Stāvēt aizliegts!

Novērots, ka Adatu ielas krustojumā ar Mucenieku ielu transportlīdzekļi, kas novietoti stāvēšanai pie grāmatnīcas „Zvaigzne ABC”, ierobežo redzamību no Adatu ielas izbraucošajam transportam, kā rezultātā veidojas avārijas situācijas.

Savukārt transportlīdzekļi, kas novietoti stāvēšanai Baložu ielā pie krustojuma ar Adatu ielu, apgrūtina piegādes transporta manevrētspēju, tādēļ Kuldīgas novada pašvaldība atgādina autovadītājiem, ka Mucenieku un Baložu ielā vietās, kas krustojas ar jaunizbūvēto Adatu ielu, transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt.

Ceļu satiksmes noteikumu 135.6. pants paredz, ka brauktuvju krustošanās vietā un tuvāk par 5 m no šķērsojamās vai šķērsotās brauktuves malas stāvēt un apstāties aizliegts.

Adatu iela savieno Mucenieku un Baložu ielu un atvieglo piegādes transporta piekļuvi uzņēmumiem, kas atrodas Liepājas ielā. Transporta kustība Adatu ielā paredzēta vienā virzienā – no Baložu uz Mucenieku ielu.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav