Sācies meža ugunsnedrošais laikaposms

uguns
Publicitātes foto.

No 24. aprīļa noteikts meža ugunsnedrošais laikposms – tā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un hidrometeoroloģisko prognozi, lēmis Valsts meža dienesta ģenerāldirektors.

Visiem iedzīvotājiem meža ugunsnedrošajā laikposmā, uzturoties mežā, ir jāievēro ugunsdrošības prasības, ko nosaka“Ugunsdrošības noteikumi”.

Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:

  • kurināt ugunskurus mežā un purvos (izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas);
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
  • nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
  • veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības (izņemot atbilstoši ierīkotas vietas);
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai;
  • ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
  • bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas atlieku dedzināšanu).

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav