Skolēni sabiedriskajā transport turpina norēķināties ar e-talonu

Publicitātes foto

Informējam vecākus, ka Kuldīgas novada vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie, braucot uz skolu un mājās, sabiedriskajā transportā var norēķināties ar e-taloniem. Ja bērnam nav nokārtots e-talons, tad to var izdarīt skolā, pagastā vai domes informācijas centrā.

Šī sistēma darbojas maršrutos, kuros pārvadājumus veic SIA „Sabiedriskais autobuss”. Pārējo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju autobusos paliek biļešu sistēma. Šīs biļetes var iesniegt pagastu pārvaldēs atmaksai. Savukārt skolēniem, kuri izmanto skolas autobusus nokļūšanai uz mācību iestādi un mājās, e-taloni netiek izsniegti.

E-talona darbības princips ir sekojošs – talonā tiek ievadīta informācija par skolēnu un maršruts, kurā skolēns pārvietojas. Talons ir derīgs tikai ceļā no mājām uz skolu un no skolas uz mājām. Ir iespējams ievadīt arī četrus maršrutus, ja bērns kādā dienā apmeklē ārpusklases nodarbības vai pulciņus. Ja skolēns gribēs braukt citā virzienā, viņam par biļeti ir jāmaksā. Uz e-talona būs skolēna fotogrāfija, kas kalpos kā kontroles mehānisms, lai to neizmantotu citas personas. Ja skolēns talonu pazaudē vai sabojā, par to jāziņo skolai, kas tālāk sazinās ar pārvadātāju, un talons tiek automātiski bloķēts. Otrreizēja talona izgatavošanas izdevumus sedz bērna vecāki, kas sastāda 5.74 EUR. Pirmo talonu skolēni iegūst bez maksas.

Lai nokārtotu e-talonu, vecāki pagasta pārvaldē vai mācību iestādē raksta iesniegumu, minot informāciju par savu bērnu, sevi, un norāda maršrutu, kādā bērns pārvietosies. Iesniegumam jāpievieno bērna fotogrāfija.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav