Pateicas amatiermākslas kolektīvu vadītājiem

Otrdiena, 17 Jūlijs 2018

loading...

16. jūlijā īpašā pateicības pasākumā Kuldīgas novada Domē tika sveikti to Kuldīgas novada apamatiermākslas kolektīvu vadītāji, kuru vadītie dziedātāji, dejotāji, folkloristi un tautas daiļamata meistari kuplināja XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus, kas ir viens no lielākajiem mūsu valsts simtgades notikumiem.

“Esam jūs šodien sapulcinājuši, lai pateiktu sirsnīgu paldies par darbu. Nezinu, kā jūs jutāties estrādē, uz deju grīdas un konkursos, bet man kā skatītājai likās, ka koncerti – gan deju, gan dziesmu svētku – bija ļoti augstvērtīgi. Ļoti emocionāls bija dalībnieku koncerts pēc gājiena un arī pats gājiens. Kopumā svētki bija ļoti īpaši,” sacīja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Viņa uzsvēra, ka dalība svētkos nebūtu iespējama bez kolektīvu vadītāju ieguldītā darba, ikdienā strādājot mēģinājumos, atgādinot par mēģinājumiem kolektīvu dalībniekiem, kuri aizmirst uz tiem atnākt, uzrunājot jaunus dalībniekus, rūpējoties par kolektīva tērpiem.

Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa uzsvēra, ka Kuldīgas novads dziesmu un deju svētkos bija kupli pārstāvēts – svētkos piedalījās 27 kolektīvi. Kolektīvu skaits novadā kopš iepriekšējiem dziesmu un deju svētkiem ir pieaudzis. Lai sagatavotos svētkiem, daudziem kolektīviem par pašvaldības līdzekļiem tika darināti jauni tērpi. D. Reinkopa pauda gandarījumu par kolektīvu startu svētkos ar ļoti labiem rezultātiem. Teicami pārstāvēti svētku laikā bija novada lietišķās mākslas kolektīvi ar saviem darbiem, deju kolektīvs “Bandava” izturēja ļoti lielu slodzi, piedaloties visos svētku koncertos, kuros uzstājās dejotāji, bet vokālais ansamblis “Karameles” vokālo ansambļu konkursā nopietnā konkurencē izcīnīja 3. vietu.   

Kolektīvu vadītāji dāvānā saņēma saktas lietošanai pie tautas tērpa. Kolektīvu vadītājiem cienastā bija sarūpēta konditorejas “Šarlote” gatavota svētku torte.

Foto: Ričards Sotaks