Turpmāk sociālā joma dalīsies specializācijās

TURMĀKĀ SOCIĀLĀ JOMA DALĪSIES SPECIALIZĀCIJĀS
Foto: Lāsma Reimane

No 2021. gada 1. oktobra Kuldīgas novada sociālais dienests ir pārmaiņu priekšā, jo sociālā joma tiks dalīta specializācijās, kas nozīmē, ka pārmaiņas pozitīvi ietekmēs mūsu iedzīvotājus, jo iedzīvotāju problēmsituācijas palīdzēs risināt konkrēts speciālists.

Latvijā sociālais darbs attīstās, aug sociālā darba prasības gan darba veicējiem, gan klientiem, un ir pienācis laiks arī Kuldīgas novadā ieviest pārmaiņas. Varbūt esat pamanījuši presē un arī Labklājības ministrijas aktivitātēs, ka šāda sociālā darba specializācija notiek visā Latvijā. Mūsu jaunajā novadā Sociālajā dienestā strādā 53 darbinieki, tajā skaitā 34 sociālie darbinieki. Cilvēkus apkalpo Kuldīgas un Skrundas pilsētā un 18 pagastu teritorijās.

No 1. oktobra sociālais darbs pagastu teritorijās tiks specializēts:

  1. Sociālais darbs ar ģimeni un bērniem – viens sociālais darbinieks darbam trīs pagastu teritorijās,
  2. Sociālais darbs ar pilngadīgām personām, cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem – viens sociālais darbinieks darbam trīs pagastu teritorijās,
  3. Sociālās palīdzības sniegšana – viens sociālais darbinieks vai sociālās palīdzības organizators darbam trīs pagastu teritorijās.

Izņēmums ir Kurmāles un Pelču pagasts, kur darbinieki strādās tikai divās pagastu teritorijās, jo Kurmāles pagastā ir divas pieņemšanas vietas, t. i. , šie trīs darbinieki pieņems cilvēkus Priedainē, Vilgālē un Pelčos.

Visās pagastu teritorijās klientu pieņemšanas dienas būs pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās. Katram darbiniekam vienā no pagastiem būs “bāzes” darba vieta, kurā šis darbinieks uzturēsies un strādās tajās darba dienās, kad nebūs izbraukumu pieņemšanas abos pārējos pagastos.

 

Teritorijas

Sociālais darbinieks darbā ar ģimeni un bērniem

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajām personām

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību

Rumbas pagasts

Padures pagasts

Īvandes pagasts

Inese Šķēle

28632702

Dace Gulbe

29335412

Ieva Rogozova/

Agnese Zīlīte

27844910

Rendas pagasts

Kabiles pagasts

Vārmes pagasts

Gita Remesa

27864780

Dina Šimpermane

28368352

Aivija Blinde

29404212

Kurmāles pagasts

(Vilgāle, Priedaine)

Pelču pagasts

Jana Freiberga

25652169

Jana Aņišina

27810191

Gunta Alkšņuzara

26349549

Alsungas pagasts

Ēdoles pagasts

Gudenieku pagasts

Ligita Bergmane

22013423

Maira Baumane

27807982

Jolanta Dombrovska

27885233

Laidu pagasts

Turlavas pagasts

Snēpeles pagasts

Laila Kudiņa

26553069

Ārija Brūdere

27843923

Daiga Korpfa

26620677

Nīkrāces pagasts

Rudbāržu pagasts

Raņķu pagasts

Santa Knopkena

29254339

Žanete Renkaite

28608498

Gunta Stiba

29481085

Skrundas pagasts

Skrunda

Inga Eikina

28641348

Ilva Kliemane

28650529

Mirdza Raga

28694587

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav