Paraksta līgumu par skatu torņa būvniecību

TORŅA BŪVNIECĪBA KULDĪGĀ
Foto: Ričards Sotaks

30. augustā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa parakstīja būvdarbu līgumu par skatu torņa būvniecību. Pēc SIA “MAAJA” un SIA “Ežu tornis” izstrādātā būvprojekta tiks būvēts jauns skatu tornis Pārventas parkā. To būvēs no metāla konstrukcijām un koka elementiem. No torņa pavērsies skats uz dabas liegumu “Ventas ieleja”, Kuldīgu un seno ķieģeļu tiltu, samazinot antropogēno slodzi uz īpaši neaizsargātajiem biotopiem.

Būvdarbus veiks  PS “AIDACO GROUP”, un tie izmaksās 989 000 eiro (bez PVN). Plānots, ka darbi tiks pabeigti 12 mēnešu laikā, neieskaitot iespējamos tehnoloģiskos pārtraukumus.

Torņa būvniecība norisinās projekta “Kompleksu infrastruktūras izveides un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Ventas ieleja”” ietvaros. Tāpat projekta ietvaros paredzēts bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas, kultūrvēsturiskās ainavas izkopšanas un invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi un plānu izstrāde, kā arī veselības maršruta izveide.

Projekts tiek īstenots programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 5.4.3. “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” 5.4.3.2. pasākuma “Kompleksu  apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 050 683,71 EUR. No tām attiecināmie izdevumi ir 938 235,29 EUR. No Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem tiks piesaistīti 85% no attiecināmajiem izdevumiem – 797 500 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām sastāda 35 183,82 EUR, bet pašvaldības budžeta finansējums tiks nodrošināts 112 448,42 EUR apmērā.

ESSKF LOGO rinda

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav