AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju

Possessor

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

17.06.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 465/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 73,47 EUR.

17.06.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 655/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 103,49 EUR.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav