Nodos lokālplānojumus publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

kuldiga
Publicitātes foto.

Ir noslēdzies “Lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza teritorijas plānojumu” izstrādes otrais posms “Priekšlikumu izstrāde”.

Lokālplānojuma projekts kopā ar izstrādes vadītāja ziņojumu par lokālplānojuma izstrādi tika iesniegts izskatīšanai domē, un šī gada 25. februāra Domes sēdē ir pieņemts lēmums “Par “Lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza teritorijas plānojumu” pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Ņemot vērā pašreiz valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19  pandēmiju, t.sk. attiecībā uz teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publisko apspriešanu organizēšanu, šobrīd tā netiek uzsākta.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai informatīvajā izdevumā “Kuldīgas novada Vēstis”, pašvaldības mājaslapā kuldiga.lv un sociālo tīklu kontos, kur tiks paziņots publiskās apspriešanas termiņš un sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) datums un laiks, kā arī kārtība, kā šie procesi tiks organizēti.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav