Kuldīgas novada Goda balvas svinīgā pasniegšana

Pirmdiena, 21 Novembris 2016

loading...

Foto: Eduards Dambergs

Ar Kuldīgas novada Goda balvu apbalvoja:

 • Arti Šimpermani, ansambļa “Rumbas kvartets” mūziķi – par nopelniem Kuldīgas tēla veidošanā.
 • Gunti Stuceru, ansambļa “Rumbas kvartets” mūziķi – par nopelniem Kuldīgas tēla veidošanā.
 • Rolandu Stuceru, ansambļa “Rumbas kvartets” mūziķi – par nopelniem Kuldīgas tēla veidošanā.
 • Gati Lagzdenieku, ansambļa “Rumbas kvartets” mūziķi – par nopelniem Kuldīgas tēla veidošanā.
 • Aldi Bitinieku, Pasaules latviešu nometnes 3x3 Pelčos organizatoru, būvuzraugu – par nopelniem latviskā dzīvesveida popularizēšanā.
 • Inu Celitāni, Kurzemes kultūras mantojuma centra “Kūrava” vadītāju, Kurzemes stāstnieku festivāla “Ziv zup” organizatori – par ieguldīto darbu Kuldīgas kultūrvides veidošanā.
 • Rūta Eglīte, ģimenes ārsti –  par ilggadīgu un nesavtīgu darbu iedzīvotāju veselības labā.
 • Viesturu Zviedri, 410. Kuldīgas jaunsargu vienības instruktoru – par aizrautīgu darbu ar bērniem un jauniešiem.
 • Māri Rozentālu, spēkavīru – par panākumiem starptautiskajās sacensībās un ilggadēju Kuldīgas vārda nešanu pasaulē.
 • Ivetu Erdmani, zemnieku saimniecības “Ezergaļi” (Vārmes pag.) īpašnieci – par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības attīstībā.
 • Dzintaru Erdmani, zemnieku saimniecības “Ezergaļi” (Vārmes pag.) īpašnieku – par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības attīstībā.
 • Santu Cini, restorāna “Goldingen Room” īpašnieci – par mērķtiecīgu un talantīgu darbu uzņēmējdarbībā un nopelniem Kuldīgas tēla veidošanā.
 • Roaldu Cini, restorāna “Goldingen Room” īpašnieku – par mērķtiecīgu un talantīgu darbu uzņēmējdarbībā un nopelniem Kuldīgas tēla veidošanā.
 • Andreju Ķeizaru, Rubeņu fonda valdes locekli, Nacionālās pretošanās kustības muzeja izveidotāju Rendas pag. “Viesturos” – par pašaizliedzīgu darbu Latvijas vēstures izpētē un popularizēšanā.
 • Oskaru Mikānu, tēlnieku – par Ēvalda Valtera pieminekli Kuldīgā.