Sociālais dienests strādā attālināti, palīdzot risināt situācijas

soc dienests
Foto: Ričards Sotaks

Kuldīgas novada sociālais dienests, tāpat kā vairums valsts un pašvaldības iestāžu, saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, strādā attālināti. Tas nozīmē, ka sociālā dienesta darbinieki un sociālā darba speciālisti ir pieejami saziņai telefoniski, izmantojot e-pastus un citus populāras elektroniskās saziņas veidus, par to vienojoties ar klientu.

Attālinātā mācību procesa laikā, tāpat kā skolas brīvlaikos, par bērnu pusdienām ir jārūpējas bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, jo vecāku pienākumi saistībā ar Covid-19 nav atcelti. Augsta sociālā riska ģimenes, kurās vecākiem nav prasmju vai iespēju nodrošināt bērnu pamatvajadzības, ir sociālā dienesta redzeslokā. Sociālā darba speciālisti ar šīm ģimenēm šajā laikā strādā un saziņu uztur attālināti. Situācijas un gadījumus, kad apdraudēta bērnu pamatvajadzību nodrošināšana, sociālie darbinieki risina individuāli. 

Laikā, kad sociālā darba speciālistu apsekošanas ir ierobežotas, aicinām sazināties ar sociālā darba speciālistiem un informēt par situācijām, kad vecāki nespēj nodrošināt bērnu pamatvajadzības vai ir aizdomas par vardarbību. Tāpat aicinām informēt par personām ar ierobežotām pašaprūpes spējām, kurām netiek nodrošināta aprūpe. Katrs gadījums tiks risināts individuāli, nepieciešamības gadījumā iesaistot policijas un medicīnas darbiniekus.

Saistībā ar pārtikas piegādi personām Sociālais dienests seko Labklājības ministrijas norādījumiem un sadarbībā ar “Latvijas Sarkano krustu” nodrošina pārtikas paku pieejamību vistrūcīgāko personu atbalsta programmā.

Atbalstu var saņemt personas, kas ir nonākušas krīzes situācijā. Gadījumos, kad ģimene ir palikusi bez ienākumiem un finansiālo grūtību dēļ nespēj nodrošināt ģimenes locekļu pamatvajadzības – nav par ko nopirkt pārtiku, medikamentus, veikt maksājumus, ir pieejami pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, t.sk. pabalsts krīzes situācijā.

Šādos gadījumos, pēc palīdzības var vērsties sociālajā dienestā, kur sociālie darbinieki izvērtēs nepieciešamību sniegt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu. Pieprasījumu pēc sociālās palīdzības jāformē brīvā iesnieguma formā, aprakstot savu situāciju un norādot precīzu faktiskās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pastu (ja ir). Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus lūdzam ievietot aploksnē vai citā iesaiņojumā un atstāt sociālā dienesta vai pagasta pārvaldes pasta kastē, vai rakstīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Iesniegumus var iesniegt, arī izmantojot portālu Latvija.lv . Iesniegumu saņems sociālā darba speciālists, kurš ar cilvēku sazināsies, lai iepazītos ar situāciju, izvērtētu vajadzības un informētu par tālāko iesnieguma izskatīšanas un apstrādes gaitu. Sociālā dienesta kontakttālruņi: 27020745,27020749. Visu Kuldīgas novada sociālā dienesta darbinieku kontakti pieejami https://socialais.kuldiga.lv/kontakti/ .

Nepieciešamības gadījumos pašvaldība sniedz atbalstu arī personām, kas veic pašizolāciju. Par pašizolēšanās jautājumiem aicinām sazināties ar Daigu Zemki, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , tālrunis 27020736.

Pieprasījumus pēc pārtikas un medikamentiem saistībā ar Covid-19 ārkārtas situāciju Kuldīgas novada sociālais dienests nav saņēmis. Iedzīvotāji ir aicināti situācijas risināt, maksimāli izmantojot personiskos resursus, tomēr sociālie darbinieki ir gatavi konsultēt un sniegt sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju par atbalsta iespējām.

Šobrīd Kuldīgas novada sociālā dienesta darbinieki strādā ikdienas slodzē un spēj iedzīvotājiem nodrošināt atbalstu un gadījumu risināšanu attālinātā veidā.

Sociālās palīdzības organizēšanas procesi nav apstājušies nemaz. Mājsaimniecībām, kurām noteikta atbilstība trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām) līdz 2020. gada 31. martam, sociālais dienests, nepārbaudot datus un nepieprasot dokumentus, automātiski pagarina statusu līdz 31. maijam.

Mājsaimniecībām, kurām uz 31. martu nav bijis spēkā esošs trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss un to nepieciešams piešķirt no jauna, sazinās ar sociālo dienestu vai pagasta sociālo darbinieku pa tālruni. Darbinieks veiks interviju un informēs klientu par nepieciešamajām darbībām un informāciju trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa noteikšanai. Sociālā darba speciālists izveidos iztikas līdzekļu deklarāciju, izvērtēs ģimenes materiālo situāciju, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju. Personām un ģimenēm, kas palikušas bez iztikas līdzekļiem, vadoties pēc Labklājības ministrijas norādījumiem, tiks piešķirts pabalsts krīzes situācijā. Valsts apņēmusies daļēji kompensēt pašvaldības izdevumus krīzes pabalsta nodrošināšanai.

Sociālā darba jomā sociālie gadījumi tiek risināti, sazinoties telefoniski vai elektroniski, atceltas ir vien apsekošanas (izņemot galējas krīzes situācijas) un jebkādas grupu aktivitātes.

Daļa sociālo pakalpojumu, piemēram, dienas aprūpes centri ir slēgti, daļa pakalpojumu tiek piešķirti un nodrošināti attālināti.

Aprūpe mājās – tiek nodrošināts esošajiem klientiem. No jauna tiek piešķirts tikai gadījumos, kad personai nav pieejams tuvinieku atbalsts, klientu intervējot, vajadzības izvērtējot telefoniski, dokumentus iesniedzot un apstrādājot attālināti. 

Saziņas sistēmas pakalpojums (drošības poga) – tiek nodrošināts esošajiem pakalpojuma saņēmējiem. No jauna tiek piešķirts, klientu intervējot, vajadzības izvērtējot telefoniski, dokumentus iesniedzot un apstrādājot attālināti. 

Sociālās aprūpes centri:

  • Biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” sociālās aprūpes centri “Venta”, “Krustceles” un “Landze” uzņem tikai personas pēc ārstēšanās stacionārā;
  • SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa tikai ārkārtas situācijā uzņem personas, kurām ir apliecinājums, ka viņu ģimenes locekļi iepriekšējo divu nedēļu laikā nav bijuši ārvalstīs Covid-19 skartajās valstīs vai divu pēdējo nedēļu laikā nav bijis kontakts ar personu, kurai konstatēta vīrusa saslimšana.

Asistenta pakalpojums – asistentiem būs tiesības iepriekš piešķirto un neizmantoto stundu apjomu dažādiem pasākumiem izmantot brīvajam laikam, nepārsniedzot iepriekšējos trijos kalendārajos mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu. Līdz ar to personas, kam ir piešķirts asistenta pakalpojums, varēs doties ikdienas pastaigās svaigā gaisā, tā aizvietojot citas līdzšinējās aktivitātes, kuras ārkārtējās situācijas dēļ vairs nav iespējams apmeklēt. Pakalpojums no jauna tiek piešķirts, dokumentus iesniedzot un apstrādājot attālināti.

Krīzes centri:

  • Talsu novada krīžu centrs pieņem vardarbībā cietušos pieaugušos vai pieaugušos ar bērniem (tālrunis: 63291147);
  • Ventspils krīzes centrs “Paspārne” līdz 10. aprīlim pieņem vardarbībā cietušos bērnus, pieaugušos, pieaugušos ar bērniem, iepriekš ievācot informāciju par personas veselības stāvokli, kontaktiem ar ārvalstniekiem (tālrunis 6366516);
  • Zantes ģimenes atbalsta centrs līdz 10. aprīlim uzņem vardarbībā cietušos bērnus, pieaugušos un pieaugušos ar bērniem, iepriekš parakstot apliecinājumu, ka nav bijis kontakts ar personām, kas pēdējās divās nedēļās atgriezušies no ārvalstīm, nav vīrusam Covid-19 raksturīgie simtomi (tālrunis 20280504).

Ģimenes asistents – tiek nodrošināts esošajiem klientiem, individuāli izvērtējot inficēšanās risku. No jauna tiek piešķirts tikai gadījumos, ja vecāku ierobežoto prasmju dēļ pastāv augsts bērnu tiesību pārkāpumu risks.

Zupas virtuve – tiek nodrošināts esošajiem pakalpojuma saņēmējiem. No jauna tiek piešķirts, klientu intervējot, vajadzības izvērtējot telefoniski, dokumentus iesniedzot un apstrādājot attālināti. 

Higiēnas pakalpojums – tiek nodrošināts esošajiem pakalpojuma saņēmējiem. No jauna tiek piešķirts, klientu intervējot, vajadzības izvērtējot telefoniski, dokumentus iesniedzot un apstrādājot attālināti. 

Speciālistu, t.sk. psihologu konsultācijas klātienē – nenotiek. Galējās nepieciešamības gadījumā konsultācijas iespējamas attālināti.

Mentora pakalpojums – nodrošina un piešķir tikai galējas nepieciešamības gadījumā, ja ir pieejams pakalpojuma sniedzējs.

Patversmes pakalpojums – evaņģēlisko kistiešu draudzes patversme “Zilais Krusts” Kabilē jaunus klientus neuzņem, pakalpojums netiek piešķirts. Esošie patversmes iemītnieki ievēro pašizolācijas principus. Ārkārtas gadījumā sociālajam darbiniekam personīgi jāsazinās ar patversmes vadītāju.

Invalīdu dienas centrs – slēgts un netiek nodrošināti nekādi centra pakalpojumi vai nodarbības. Jaunus apmeklētājus neuzņem, pakalpojums netiek piešķirts.

Senioru dienas aprūpes centrs – slēgts. Jaunus apmeklētājus neuzņem, pakalpojums netiek piešķirts.

Sociālā atbalsta – resursu centrs – slēgts. Sociālie darbinieki Agnese Inapša un Lelde Rozevska konsultē attālināti.

Projekta “Kurzeme visiem” pakalpojumi, t.sk. sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem– netiek nodrošināti un piešķirti.

Lai pieprasītu sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus, iedzīvotāji sazinās ar sociālo dienestu, sagatavo iesniegumu un papildus dokumentus (ja tādi ir nepieciešami), ievieto tos aploksnē, dokumentu kabatiņā vai citā iesaiņojumā un atstāj sociālā dienesta pasta kastē Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā (pasta kaste atrodas labajā pusē pie ieejas durvīm) vai pagasta pārvaldēs pasta kastēs vai tam paredzētajās dokumentu novietnēs.

Pēc klienta iesnieguma nogādāšanas pastkastītē sociālā darba speciālists, pieņems lēmumu un informēs klientu.

Ja nepieciešama saziņa ar Kuldīgas novada sociālo dienestu, jāzvana pa tālruņiem 63350107, 27020745, 27020749 vai jāraksta uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav