Valsts prezidents atbalsta Kuldīgu ceļā uz UNESCO

egils levits
Foto: Ričards Sotaks

28. jūlijā Kuldīgu apmeklēja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Vizītes programmā bija tikšanās ar jaunajiem uzņēmējiem un viņu mentoriem, saruna ar pašvaldības vadību, Kuldīgas Restaurācijas centra apmeklēšana, kā arī iepazīšanās pašvaldības ziņojumu par Kuldīgas nominācijas gatavošanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

Tiekoties ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora jaunajiem uzņēmējiem un viņu mentoriem, Valsts prezidents uzklausīja kuldīdznieku stāstus par to, kā nonākts līdz uzņēmējdarbībai, un iepazinās ar viņu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem. Diskusiju vadīja un ar uzņēmējiem iepazīstināja LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāja Līga Raituma. Vairāki no uzņēmējiem ir atgriezušies Latvijā pēc ilgākas prombūtnes un varēja dalīties ar prezidentu iespaidos, par to, kā notika uzņēmējdarbības uzsākšana pēc atgriešanās. Biznesa inkubatora mentore, pieredzējusī uzņēmēja Baiba Mikāla pastāstīja prezidentam par mentora darbu, nododot savu gadu gaitā iegūto pieredzi jaunajiem uzņēmējiem, un uzsvēra, ka svarīgāka par skaitļiem biznesa plāna “Excel” tabulās bieži vien ir cilvēka iekšējā pārliecība par to, ko viņš dara.

Pievakarē Valsts prezidents apmeklēja Kuldīgas restraurācijas centru, kur tā vadītāja Ilze Zariņa kopā ar kolēģiem iepazīstināja prezidentu ar centra darbu, koka restaurācijas tradīcijām un iedzīvotāju iesaisti, pašiem darbojoties koka logu atjaunošanā. Pēc tam Būvvaldes vadītāja, arhitekte Jana Jākobsone iepazīstināja prezidentu ar to, kā norisinās Kuldīgas nominācijas sagatavošana UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam un definēto Kuldīgas īpašas nozīmes universālo vērtību Kurzemes un Zemgales hercogistes kontekstā. Noklausījies ziņojumu, Valsts prezidents pauda atbalstu Kuldīgai ceļā uz UNESCO: “Pieteikuma akceptēšana UNESCO būs ļoti liels panākums ne tikai Kuldīgai un Kurzemei, bet visai Latvijai, jo tā atkal būs viena spilgta pērle Latvijas kultūras kartē. Šis mantojums aptver Kuldīgas vecpilsētas arhitektonisko mantojumu. Man jāsaka, ka kuldīdznieki ļoti par to rūpējas un saprot šī mantojuma unikalitāti un nozīmi. Tam ir arī vēsturiski politisks aspekts, jo ar to tiek izcelta Kurzemes un Zemgales hercogiste kā moderna valsts Latvijas teritorijā, kas kā gandrīz patstāvīga valsts pastāvēja 225 gadus, tātad krietni ilgāk nekā līdz šim ir pastāvējusi Latvijas valsts. Protams, mūsu kopējā vēsturē Kurzemes un Zemgales hercogistei ir jāieņem vieta, kas tai pienākas, un šis pieteikums UNESCO ir ļoti nozīmīgs solis šajā virzienā. Atbalstu šo pieteikumu, jo tas ir svarīgs projekts visai Latvijai.”

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa ir ļoti pateicīga Valsts prezidentam am Levitam un viņa komandai par vizīti Kuldīgā, kas bijusi ļoti vērtīga. “Mēs pārrunājām daudzus ne tikai Kuldīgas novadam, bet Latvijai kopumā aktuālus jautājumus, sākot ar suitu kultūrtelpu un tās saglabāšanu, kā to labāk izdarīt. Ļoti būtisks jautājums par administratīvi teritoriālo reformu, kā to labāk ieviest Latvijā, padomājot, lai cilvēki, kuri dzīvo tālāk no centra, justos piederīgi novadam, lai viņi nejustos kā nomalēs, lai viņi sajustu, ka dzīvo vienā kopīgā novadā, Latvijā, un lai viņiem gribētos dzīvot arī attālākos no centra pagastos. Vēl mums patiess prieks par prezidenta dziļajām zināšanām vēstures un tiesību jomā. Tā kā gatavojam Kuldīgas vecpilsētas pieteikumu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam, tad milzīgs paldies par prezidenta komentāriem un ieteikumiem Kuldīgas nominācijas failam attiecībā uz Kurzemes un Zemgales hercogisti un to, kā to labāk atpsoguļot. Mums ir patiess prieks, ka prezidents ir gatavs parakstīt mūsu nominācijas failu, lai Kuldīga iekļūtu pasaules kultūras mantojuma sarakstā,” uzsver I. Bērziņa.

fotogalerija