Ventas sakopšanas talka

Piektdiena, 12 Jūnijs 2015

loading...

Foto: Eduards Dambergs

Ventas sakopšanas talkas tiek organizētas jau vairākus gadus. Tajās bez Kuldīgas novada Domes darbiniekiem un pilsētas iedzīvotājiem, dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, piedalās arī vides institūciju darbinieki no Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās pārvaldes un Dabas aizsardzības pārvaldes.

Talkās uz sanešu veidotajām saliņām starp veco tiltu un Ventas rumbu tiks izpļauti ūdensaugi. Šādas saliņas veidojas, jo lejpus Ventas rumbas upes labajā krastā straumes ātrums samazinās un tur strauji uzkrājas saneši no upes augštecē esošajām lauksaimniecības zemēm un no mežu izcirtumiem, iznīcinot ūdens platību, ko migrējošās zivis izmanto atpūtai pirms vairākkārtīgiem Ventas rumbas pārvarēšanas mēģinājumiem. Upei aizaugot ar virsūdens augāju, arī ūdenskritums kļūst grūti pamanāms.