Paraksta līgumu par ēkas Liepājas ielā 14, Kuldīgā pārbūvi

LIEPĀJAS IELA 14
Foto: Lāsma Reimane

Šī gada 21. aprīlī Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un būvuzņēmēja SIA “BILDBERG” valdes loceklis Gatis Bērziņš parakstīja līgumu par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu objektā “Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”.

Saskaņā ar noslēgto līgumu būvprojektu paredzēts izstrādāt un ēkas pārbūvi sākt šī gada nogalē. Ēkas pārbūvi plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām. Līguma kopējā summa ir 2 616 969,69 EUR bez PVN, kas ietver būvprojekta izstrādes izmaksas 62 000 EUR bez PVN, autoruzraudzības izmaksas 19 000 EUR un būvdarbu izmaksas 2 535 969,69 EUR bez PVN.

Ēkas pārbūves projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.9.3.1.1/19/I/007 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā” ietvaros.

Pēc pārbūves ēkā atradīsies:

  • dienas aprūpes centrs ar 15 vietām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kurā paredzēti fizioterapeita, ergoterapeita pakalpojumi, mūzikas terapija, montesori u.c. nodarbības, kā arī īslaicīgas pieskatīšanas telpa;
  • dienas aprūpes centrs bez atbalsta aprūpē pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem ar 25 vietām, kurā plānotas daudzfunkcionālas telpas skatuves mākslas pilnveidošanai, vingrošanai, mūzikas un mākslas terapijai u.c.;
  • dienas aprūpes centrs ar atbalstu aprūpē pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem ar 6 vietām, kurā paredzēti ergoterapijas, fizioterapijas pakalpojumi, kā arī attēlu digitālās apstrādes, rokdarbu u.c. nodarbības;
  • divas specializētas darbnīcas pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem ar 15 vietām kopā – ēdiena gatavošanas darbnīca un tekstilapstrādes darbnīca;
  • stāvā tiks saglabātas esošās komerctelpas.

Projekta ietvaros tiek atjaunota arī ēka L. Paegles ielā 12, Kuldīgā, kurā paredzēts izveidot grupu dzīvokļus ar atbalstu aprūpē pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu sākt patstāvīgu dzīvi un spētu iesaistīties nodarbinātības aktivitātēs vai darba tirgū.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 4 150 458,24 EUR, tai skaitā:
- ERAF finansējums 1 875 621,82 EUR jeb 45,19 % no attiecināmajām izmaksām;
- valsts budžeta dotācija 401 914,68   EUR jeb 9,68 % apmērā no attiecināmajām izmaksām;
- pašvaldības finansējums 1 787 541 EUR jeb 43,07 % apmērā no attiecināmajām izmaksām.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav