Kuldīgas Invalīdu biedrībai sācies jauns gads

Foto: Lāsma Reinfelde

17. martā notika Kuldīgas Invalīdu biedrības gada atskaišu sapulce. Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Lidija Petrevica izstāstīja par 2022. gadā paveikto un informēja par 2023. gada galvenajām aktivitātēm.

L. Petrevica stāstīja, ka pagājušajā gadā īstenoti vairāki projekti, biedri piedalījušies dažādās aktivitātēs. Biedrība 2022.gadā īstenoja divus projektus – Borisa un Ināras Teterevu fonda projektā “Pats savam SAIMES GALDAM” piedalījās 43 biedri . Projekta laikā notika divi semināri, iepazina Rendas pagastu un pārrunāja konservēšanas jautājumus.

ESF projekta “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā. Biedrībā tika nodarbināta lietvede. 

Pagājušā gada rudenī biedrība saņēma uzaicinājumu piedalīties V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes  projektā “Kontakts”, kuru skolēni bija iesnieguši, piedaloties Labklājības ministrijas īstenotajā kampaņā  “Cilvēks nevis diagnoze”.

Vēl biedrības biedri devās pieredzes apmaiņas braucienos pie Cēsu Invalīdu biedrības un uz Saldus invalīdu iniciatīvas centru.

Atsaucāmies pensionāru apvienības “Rumbiņa” un Invalīdu biedrības “Tu vari” aicinājumam piedalīties sporta spēlēs.

Arī šogad biedrība piedalīsies Borisa un Ināras Teterevu fonda projektā, kuru īstenos no marta līdz oktobrim (septembrim). Plānots doties pieredzes apmaiņas braucienā pie kādas no Invalīdu biedrībām citā pilsētā. Kā arī par tradīciju jau kļuvis brauciens uz kādu no novada pagastiem, šogad tas varētu būt brauciens uz Snēpeles pagastu. Biedrība kļuvusi par Kurzemes NVO centra resursu biedru, kas nozīmē, ka biedrība var saņemt Kurzemes NVO centra sniegtos pakalpojumus.

Pagājušajā gadā biedri tika sveikti jubilejās un Ziemassvētkos.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska sapulcē uzteica biedrību par aktīvu darbu un pauda gandarījumu par nozīmīgo ieguldījumu, lai novada cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būtu pieejamas dažādas veselību veicinošas nodarbības un pasākumi. Tāpat informēja par aktuālo pilsētās un pagastos“Katru dienu strādājam pie dažādiem jautājumiem, plānojam vasaru, plānojam attīstības projektus, risinām dažādas problēmas. Vēlos novēlēt, lai arī jūs tiekat galā ar izaicinājumiem. Lai ir daudz jaunas apņemšanās un tās tiek īstenotas.”

Sapulcē piedalījās arī pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Sarmīte Segliņa un sniedza informāciju par aktualitātēm sociālās palīdzības jomās. Informāciju sniedza arī Senioru padomes priekšsēdētāja Ruta Orlova.

2022.gada 31.decembri Invalīdu biedrībā bija reģistrēti 94 biedri.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav