5. jūnijā – pašvaldību vēlēšanas

velesanas
Foto: LETA, Edijs Pālens

Aicinām iepazīties ar visbiežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.

Kad norisināsies pašvaldību vēlēšanas?

2021. gada pašvaldību vēlēšanas norisināsies 5. jūnijā.

Kā varu uzzināt, kurā pašvaldībā man jāvēl?

Šogad iedzīvotājiem papīra formāta paziņojumi netika izsūtīti. Katrs savu vēlēšanu apgabalu var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, sadaļā “Pašvaldību vēlēšanas”, spiežot uz apakšsadaļu “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” (ŠEIT). Ja iedzīvotājam nav piekļuve internetam, aicinām vērsties pagastu pārvaldēs, vai bibliotēkās, kur darbinieki palīdzēs noskaidrot nepieciešamo informāciju. 

Pašvaldību vēlēšanās iedzīvotājs nav piesaistīts konkrētam vēlēšanu iecirknim, bet vēlēšanu apgabalam un pēc savas izvēles brīvi var balsot vienā no 25 Kuldīgas novada vēlēšanu iecirkņiem.

Kur atradīsies Kuldīgas novada vēlēšanu iecirkņi?

Kuldīgas novada vēlēšanu apgabalā strādās 25 vēlēšanu iecirkņi.

 • Nr. 557 “BANGAS” – 2. “Bangas”-2, Priedaine, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 548 2. VIDUSSKOLA. Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas novads;
 • Nr. 551 ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS.  Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas nov;
 • Nr. 560 ATPŪTAS CENTRS. “Atpūtas Centrs”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads;
 • Nr. 559 BITĪTE. “Bitīte”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 567 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS NAMS. Rudupes iela 1, Venta, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 552 ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE. Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 554 ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE. “Skolas Nams”, Īvande, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 555 KABILES PAGASTA PĀRVALDE. “Spārītes”, Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 570 ĶIKURU PASTS. Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 546 KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA. Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads;
 • Nr. 556 KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE. “Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 549 LU KULDĪGAS FILIĀLE. Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas novads;
 • Nr. 561 PADURES PAGASTA PĀRVALDE. “Arāji”, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 553 PAGASTMĀJA. “Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 562 PELČU PAGASTA PĀRVALDE. “Pagastlejas”, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 564 RENDAS PAGASTA PĀRVALDE. “Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 565 RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS. “Dārdedzes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads;
 • Nr. 563 SĀKUMSKOLA. “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads;
 • Nr. 558 SERMĪTES INTEREŠU CENTRS. “Sermītes Skola”, Sermīte, Laidu pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 550 SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS. Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads;
 • Nr. 568 SNĒPELES TAUTAS NAMS. “Pagastmāja”, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 569 TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE. “Gundegas 1”, Turlava, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 571 VĀRMES JAUNIEŠU CENTRS. “Gaismas”, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads;
 • Nr. 547 VIDUSSKOLA. Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads.

Kā varu nomainīt vēlēšanu apgabalu?

Līdz 27. maijam, aizpildot iesniegumu, iedzīvotājs drīkst mainīt vēlēšanu apgabalu uz to, kurā tam pieder nekustamais īpašums. Iesniegumu var iesniegt konkrētā novada pašvaldībā (būs jāuzrāda Zemesgrāmata vai izziņa no Zemesgrāmatas par īpašuma piederību), vai iesniedzot pieprasījumu elektroniski, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumāVēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa(būs nepieciešams interneta bankas autentifikācijas rīks vai drošs elektroniskais paraksts).

Cik deputātus ievēlēs jaunizveidotajā Kuldīgas novadā?

Jaunizveidotajā Kuldīgas novadā, kas sevī ietvers Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadus, ievēlēs 15 deputātus. Ievēlētos deputātus neievēlēs pēc noteiktas “kvotas” vai reģionālā principa, kas pienāktos pievienotajiem novadiem. Visiem partiju sarakstiem un deputātu kandidātiem būs vienlīdzīgas iespējas.

Vai varu pieteikties un strādāt vēlēšanu iecirknī, kā komisijas loceklis?

