Paplašina atvieglojumu loku nekustamā īpašuma nodoklim

ATVIEGLOJUMI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIM

2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā izmaiņas Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā”. Jaunie noteikumi aizvietos iepriekšējo trīs novadu atšķirīgos noteikumus, paplašinot atvieglojumu saņēmēju loku un atsevišķiem atvieglojumu veidiem pat palielinot to apmēru.

Atvieglojums 25% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par zemi un būvēm tiks piemērots personām, kuras piedalījušās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā, 50% apmērā atvieglojums tiks piemērots vientuļiem pensionāriem, kas vecāki par 70 gadiem, maznodrošinātām personām, personām ar 1. grupas invaliditāti, personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti vai 1. grupas personu ar invaliditāti, kurš ir šīs personas bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem.

Tāpat jaunie noteikumi ļaus par 80% samazināt maksājamā nodokļa apmēru ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērnu līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Savukārt, ja nekustamais īpašums ir cietis ugunsnelaimē, nodokļa atvieglojums tiks piemērots 90% apmērā.

Būs iespēja saņemt nodokļa atvieglojumus par zemi, kas tiek izmantota publiskā lietošanā kā atpūtas zaļā zona, un zemi, kur atrodas pašvaldībai vai tās kapitālsabiedrībai piederoši maģistrālie komunikāciju tīkli, kā arī nodokļa atvieglojumus iespējams saņemt īpašumam, kurā ieguldītas investīcijas uzņēmējdarbības veikšanai atbalstāmajās nozarēs vai radītas jaunas darba vietas. Kuldīgas vecpilsētas teritorijā par zemi, ēkām, būvēm saglabāsies iespēja saņemt nodokļa atvieglojumus, ja īpašnieks ir veicis jumta vai fasāžu atjaunošanas darbus, sakārtojis pilsētas infrastruktūru vai publiski pieejamu pagalmu.

Izmaiņās pašvaldības saistošajos noteikumos ir precizēta kārtība un objekti, kuri tiek aplikti ar paaugstinātu nodokļa likmi 3% apmērā, kā, piemēram, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēka dzīvību apdraudošas būves, kā arī būves, kuru būvniecībā pārsniegts kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

Aizvien vairāk iedzīvotāju izmanto iespēju nodokļu maksāšanas paziņojumu saņemt e-pastā un par nekustamā īpašuma nodokli norēķināties ar internetbankas starpniecību. Pieteikties paziņojuma saņemšanai e-pastā un veikt visas nepieciešamās darbības, lai par nekustamā īpašuma nodokli norēķinātos, ir iespējams arī portālā www.e-pakalpojumi.lv sadaļā “Nekustamais īpašums”. Iedzīvotāju ērtībai norēķināties par nekustamā īpašuma nodokli var arī visos „Maxima” veikalos.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav