Kūlas dedzināšana bīstama un aizliegta

Publicitātes foto

Sākoties siltākam laikam, Kuldīgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus sakopt sev piederošos īpašumus  un arī neapsaimniekotās teritorijas bez kūlas dedzināšanas. Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), šogad Kurzemē jau dzēsti četri kūlas ugunsgrēki, bet aizvadītajā gadā Kuldīgas novadā ugunsgrēku skaists trīskāršojies - kopumā reģistrēti 66 kūlas ugunsgrēki 13,4 hektāru platībā. Latvijā pērn kūlas ugunsgrēkos gāja bojā un cieta divi cilvēki, kā arī nodega 47 ēkas.

Iestājoties pavasarim, Kuldīgas novada iedzīvotāji arvien vairāk pievēršas savu īpašumu sakopšanai, aizdedzinot ar pērno zāli nosegtas platības, kā dēļ regulāri tiek saņemti izsaukumi par kūlas ugunsgrēkiem. VUGD un Kuldīgas novada pašvaldība atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, bīstama un sodāma rīcība.

Iedzīvotājiem nereti liekas, ka kūlas dedzināšana ir viegli kontrolējama, taču tā nav. Vēja un citu apstākļu ietekmē, degšanas virziens var mainīties, liesmām strauji izplatoties, var tikt apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība un īpašums, kā arī radīts būtisks kaitējums dabai.

Kūlas dedzināšana samazina pļavu biotopu daudzveidību un iznīcina augus, mazina zemes auglību un veicina tās noplicināšanos. Ugunsgrēkos iet bojā kukaiņi, putnu ligzdas un dzīvnieki, kuri zem garās zāles atraduši patvērumu vai vēl ir pārāk mazi, lai no liesmām aizbēgtu. VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana nav veids, kā cīnīties pret ērcēm. Lai gan daļa ērču sadeg, to skaits būtiski nesamazinās, jo zāle vēl nav izaugusi, un lielākā daļa no ērcēm vēl nav aktīvas.

Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka, tajā skaitā, jāveic nepieciešamie pasākumi, lai teritorijā nenotiktu kūlas vai zāles degšana. Par šo pienākumu nepildīšanu, kā arī kūlas dedzināšu var administratīvi sodīt.  Ja ir degusi kūla, VUGD arī informē Lauku atbalsta dienestu un zemes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Savienības platību maksājums.

Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un jānosauc precīza adrese vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, kur izcēlies ugunsgrēks.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav