Uzsāk jaunveidojamā Kuldīgas novada plānošanu

Kuldiga
Foto: Kārlis Komarovskis

Decembra Kuldīgas novada Domes sēdē tika pieņemti lēmumi par jaunveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2046. gadam un Attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrādes uzsākšanu.

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 2021. gadā tiks izveidota jauna administratīvā teritorija – Kuldīgas novads, kurā apvienosies pašreizējie Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadi. Jaunā pašvaldība uzsāks darbu pēc vēlēšanām, 2021. gada jūlijā, taču dokumentu izstrāde tiek uzsākta, sadarbojoties pašreizējām Kuldīgas novada, Skrundas novada un Alsungas novada pašvaldībām. Savukārt to nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana būs jaunizveidotās Kuldīgas novada pašvaldības kompetencē.

Šo dokumentu savlaicīga un kvalitatīva izstrāde ir būtiski nozīmīga visu jaunveidojamā novada teritoriālo vienību (pilsētu, pagastu) ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai, tostarp visu pašreizējo pašvaldību un vietējo kopienu interešu pārstāvniecībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu un citu atbalsta instrumentu finansējuma piesaistei publisko investīciju projektiem (lai iesniegtu projektus finansējuma saņemšanai, tiem jābūt pamatotiem izstrādātajos dokumentos).

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa dokuments, tajā tiks formulēts jaunveidojamā novada nākotnes redzējums – kādu vēlamies to redzēt pēc 25 gadiem, kā arī stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva (kā ikviens saredzam dažādu teritoriju – pilsētu, ciemu, lauku telpu attīstību).

Savukārt Attīstības programma ir vidēja termiņa dokuments, un tajā tiks formulētas prioritātes un pasākumu kopums stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai septiņu gadu periodā. Nozīmīgas attīstības programmas daļas ir rīcību plāns un investīciju plāns. Tajos iekļauj plānotās darbības un veicamos uzdevumus, kā arī plānotos investīciju projektus vismaz trīs gadu periodam. Šis ir dokuments, kurā jau konkrēti tiek noteikti darāmie darbi un sasniedzamie rezultāti dažādās jomās, kā arī atbildīgie par to ieviešanu.

Minēto dokumentu izstrādes laikā tiks izvērtēti spēkā esošie pašreizējo novadu attīstības plānošanas dokumenti (gan ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, gan attīstības programmas), kā arī Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam, ES fondu darbības programma un citi valsts un reģionālā līmeņa dokumenti.

Tā kā esošās attīstības programmas tika izstrādātas laika posmam līdz 2020. gadam, to darbības termiņi tiek pagarināti līdz 2022. gadam, kad stāsies spēkā jaunizveidotā Kuldīgas novada plānošanas dokumenti.

Kvalitatīvai jauno plānošanas dokumentu izstrādei ļoti nozīmīga ir aktīva sabiedrības iesaiste jau sākotnēji, tādēļ 2021. gada pavasarī plānoti dažādi līdzdalības pasākumi, tostarp aptaujas, tematiskās darba grupas, kuros tiks aicināti piedalīties Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu iedzīvotāji, pašvaldību institūciju, valsts iestāžu, uzņēmēju, NVO un vietējo kopienu pārstāvji.

Savukārt 2021. gada rudenī plānota izstrādāto dokumentu projektu nodošana publiskajai apspriešanai, bet 2022. gada sākumā tos plānots apstiprināt.

Par plānotājiem līdzdalības pasākumiem, pieteikšanās iespējām darba grupās un priekšlikumu iesniegšanu (arī e-vidē) detalizēta informācija tiks sniegta pašvaldību tīmekļa vietnēs, informatīvajos izdevumos un sociālajos tīklos. Jautājumu un ierosinājumu gadījumā jebkurš interesents var sazināties ar Kuldīgas attīstības aģentūras vadītājas vietnieku Kasparu Rasu (tel. 63322235; 27840580, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) vai teritorijas plānotāju Līvu Meļķi-Tropiņu (tel. 63350627; 26026766, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav