Konkurss pagalmu sakopšanai

Kuldīgas novada pašvaldība līdz 30. maijam pagarina pieteikšanos konkursam „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un pagalmu labiekārtošana Kuldīgas pilsētā”.

Konkursa ietvaros tiks veicināta teritorijas labiekārtošana, iedzīvotāju iesaistīšanās un līdzdarbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, vides uzturēšanā, piesaistot Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50% no kopējās izmaksu tāmes.

Konkursam var pieteikties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks, apsaimniekotājs vai privātmājas īpašnieks.

Pieteikums jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) līdz 30. maijam.

Konkursa nolikums