Bērnu un ģimeņu labā darīts daudz

Vija Astaševska
Foto: Ričards Sotaks

31. jūlijā pēdējā darba diena Kuldīgas novada bāriņtiesā bija priekšsēdētājas vietniecei Vijai Astaševskai, kura devusies pelnītā atpūtā.

Ar ziedu klēpjiem un laba vēlējumiem V. Astaševsku sveica kolēģi un draugi. Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa pateicās par labo darbu un augsto pienesumu pašvaldībai: “Tavs ieguldījums šo daudzo gadu laikā ir bijis ļoti liels. Milzīgs paldies Tev par to! Domāju, ka ļoti daudz esi palīdzējusi bērniem, ģimenēm un vecākiem, jo esi iedziļinājusies viņu problēmās. Darbs nav bijis vienkāršs, jo nepieciešama liela iejūtība, ko esam no Tevis vienmēr jutuši. Daudzi kolēģi varētu mācīties no Tavas lieliskās attieksmes pret darbu. Paldies!”

V. Astaševska 1998. gadā tika iecelta par Kuldīgas bāriņtiesas vadītāju, bet kopš 2014. gada viņa bija vadītājas Intas Sūnas vietniece. Tāpat ilgus gadus V. Astaševska darbojās Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdē.

V. Astaševskai kā priekšsēdētājas vietniecei viens no darba uzdevumiem bija koordinēt un pārraudzīt Kuldīgas novada audžuģimenes. Līdz ar to speciāliste ļoti aktīvi sadarbojās ar audžuģimeņu un aizbildņu atbalsta centru SOS bērnu ciematā. Līdz šim bāriņtiesas darbiniece aktīvi iedzīvotājus iepazīstināja ar bāriņtiesas darbu, kā arī lasīja lekcijas par bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas jautājumiem.

Šogad, Covid-19 pandēmijas laikā, V. Astaševska pašaizliedzīgi darbojās brīvpusdienu piegādē Kuldīgas novada skolēniem. Kolēģi Viju raksturo kā cilvēku ar lielām darba spējām, ļoti atbildīgu. Zinošs un profesionāls darbinieks, kurš sniedz savu atbalstu gan kolēģiem, gan ikvienam, kuram nepieciešama palīdzība un padoms.

Par V. Astaševskas pēcteci šajā amatā kļūs Ilze Medniece, kuras kandidatūru 30. jūlija sēdē apstiprināja Kuldīgas novada Domes deputāti.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav