VID ģenerāldirektore dodas darba vizītē uz Kuldīgu

Lai veicinātu abpusēju dialogu ar vietējo pašvaldību amatpersonām un uzņēmumu pārstāvjiem Latvijas reģionos par aktuālo situāciju nodokļu administrēšanas un tās pilnveidošanas jomā, kā arī stiprinātu sadarbību ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras reģionālajām pārstāvniecībām, šodien, 2014. gada 13. oktobrī, Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk – VID) ģenerāldirektore Ināra Pētersone dodas darba vizītē uz Kuldīgu.

Kuldīgas apmeklējuma laikā I.Pētersone tiksies ar novada Domes vadošajām amatpersonām, apmeklēs Kuldīgā izvietotajās VID struktūrvienībās strādājošos darbiniekus, kā arī tiksies ar vietējiem uzņēmējiem Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (turpmāk – LTRK) Kurzemes reģionālās Padomes izbraukuma sēdes laikā.

Tikšanās laikā Kuldīgas novada Domē plānots pārrunāt aktuālo situāciju saistībā ar Kuldīgas fizisko un juridisko personu nodokļu nomaksu, iespējamo sadarbību ēnu ekonomikas mazināšanai, kā arī sniegt ieskatu dienesta īstenotajos un plānotajos nodokļu iekasēšanas efektivizēšanas un iestādes sniegto pakalpojumu pilnveidošanas pasākumos un uzklausīt novada Domes vadošo amatpersonu viedokli un priekšlikumus par sadarbības veicināšanu ar VID.

LTRK Kurzemes reģionālās Padomes izbraukuma sēdes gaitā I.Pētersone informēs Kurzemes reģiona uzņēmējus par VID jau īstenotajām aktivitātēm un to rezultātiem sniegto pakalpojumu klāsta paplašināšanā un pilnveidošanā, kā arī paveikto ēnu ekonomikas mazināšanā, t.sk.  negodprātīgo autoservisu uzraudzības un kontroles jomā, kā arī par turpmāk plānotajām VID aktivitātēm attiecībā uz autoservisu legalizēšanu. VID ģenerāldirektore arī skaidros uzņēmējiem praktiskus jautājumus saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas paredz, ka no 2015. gada 1. augusta visiem pretendentiem uz valsts un pašvaldību iepirkumiem būs jānodrošina, ka viņu darbinieku vidējā stundu tarifa likme nav zemāka par 80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī.

Regulāri tiekoties ar pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem reģionos, VID vadītāja vēlas stiprināt sadarbību un ieinteresēt pašus uzņēmējus izrādīt iniciatīvu un izpratni sakārtot savas nozares nodokļu saistību izpildes jautājumus, jo tikai kopīgi vēršoties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām”, iespējams mazināt ēnu ekonomiku un veicināt godīgas konkurences apstākļus un labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai.

www.vid.gov.lv/

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav