Reformas Nekustamo īpašumu nodaļā uzlabo kvalitāti

2014. gadā Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa iesāka pēc lielām strukturālām izmaiņām nodaļas sastāvā, ar jauniem pienākumiem un jaunās telpās Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.

Nekustamo īpašumu nodaļu apmeklējušo klientu skaits liecina, ka nodaļa kļuvusi iedzīvotājiem pieejamāka, speciālisti konsultē nekustamā īpašuma nodokļu, deklarēšanas, kā arī ar nekustamo īpašumu saistītajos jautājumos. Liels darbs paveikts ar nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanu (datu sakārtošanu aprēķināšanas vajadzībām) un parādniekiem. Turpināts darbs pie zemes reformas pabeigšanas pilsētā un pagastos, izvērtējot vairākus tūkstošus zemes vienību un sagatavojot Domes lēmumus par zemju piekritību.

Kuldīgas novada pašvaldības palīdzības reģistrā Kuldīgas pilsētā ir reģistrētas 4 personas, kas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmkārt, un 39 personas, kas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā. Reģistrā iekļauto personu skaits ir samazinājies par 3 un 26 personām attiecīgi salīdzinājumā ar situāciju uz 2014. gada 1. janvāri. Papildus tam, tiek risināta situācija ar Kuldīgas novada pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem, kuriem ir uzkrāti parādi. Situācija ir uzlabojusies – kopējā parādu summa uz 2015. gada 1. janvāri sastāda EUR 71392,50, kura ir samazinājusies salīdzinājumā ar 2014. gada 1. janvāri par EUR 30202,07.

Dzīvokļu speciālista plānotie pasākumi 2015. gadā:

  • Kuldīgas novada pašvaldības reģistrā iekļauto personu skaits netiek reglamentēts, tomēr mērķis – panākt, lai personas, kurām ir nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā, saņem palīdzību ne ilgākā laika posmā, kā viens gads;
  • Darbs ar parādniekiem – panākt, lai katrs dzīvojamās telpas īrnieks-parādnieks maksā ikmēneša maksājumu un papildus tam maksājumus parāda atmaksai (pie nosacījuma, ka nevar samaksāt visu summu uzreiz).

Atgādinām!

Pašvaldība nekustamā īpašuma nodokli par 2015. gadu aprēķinās un maksāšanas paziņojumus nosūtīs līdz 15.02.2015. Ja maksāšanas paziņojums līdz 15.02.2015. nav saņemts, lūdzam par to informēt Kuldīgas novada domes Nekustamo īpašumu nodaļu.

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī nodokļa maksātājs 6. panta 2. daļā minētajā termiņā nav informējis nodokļu administrāciju par maksāšanas paziņojuma nesaņemšanu, maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet NĪN aprēķins stājas spēkā 22. martā (likuma 6. panta 1.4 daļa).

NĪN maksātājam – juridiskai personai – ir pienākums mēneša laikā no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.

Aicinām arī fiziskās personas – NĪN nodokļa maksātājus izmantot iespēju maksāšanas paziņojumu saņemt savā e-pastā, par to informējot pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļa speciālistus.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav