Rūpējas par novada senioriem

Senioru padome
Foto: Kārlis Komarovskis

Maija izskaņā norisinājās Kuldīgas novada Domes Senioru padomes sēde, kas šādā sastāvā sanāca pēdējo reizi. Sēdē izskanēja kopsavilkums par četros gados paveikto, kā arī padomes locekļi ierosināja vairākus priekšlikumus, kā jaunveidojamajā novadā uzlabot senioru dzīvi, brīvā laika iespējas, socializēšanās un palīdzības iespējas.

Padomes vadītāja Astra Gūtmane uzslavēja kolēģus par labo darbu un veiksmīgo sadarbību ar pašvaldību, ieskicējot, ka ar Senioru padomes aktivitāti ir izdevies realizēt priekšlikumus par sabiedriskā transporta atlaidēm senioriem, kā arī senioru sveikšanu ar simbolisku naudas summu pusapaļajās un apaļajās jubilejās. Ar padomes līdzdalību tika sakārtota pensionāru apvienība “Rumbiņa”, kas ar vadītājas Jeļenas Lāmas gādību rūpējas par senioru aktīvu iesaisti. Tāpat ārkārtīgi nozīmīgs notikums bija Kuldīgas senioru skolas izveide. A. Gūtmane uzsver, ka ļoti priecē vēl joprojām ļoti lielā senioru vēlme iesaistīties un līdzdarboties šajā skolā. Padome sacīja sirsnīgu paldies senioru skolas vadītājai Rutai Orlovai par uzņēmību un vēlmi ziedot savu brīvo laiku senioru labā.

Kustināt ne tikai prātu, bet arī ķermeni

Sarunas gaitā izskanēja vairāki svarīgi priekšlikumi. A. Gūtmane rosināja seniorus sveikt jau no 70 gadu vecuma. Izskanēja ierosinājumi vairāk iesaistīt seniorus no novada pagastiem, kā arī domāt par papildu sporta iespējām un nodarbībām. Pensionāru apvienības “Rumbiņa” vadītāja J. Lāma iezīmēja, ka senioriem vairāk nepieciešams kustināt ne tikai prātu, bet arī ķermeni. Viņa cer, ka šajā vasarā Kuldīgas novadā norisināsies senioru sporta spēles, kam ir piesaistīts pašvaldības līdzfinansējums. J. Lāma uzsver, ka sporta spēles būs lieliska iespēja iesaistīt arī citas senioru biedrības – invalīdu biedrību, senioru skolu un represēto biedrību. Padomes dalībnieki sēdē atzina, ka senioru biedrībām jāuzlabo savstarpējā sadarbība, lai veiksmīgāk rūpētos par senioru vajadzībām.

Senioru padomes locekļi mudināja atjaunot ciešu sadarbību ar Kuldīgas novada Sociālo dienestu, jo šobrīd daudzi seniori ir baiļu pilni, dzīvo grūtos apstākļos un nevēlas piedalīties nekādās aktivitātēs. Padome ierosināja Sociālajam dienestam piedāvāt psiholoģisku atbalstu senioriem, komunicēt individuāli un censties palīdzēt ikkatram. Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Segliņa piekrita, ka priekšlikumi ir ļoti labi, un aicināja nākotnē senioru biedrības uz kopīgām sarunām, lai risinātu aktuālās problēmas.

Kā iesaistīt kūtros un vientuļos

Būtisks aspekts, par ko senioru padome diskutēja, ir to senioru iesaiste, kuri šobrīd ir ļoti kūtri, baidās un dzīvo lielā vientulībā. Izskanēja ierosinājums katram senioram savā apkaimē iepazīties un sadraudzēties ar tur dzīvojošiem senioriem, lai grūtos brīžos varētu palīdzēt, socializēties un nodot informāciju par plašajām senioru brīvā laika iespējām.

Padomes locekļi mudināja pašvaldības informatīvajā izdevumā biežāk publicēt informāciju par senioru aktivitātēm, daudzveidīgām senioru iespējām un paveiktajiem darbiem.

Senioru skolas nodarbības – tiešsaistē

Senioru skolas vadītāja R. Orlova pastāstīja, ka šobrīd senioru skolas nodarbības norisinās tiešsaistē, izmantojot platformu “Zoom”, taču atzina, ka vēl jāstrādā pie senioru digitālo prasmju uzlabošanas, un iezīmēja, ka daudziem senioriem ir grūtības ar tehnisko nodrošinājumu. R. Orlova informēja, ka senioru skolai šogad izdevies piesaistīt desmit dažādu projektu finansējumu, kas senioriem ļaus piedalīties visdažādākajās nodarbībās, aptverot ļoti plašu interešu loku. R. Orlova atgādināja, ka skola ir atvērta ikvienam interesentam un gaidīts ir ikviens seniors. Ikviens senioru skolā var iesaistīties jebkurā laikā, klausīties sev interesējošās lekcijās, piedalīties nodarbībās, kas visas ir bez maksas.

“Rumbiņai” jauni projekti un “Facebook” lapa

Savukārt pensionāru apvienība “Rumbiņa” piesaistījusi piecu projektu finansējumu, izveidojusi “Facebook” lapu, kurā informē par visu biedrībā notiekošo, un kopā ar senioriem dzīvo aktīvu dzīvi. Arī “Rumbiņa” ir atvērta un gaida jaunus biedrus.

Sēdes noslēgumā Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa pateicās padomes locekļiem un vadītājai Astrai Gūtmanei par pašaizliedzīgo darbu senioru labā: “Vēlos teikt ļoti, ļoti lielu paldies par darbu. Īpašs paldies Astrai Gūtmanei, kura ar savām idejām un uzņēmību pacēla Senioru padomi jaunā līmenī un aktīvi iesaistījās Kuldīgas senioru skolas izveidē. Sirsnīgs paldies ikvienam par priekšlikumiem, par aktivitāti un paveikto!”

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav