Biedrība “Darīsim paši!” izsludina projektu pieteikumu konkursu 14. kārtai

DARĪSIM PAŠI

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 14. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu konkursa 14. kārtā pieejamais finansējums ir 95 338.62 eiro.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 21.10.2022. līdz 21.11.2022.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādā rīcībā:

1. MĒRĶIS: VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA

1. RĪCĪBA: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

Pieejamais finansējums 95 338.62 eiro; atbalsta intensitāte līdz 70%, kopprojektam[1] līdz 80%.

Attiecināmā summa vienam projektam – 20 000 eiro.

14. kārtā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta pamatlīdzekļu iegāde. Nav atbalstāmas jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas izmaksas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem), kā arī būves atjaunošanas izmaksas, ja nepieciešams tehniski vai funkcionāli uzlabot valsts aizsargājamā kultūras pieminekļu sarakstā iekļautu būvi, kas ir tūrisma pakalpojuma sniegšanas vieta, vai ražošanas būvi (uzlabot ēkas energoefektivitāti, pārveidot vai pielāgot telpas, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju), un būves restaurācijas izmaksas, jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, nav attiecināma pārvietojamās moduļu, konteineru u.c. tipa ēkas iegāde.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam, iespējamas šādas darbības:

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.3. Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

Projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties biedrības “Darīsim paši!” mājaslapā https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/ un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA:

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja Ieva Birbele
Mob. tālr.: 29463295, Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājaslapa: www.darisimpasi.lv

 logo1

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav