Sabiedrības informēšana par Veckuldīgas ielu projektu

No 24. februāra līdz 10. martam Kuldīgas novada Domē notiks sabiedrības informēšana par Meistaru ielas izbūvi un Dārzniecības un Siltumnīcu ielu rekonstrukciju. Tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 9. martā no 16.00 līdz 18.00 Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1.

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot satiksmes infrastruktūru pilsētā, padarot to ērtāku gan gājējiem, gan autovadītājiem. Projekts sadalīts divās būvniecības kārtās.

Projekta pirmajā kārtā tiks izbūvēta Meistaru iela posmā no Dārzniecības līdz Ventspils ielai, rekonstruēt Siltumnīcu un Dārzniecības ielas. Projekta ietvaros paredzēts izveidot nepieciešamo infrastruktūru ražošanas teritorijas attīstībai – krustojumus, nobrauktuves, gājēju celiņus, kā arī jauna apgaismojuma, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve. Savukārt Dārzniecības ielā izbūvēs arī lietusūdens kanalizācijas tīklu, velosipēdu celiņus, iekļaujot nelielas atpūtas vietas ar skatu uz zirgu aplokiem. Posmā no Meistaru līdz Siltumnīcu ielai izcirtīs liepu rindu un stādīs jaunas Holandes liepas; paredzēts demontēt esošo zirgu aploku un izbūvēt jaunu žogu.

Otrajā kārtā rekonstruēs Dārzniecības ielu no Siltumnīcu ielas līdz pilsētas robežai. Tiks izbūvēti bruģēti gājēju celiņi, jauns apgaismojums, ūdensvada, lietus ūdens kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas tīkls.

Līgums par projektu “Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukciju” noslēgts 21. janvārī starp Kuldīgas novada pašvaldību un Pilnsabiedrību “BM Būvprojekts”. Projektēšanas darbi jāpaveic 8 mēnešu laikā. Kopējās līguma izmaksas ir EUR 20 120, neskaitot PVN.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav