Ingu Bērziņu ievēl par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāju

inga
Foto: Kārlis Jēkabs Īvāns

Trešdien, 28. jūlijā, Kuldīgā notika Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kurā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa atkārtoti tika ievēlēta par padomes priekšsēdētāju.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome ir Kurzemes pašvaldību kopīgi ievēlēta institūcija plānošanas reģiona attīstības koordinācijai. Tās uzdevums ir koordinēt Kurzemes pašvaldību sadarbību un sadarbību ar citu plānošanas reģionu pašvaldībām, valsts pārvaldes iestādēm, starptautiskajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, un citām juridiskām un fiziskām personām Kurzemes reģiona ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības interesēs.

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem. Tas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Kurzemes plānošanas reģions, 2021. gada 1.jūlijā stājoties spēkā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 “Par plānošanas reģionu teritorijām”, apvieno 8 pašvaldības: divas valstspilsētas – Liepāju un Ventspili – un 6 novadus – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadus.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav