Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” aicina uz apmācībām un atbalsta grupām

LATVIJAS SOS BĒRNU CIEMATA ASOCIĀCIJA

Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” sākoties rudens sezonai un jaunajam mācību gadam aicinām pieteikties uz dažāda veida apmācību un atbalsta grupām:

  • No 21. septembra bezmaksas atbalsta grupa ”Kalniem Pāri”- atbalsta programma sērojošām ģimenēm. Grupas ietvaros runāsim par to, kas ir sēras, kas ir tās emocijas, ko izjūt sēru procesā un kā tuvā, mīļā, cilvēka nāve ir ietekmējusi ikdienu, spēju mācīties un veidot attiecības ar apkārtējiem, tāpat, kā sadzīvot ar dusmām, bailēm un straujām garastāvokļa izmaiņām. 

Plašāka informācija un pieteikšanās šeit:
https://www.sosbernuciemati.lv/lv/aktualitates/aicinam-pieteikties-kalniem-pari-atbalsta-programmai-serojosiem-berniem-un-vinu-gimenem

  • No 13. septembra topošo audžuģimeņu un adoptētāju apmācības. Nodarbības notiks ZOOM platformā, no pulkstens 17.30 līdz 21.00, kopā desmit nodarbības. Apmācībās iekļautas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

Plašāka informācija un pieteikšanās šeit:
https://www.sosbernuciemati.lv/lv/aktualitates/aicinam-uz-apmacibam-toposas-audzugimenes-un-adoptetajus-4311

  • No 9.septembra pilnveides apmācības uzņemošām ģimenēm (audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm)
    septembrī no plkst. 10.00-16.00, tēma: “Pazīmes, kas liecina, ka bērns ir cietis no jebkura veida vardarbības”.  Nodarbība notiks Zoom platformā, vadītāja Laila Balode (centrs “Dardedze”)

Plašāka informācija par citām apmācību tēmā , kā arī pieteikšanās šeit: https://www.sosbernuciemati.lv/lv/apmacibas/pieteikties-pilnveides-apmacibam

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav