgas novada pašvaldības atbalsta iestādei „Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā Nr.LLIII-175 „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un uzņēmēju sadarbību”

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/112
Publikācijas datums: 31.10.2012
Iesniegšanas termiņš: 15.11.2012 13:00
Status: pabeigts

Portatīvo datoru iegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/110
Publikācijas datums: 29.10.2012
Iesniegšanas termiņš: 15.11.2012 13:00
Status: pabeigts

"Papildus darbi objektā "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Vilgālē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā"

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/115-S/ERAF
Publikācijas datums: 25.10.2012
Iesniegšanas termiņš: 01.11.2012 13:00
Status: pabeigts

1905.gada pieminekļa rekonstrukcija Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/90
Publikācijas datums: 25.10.2012
Iesniegšanas termiņš: 08.11.2012 13:00
Status: pabeigts

Vaļējās un segtās lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas rekonstrukcija Kuldīgā, Jaunsaimnieku un Krasta ielās

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/108
Publikācijas datums: 16.10.2012
Iesniegšanas termiņš: 01.11.2012 13:00
Status: pabeigts

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādei "Ābelīte", Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/102-S
Publikācijas datums: 02.10.2012
Iesniegšanas termiņš: 18.10.2012 12:00
Status: pabeigts

Interaktīvās klases skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem kvalitatīva procesa nodrošināšanai

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/106
Publikācijas datums: 01.10.2012
Iesniegšanas termiņš: 18.10.2012 13:00
Status: pabeigts

Degvielas iegāde Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrai "Sociālais dienests" ESF projekta 1DP/1.4.1.2.4./11APIA/NVA/025 "Sociālā rehabilitācija nepilnām, disfunkcionālām ģimenēm" aktivitāšu īstenošanai

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/107/ESF
Publikācijas datums: 28.09.2012
Iesniegšanas termiņš: 11.10.2012 13:00
Status: pabeigts

Papildus aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām

Identifikācijas Nr.: KS/2012/3/ERAF
Publikācijas datums: 24.09.2012
Iesniegšanas termiņš: 05.11.2012 10:00
Status: pabeigts

Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Annas ielā Nr.4, Mazā Annas ielā Nr.2, Mazā Annas ielā 4, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/104
Publikācijas datums: 18.09.2012
Iesniegšanas termiņš: 04.10.2012 13:00
Status: pabeigts

Āpu autoceļa 6280b001 rekonstrukcija Rendas pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/100
Publikācijas datums: 17.09.2012
Iesniegšanas termiņš: 04.10.2012 13:00
Status: pabeigts

"Papildus darbi būvobjektā "Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana ezera ielā 8, Ķikuros, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā"

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/105-S/ERAF
Publikācijas datums: 14.09.2012
Iesniegšanas termiņš: 20.09.2012 13:00
Status: pabeigts

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas mākslas skolas audzēkņiem

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/101
Publikācijas datums: 14.09.2012
Iesniegšanas termiņš: 27.09.2012 13:00
Status: pabeigts

Par kokskaidu granulu piegādi Kuldīgas novada Rumbas pagasta pārvaldei 2012/2013.gadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/103
Publikācijas datums: 13.09.2012
Iesniegšanas termiņš: 27.09.2012 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā" izstrāde un autoruzraudzība objektā"

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/97
Publikācijas datums: 13.09.2012
Iesniegšanas termiņš: 27.09.2012 13:00
Status: pabeigts

"Medikamentu piegāde Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra "Venta" vajadzībām"

Identifikācijas Nr.: SAC "Venta" 2012/1
Publikācijas datums: 10.09.2012
Iesniegšanas termiņš: 21.09.2012 12:00
Status: pabeigts

Seguma atjaunošana iekšpagalmā Piltenes ielā 20,24,26, Kuldīgā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/98
Publikācijas datums: 06.09.2012
Iesniegšanas termiņš: 20.09.2012 13:00
Status: pabeigts

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles audzēkņiem

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/96
Publikācijas datums: 23.08.2012
Iesniegšanas termiņš: 06.09.2012 13:00
Status: pabeigts

Apgaismojuma izbūve Piltenes ielas pagalmā starp namiem Nr.20;24 un 26, Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/94
Publikācijas datums: 20.08.2012
Iesniegšanas termiņš: 06.09.2012 13:00
Status: pabeigts

Ielu apgaismojuma izbūve Kuldīgas Veco kapu parkā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/93
Publikācijas datums: 20.08.2012
Iesniegšanas termiņš: 06.09.2012 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta „Laidu muižas parādes pagalma un saimniecības pagalma rekonstrukcija”, Laidu skola, ’’Bitītes’’, Laidos, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība objektā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/91
Publikācijas datums: 16.08.2012
Iesniegšanas termiņš: 30.08.2012 13:00
Status: pārtraukts

Četru Kuldīgas novada pašvaldības ēku rekonstrukciju būvprojektu būvekspertīžu veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/92
Publikācijas datums: 14.08.2012
Iesniegšanas termiņš: 30.08.2012 13:00
Status: pabeigts

Policijas un Šķērsu ielas apgaismojuma rekonstrukcija Kuldīgas pilsētā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/82
Publikācijas datums: 09.08.2012
Iesniegšanas termiņš: 02.08.2012 13:00
Status: pabeigts

Par tiesībām veikt finanšu revīziju Kuldīgas novada Domē, pašvaldības iestādēs un sniegt zvērināta revidenta ziņojumu

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/75
Publikācijas datums: 06.08.2012
Iesniegšanas termiņš: 26.07.2012 13:00
Status: pabeigts

"Paceļamās platformas ar vertikālu pārvietojamību uzstādīšana un piecu ēku pielāgošana Universālā dizaina principiem"

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/77/LVLT
Publikācijas datums: 06.08.2012
Iesniegšanas termiņš: 26.07.2012 13:00
Status: pabeigts

Kuldīgas novada muzeja pamatēkas jumta remonta darbi Pils ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/85
Publikācijas datums: 27.07.2012
Iesniegšanas termiņš: 26.07.2012 13:00
Status: pabeigts

„Aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”

Identifikācijas Nr.: KS/2012/K/1/ERAF
Publikācijas datums: 25.07.2012
Iesniegšanas termiņš: 22.10.2012 10:00
Status: pabeigts

Videonovērošanas sistēmas uzlabošana zivju resursu aizsardzībai Ventas rumbā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/88
Publikācijas datums: 20.07.2012
Iesniegšanas termiņš: 02.08.2012 13:00
Status: pabeigts

Būvprojekta „L.Paegles ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija Kuldīgā”” izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/89
Publikācijas datums: 20.07.2012
Iesniegšanas termiņš: 02.08.2012 13:00
Status: pabeigts

Tautas nama fasādes vienkāršotā renovācija (jumta seguma nomaiņa) Kuldīgas novada, Turlavas pagastā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/83
Publikācijas datums: 17.07.2012
Iesniegšanas termiņš: 02.08.2012 13:00
Status: pabeigts

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā "Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā, 1.kārta

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/87/ERAF
Publikācijas datums: 13.07.2012
Iesniegšanas termiņš: 26.07.2012 13:00
Status: pabeigts

"Kuldīgas novada pašvaldības Rendas pagasta Rendas ciema ūdenssaimniecības attīstībai izstrādātā tehniskā projekta būvekspertīzes veikšanai"

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/81/ERAF
Publikācijas datums: 05.07.2012
Iesniegšanas termiņš: 19.07.2012 13:00
Status: pabeigts

"Kuldīgas novada pašvaldības Ēdoles pagasta Ēdoles ciema ūdenssaimniecības attīstībai izstrādātā tehniskā projekta būvekspertīzes veikšanai"

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/80/ERAF
Publikācijas datums: 05.07.2012
Iesniegšanas termiņš: 19.07.2012 13:00
Status: pabeigts

"Kuldīgas novada pašvaldības Snēpeles pagasta Snēpeles ciema ūdenssaimniecības attīstībai izstrādātā tehniskā projekta būvekspertīzes veikšanai"

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/79/ERAF
Publikācijas datums: 05.07.2012
Iesniegšanas termiņš: 19.07.2012 13:00
Status: pabeigts

Caurtekas pār Nabas ezera kanālu uz Padures pagasta ceļa Nr.6272B051 rekonstrukcija "Ziediņi-Nabas", Padures pagastā, Kuldīgas novadā

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/76/LLIV
Publikācijas datums: 02.07.2012
Iesniegšanas termiņš: 19.07.2012 13:00
Status: pārtraukts

Alekšupītes promenādes izveide un ar to sasistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā, 1.kārta.

Identifikācijas Nr.: KNP/2012/68-K/ERAF
Publikācijas datums: 25.06.2012
Iesniegšanas termiņš: 09.08.2012 13:00
Status: pabeigts