Kuldīgā noslēgusies apjomīgā Jelgavas, Graudu, Mucenieku un L. Paegles ielas posmu pārbūve

kuldiga, jelgavas iela
Foto: Kārlis Komarovskis

Pēc divus gadus ilgušiem būvdarbiem Kuldīgā noslēdzies apjomīgais ielu atjaunošanas projekts, kas ietvēra Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai, Leona Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim pārbūvi.

Būvdarbus veica SIA “Saldus ceļinieks” pēc SIA “Belss” izstrādāta būvprojekta, autoruzraudzību nodrošināja SIA “BM Projekts”, bet būvuzraudzību – SIA “FIRMA L4”. Būvuzņēmējs bija uzticējis projekta pārraudzīšanu SIA “Saldus ceļinieks” projektu vadītājam Jānim Jansonam, bet pašvaldībā projekta ieviešanu vadīja Kuldīgas Attīstības aģentūras vecākā projektu vadītāja Elīna Zīle. Līgums par būvdarbiem tika noslēgts 2018. gada 11. oktobrī, bet būvdarbi sākās 2019. gada pavasarī un norisinājās divas sezonas.

Objekts ekspluatācijā pieņemts pērnā gada 29. decembrī, bet ielu atklāja 8. janvārī ar simbolisku skrējienu, sporta kluba “Katrīna” skrējējiem nesot Kuldīgas karogu cauri visam būvobjektam. Sagaidot skrējējus finišā, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa pauda gandarījumu par to, ka vērienīgais Kuldīgai nozīmīgo ielu atjaunošanas projekts ir pabeigts un pateicās visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem: “Projekts ritēja ļoti ilgi, jo bija dažādi šķēršļi. Taču daudz darba tika ieguldīts, lai būtu skaists rezultāts. Paldies visiem iesaistītajiem: arhitektiem, būvniekam, būvuzraugiem un projektu vadītājiem!”

Savukārt SIA “Saldus ceļinieks” pārstāvis Jānis Jansons sacīja: “Teikšu tā – projekts sākās 1. aprīlī, joku dienā. Tomēr projektu realizējām gandrīz laikus, labā kvalitātē. Mums pašiem, būvniekiem, ļoti patīk! Paldies par sadarbību!”

Apjomīgā projekta kopējās izmaksas ir 4’479’762,96 eiro, ieskaitot PVN. No projektam nepieciešamajiem līdzekļiem 3’288’604,00 eiro nodrošināja Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), pārējie līdzekļi piesaistīti no valsts un Kuldīgas novada pašvaldības budžeta.

Projekts tika īstenots saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros noslēgto līgumu “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai” Nr. 5.6.2.0/17/I/018.

Projekta mērķis bija Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru videi draudzīgai un vides ilgtspēju veicinošai izaugsmei un jaunu darba vietu radīšanai. Īstenojot projektu, tika uzlabota satiksmes un ūdenssaimniecības infrastruktūra, veicinot teritorijas pieejamību un apkalpi.

Apjomīgais būvobjekts skaitļos un faktos:

 • Pārbūvētās brauktuves kopējais garums: 2544 metri;
 • Dalītā gājēju/velosipēdistu celiņa kopgarums: 1321 metri;
 • Ietves kopgarums: 2002 metri;
 • Izbūvēto ūdensvada tīklu kopgarums: 3525,58 metri;
 • Izbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu kopgarums: 3088,36 metri;
 • Izbūvēto drenāžas tīklu kopgarums: 397,62 metri;
 • Izbūvēto lietus kanalizācijas tīklu kopgarums: 3132,71 metri.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Ōps

  Informācijas ievadā konkrēti norādītas atbildīgās personas, kuru tiešais darba pienākums bija darbu izpildes uzraudzība, būvuzraudzība, veikto darbu pieņemšana UPONOR sistēmas notekūdeņu un drenāžas skataku izbūves tehnoloģijai. Šeit ir konstatēta bezatbildība.

  18.01.2021 11:11:27
 • Obligāts II

  Gadu iela lietota. Vai tu re!? Kā ta diez garantijas laiku izturēs, ja pa gadu jau ir defekti. Aku blīvums ir kārtējā atruna nekvalitatīvam darbam. Kvalitatīvi veikt iestrādi ap akām prasa daudz laiku, kuru Saldus ceļinieks nevēlējās apmaksāt. Tempa dzīšana un atbildīgā būvdarbu vadītāja klāt neesamība ir rezultējusies defektīvā objektā

  16.01.2021 12:12:59
 • obligātajam runātājam

  Nu ja tu būtu ne tiaki obligāts bet arī objektīvs, tad pateiktu, ka iela atsevišķos posmos jau gadu tika lietota.. bez šaubām, ka būs iesēdumi pie tādu aku blīvuma

  13.01.2021 15:15:27
 • Obligāts

  Masveida histēriskos priekus nedaudz patraucēšu. Kā var pieņemt ekspluatācijā ielu, kurai jau šobrīd ir acīmredzami nelīdzens bruģis, kurš ir nekvalitatīvi ieklāts un praktiski ap visām akām ir iesēdumi? Neticiet? Tumsā izbrauciet ar auto pa to ielu un pavērojiet. Nemaz nerunāšu par bojātajiem bortakmeņiem un bruģi. Šīs vietas diez ir piefiksētas defektu aktā? Citādi visu norakstīs uz KKP tīrītājiem, kas ar ir malači ar sniega tīrīšanu :)

  11.01.2021 17:17:49