Jā, līdz 9. aprīlim iedzīvotāji var pieteikties, lai strādātu vēlēšanu iecirknī, taču atbilstoši pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6., 7., 8. pantam, ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma. Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta desmit vēlētājiem, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi iesniedzami Kuldīgas novada vēlēšanu komisijai Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, 102. kabinetā (vai vietējā pagasta pārvaldē) līdz 2021. gada 9. aprīlim izpildot pieteikuma veidlapu (saņemamas novada domē un pagastu pārvaldēs), kā arī Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā.

Līdz kuram datumam, un kur var iesniegt kandidātu sarakstu?

Kuldīgas novada Domes deputātu kandidātu saraksti iesniedzami, līdz 6. aprīlim Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, 1. stāva zālē. Kandidātu sarakstu pieņemšana notiek iepriekš piesakoties, sazinoties pa zemāk norādītiem tālruņiem, ir iespējams sarakstus pieņemt ārpus komisijas noteiktā darba laika. Kontakttālrunis informācijai - Inese Ozola - Kuldīgas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja (tālrunis 27020961). Ina Firsova - Kuldīgas novada vēlēšanu komisijas sekretāre (tālrunis 27020964).

Kur varu uzzināt plašāku informāciju par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām?

Plašāku informāciju iedzīvotāji var iegūt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā (ŠEIT), vai zvanot uz informatīvo tālruni 67049999.

Kā var mainīt sākotnēki piešķirto vēlēšanu apgabalu?

Centrālā vēlēšanu komisija informē, ka atbilstoši Vēlētāju reģistra likuma 14. pantam no š.g. 27. marta līdz š.g. 27. maijam (ieskaitot) vēlētājiem ir jānodrošina iespēja mainīt sākotnēji piešķirto vēlēšanu apgabalu uz jebkuru citu vēlēšanu apgabalu, kura administratīvajā teritorijā vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums (izņemot Rīgu).

Tāpat vēlētājs pēc vēlēšanu apgabala nomaiņas uz apgabalu, kurā tam pieder nekustamais īpašums, var pārdomāt un ir tiesīgs minētajā laika periodā tikt pārreģistrēts uz vēlēšanu apgabalu, kurā reģistrēts sākotnēji (uz apgabalu, kurā tam bija reģistrēta dzīvesvieta š.g. 7. martā).

Šīs tiesības vēlētāji var īstenot:

 • veicot apgabala maiņu elektroniski, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes interneta vietnē pmlp.gov.lv, kur jāizvēlas e-pakalpojums “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa”, vai
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu jebkurā pašvaldībā vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādē

Sīkāka informācija un iesniegumu paraugi:

Iesniegums par vēlēšanu apgabala maiņu (pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas)

Iesniegums par vēlēšanu apgabala maiņu (pēc dzīvesvietas š.g. 7. martā)

Plašāka informācija un iesniegumu paraugi atrodami Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē: ŠEIT

Īpašos gadījumos, ja vēlētājam nav iespēju iesniegt iesniegumu ne klātienē, ne arī elektroniski vai nosūtīt pa pastu, iesniegumu var pieņemt ar attiecīgās pašvaldības sociālā darbinieka starpniecību, kurš pēc vēlētāja lūguma pieņem un nogādā iesniegumu par vēlēšanu apgabala maiņu atbildīgajam pašvaldības vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādes darbiniekam, vai ar citas personas starpniecību, kuru vēlētājs rakstveidā pilnvarojis (notariāla forma nav nepieciešama).

Atgādinām, ka mainīt vēlēšanu apgabalu pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas ir tiesīgs arī vēlētājs, kurš ir attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka laulātais, ja īpašums ir laulāto kopīga manta. Lai šajā gadījumā veiktu apgabala maiņu, vēlētājam jāuzrāda īpašumtiesības apliecinoši dokumenti.

Kontakti Kuldīgas novada pašvaldībā:

Klientu apkalpošanas centrs:

Tālrunis: 633 22469, 29579618
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Adrese: Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1.stāvā

Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Inese Mežiņa

Tālrunis: 633 70006, 27021247

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīgā,1. stāvā

Neskaidrību gadījumos:

Kuldīgas novada Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja Inese Ozola

Tālrunis: 633 23561, 27020961

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Komisijas sekretāre Ina Firsova

Tālrunis: 633 20216, 27020964

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav