PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS No 4. līdz 10. jūlijam

kalendars
Publicitātes foto.

Līdz ar ārkārtējās situācijas noslēgšanos un dažādu ierobežojumu atcelšanu Kuldīgas novada pašvaldībā pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās klientus klātienē apkalpo bez jebkādiem ierobežojumiem.

Kuldīgas novada pašvaldības Izglītība nodaļa pārcelta uz vecā rātsnama telpām Baznīcas ielā 5, Kuldīgā.

Kuldīgas novada bāriņtiesa pārcelta uz 2. stāva telpām Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā.

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar SIA “Dynamic University” izstrādāto Kuldīgas novada izglītības nozares attīstības stratēģiju. Šis ir pirmais izglītības nozares attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts pēc administratīvi teritoriālās reformas, kuras rezultātā tika apvienots Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novads. Izglītības nozares attīstības stratēģija izstrādāta, ņemot vērā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.–2046. gadam un Kuldīgas novada attīstības programmu 2022.–2028. gadam (1. redakcija).

Dokumentā izvirzītas Kuldīgas novada izglītības nozares ilgtermiņa attīstības prioritātes, noteikti izglītības iestāžu tīkla attīstības pamatprincipi, vīzija, virsmērķis un rīcības virzieni. Tāpat izvirzīti nozares attīstību raksturojošie rezultatīvie rādītāji, lai novērtētu izglītības kontekstā panākto progresu un stratēģijas īstenošanu kopumā. Izstrādāts arī rīcības plāns vidēja termiņa politikas īstenošanai.

Ar dokumentu var iepazīties: https://kuldiga.lv/izglitiba/6771-aicina-iepazities-ar-izstradato-izglitibas-strategiju

Pirmdien, 4. jūlijā

15.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās līguma parakstīšanā par Kuldīgas kultūras centra pārbūvi. Norises vieta – Kuldīgas kultūras centra lielā zāle, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.

16.00 Kuldīgas novada izglītības nozares attīstības stratēģijas publiskās apspriešanas sanāksme. Norises vieta – Kuldīgas novada domes lielā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 7. jūlijā

No 10.00 līdz 17.00 laulību reģistrācija. Nories vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 8. jūlijā

21.00 koncertu sērijā “Kalna pagalms” Katrīnas Gupalo un Andreja Osokina koncerts. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv. Norise vieta – Kalna ielā 6, Kuldīgā.

Sestdien, 9. jūlijā

No 11.30 līdz 17.00 laulību reģistrācija. Nories vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” “Novadu dienas” pasākumi Kuldīgā, Skrundā un Alsungā.

Norises Kuldīgā:

11.00 Kuldīgas teiku taka, sākums pie Kuldīgas novada muzeja Pils ielā 5.
17.00 Pilsētas dārzā – koncerts “Nāburgiem ir platas mēles”.

Norises Skrundā:

12.00 pie Skrundas kultūras nama – Pirmā Saspēle “… mēs ejam pār kalniem un pār lejām…”. Darbosies Amatnieku tirdziņš.
15.00 – 17.00 Ventas krastā – Skaņu, vārdu, soļu spēles un saspēles.
18.00 Pilskalna estrādē – koncerts “Nāc ar mani sadziedāt skaņā Ventas līkumā!”.
20.00 Skrundas Estrādes parkā – Stāstu vakars “Nesaki ne jā, ne nē, ne melns, ne balts…”.

Norises Alsungā:

14.00 Alsungas  pils sētā – koncerta programma plaša – no grodām pašmāju tradīcijām līdz aizjūru vēsmām.
18.00 Alsungas pils sētā – koncerts un sadziedāšanās. Aicinām ņemt līdz savus deķīšus un piknika grozus, lai var ērti piesēst un baudīt vakaru pils pagalmā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav