Maina kārtību, kā atmaksās izdevumus par personīgā auto izmantošanu bērnu vešanai uz skolu

degvielas atmaksa
Foto: Kārlis Komarovskis

2019. gada izskaņā stājušies spēkā Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi, kas nosaka, kādā kārtībā vecākiem tiek atmaksāti izdevumi par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu, lai bērnus nogādātu izglītības iestādē. Pašvaldība šos saistošos noteikumus izstrādājusi, lai novērstu negodīgu finanšu līdzekļu pieprasīšanu.

Ja brauc uz darbu, izmaksas nekompensēs

Jaunie noteikumi paredz, ka transporta izdevumus, vedot skolēnu ar personīgo auto, nekompensēs gadījumos, ja vienlaikus arī paši vecāki ar auto brauc uz darbu un atpakaļ uz mājām. Tāpēc vecākiem, kuri ar personīgo transportu ved bērnus uz mācībām, kompensācijas saņemšanas iesniegumā būs ar parakstu jāapliecina, ka transporta izmantošanas gadījumi nav vienlaicīgi bijuši saistīti ar pārējo ģimenes locekļu nokļūšanu uz darbu vai atpakaļ.

Skolēnu vecāku izdevumus pašvaldība turpinās kompensēt gadījumos, kad attālums no dzīvesvietas līdz tuvākajai autobusa pieturai ir lielāks par pieciem kilometriem un skolēns jānogādā autobusa pieturā. Tāpat tiks kompensēti transporta izdevumi, lai skolēnu nogādātu tuvākajā mācību iestādē. Piemēram, ja bērna mājvieta atrodas ārpus Turlavas pagasta centra tālāk par pieciem kilometriem, bet skolēns jānogādā Turlavas pamatskolā, tad vecāki ar savu personīgo transportlīdzekli nogādā bērnu skolā un pēc tam no pašvaldības var saņemt kompensāciju par izlietoto degvielu.

Tāpat kompensācija vecākiem pienāksies gadījumos, ja sabiedriskais transports nekursē atbilstošā laikā. Proti, ja laiks starp nodarbību sākumu un autobusa pienākšanas laiku pārsniedz vienu stundu no rītiem un laiks no konkrētā skolēna izglītības iestādes piedāvāto aktivitāšu (nodarbības, konsultācijas, pulciņi, pasākumi u.c.) beigām līdz autobusa atiešanas laikam pārsniedz divas ar pusi stundas, kā arī, ja attiecīgajos maršrutos un laikā netiek nodrošināts pašvaldības transports skolēnu pārvadājumiem.

Izņēmuma gadījumi – bērniem ar īpašām vajadzībām

Izņēmuma gadījumos ir iespējams vecākiem kompensēt izdevumus par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu pirmskolas vecuma bērnu un vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēnu ar īpašām vajadzībām nokļūšanai izglītības iestādēs un atpakaļ. Tas iespējams tikai gadījumos, ja bērna veselības stāvokļa dēļ nav iespējams izmantot sabiedrisko vai pašvaldības transportu, kas paredzēts skolēnu pārvadāšanai. Par katru šādu gadījumu Dome lems atsevišķi. Bērna vecākiem par to jāraksta iesniegums pašvaldībai.

E-talonu un skolēnu autobusu izmantošana – bez izmaiņām

Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldība visiem Kuldīgas novada skolēniem, tāpat kā līdz šim, apmaksā skolēniem braucienus sabiedriskajā transportā un nodrošina iespējas izmantot skolēnu autobusus tajos pagastos, kur tie ir pieejami. Skolēni bez maksas var braukt no mājām līdz skolai un atpakaļ, kā arī uz interešu izglītības nodarbībām un uz pasākumiem, kas saistīti ar izglītības apuvi.

Jāpiebilst, ka pašvaldība ir īpaši piestrādājusi pie tā, lai sabiedriskā transporta un arī skolēnu autobusu kursēšanas laiki būtu pielāgoti tā, lai tiem skolēniem no pagastiem, kuru vecāki izvēlējušies bērnus laist skolā Kuldīgā, būtu iespējams laikus nokļūt uz mācībām. Lai tas būtu iespējams, visās Kuldīgas skolās no šī mācību gada stundas no rītiem sākas vienā laikā: 8.30.     

Autobusos, kur norēķinus iespējams veikt ar e-talonu, skolēns uzrāda e-talonu, ko izsniegusi pašvaldība. Lai skolēns saņemtu e-talonu, vecāki izglītības iestādē iesniedz individuālo pieteikumu.

Pārējos gadījumos, skolēns iegādājas biļeti par pilnu cenu, pašvaldība vēlāk iztērētos līdzekļus atmaksā. Lai vecāki atgūtu naudu par bērnu autobusa biļešu iegādi, līdz katra mēneša 7. datumam attiecīgajā pagasta pārvaldē vai izglītības iestādē vecākiem jāiesniedz iesniegums un braukšanas biļetes, kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Dina Šimpermane

    Būtu jauki, ja kaut nedaudz kompensētu personīgās automašīnas lietošanu darba jautājumos. Tehniskā apskate, octa, kas ko un sliktie lauku apvidus ceļi, ir liels ieguldījums no personīgā naudas maka...

    22.01.2020 18:18:20