Goda balvas pasniegšana 2017

Otrdiena, 21 Novembris 2017

loading...

Foto: Ieva Benefelde

Kuldīgā ir skaista tradīcija – 18. novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, teikt paldies tiem cilvēkiem, ar kuriem un kuru veikumu dažādās nozarēs novads lepojas. Šogad Kuldīgas novada Goda balvu pasniedza 11 cilvēkiem: kino režisoram Varim Braslam, zemnieku saimniecības “Bandžēni” saimniekiem Mārītei un Imantam Doniņiem, sporta entuziastam Zigmundam Dvaronam, vecmātei Gundega Kugelane, metālapstrādes meistaram un uzņēmējam Arnoldam Pizikam, mācītājam un skautu vadītājam Didzim Skuškam, par Kuldīgas ziedu rotu atbildīgajai Dzintrai Strazdai, māksliniecei, kura gādā par Kuldīgas rotu svētku reizēs, Inesei Sulojevai, fotogrāfam Aivaram Vētrājam un skolotājai Līgai Zeidakai.