“Visit Venta” projekta ietvaros ar laivām izbrauc Ventu

VISIT venta
Foto: Raivis Jasinskis

9. augustā ar 12 kilometru laivu braucienu pa Ventu, noslēdzās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu atbalsta programmas 2014.-2020. gadam projekts Nr. LLI-293 “Visit Venta (ViVa)”.

Projekta mērķis bija palielināt nakšņojošo tūristu skaitu projekta partneru teritorijās: Kuldīgā, Saldū, Skrundā, Mažeiķos (Lietuva) un Akmenē (Lietuva). Ventas upe vieno visu partneru teritorijas, un ir viens no reģiona pievilcīgākiem tūristu piesaistes objektiem. Projekta partneri kopīgi veica dažādas aktivitātes, lai palielinātu tūristu interesi un informētību par projektā iesaistīto partneru reģioniem.

Projekta ietvaros realizēts kopīgs partneru laivošanas pasākums, kurā četru dienu laikā no Lietuvas Pagames ūdensdzirnavām līdz Kuldīgas Ventas rumbai izlaivota Venta, iepazīstot projekta ietvaros izvietotās atpūtas infrastruktūras vietas un norādes uz tūrisma objektiem. Pēdējā projekta dienā 12 kilometri tika veikti Ventas upes posmā no Pelčiem līdz Mārtiņsalai Kuldīgā. 46 dalībnieki, to starp 20 dalībnieki no Lietuvas, par spīti skarbajiem laikapstākļiem, veica šo posmu ar laivām. Tikmēr pēdējos divus kilometrus iesaistītajiem pēc izvēles bija iespēja veikt uz SUP dēļiem. Pēcāk dalībnieki “Rezidence kafe Venta” kopīgi degustēja vairākus Kuldīgas mājražotāju radītos produktus, kā arī dalījās gūtajā pieredzē projekta laikā un diskutēja par nākotnes plāniem.

Kuldīgas novada pašvaldība projekta ietvaros iegādājās videonovērošanas sistēmu un kameras, kuras uzstādītas pie Ventas upes kreisā krasta takas. Iegādāta arī piepūšamā laiva un drons, bet mārketinga nolūkos iegādātas drošības vestes un piepūšamie SUP dēļi. Projekta kopējais finansējums ir 321 607,79 EUR, to skaitā ERAF finansējums 273 366,58 EUR. Projekta plānotais finansējums Kuldīgas novada pašvaldībā ir 59 555,18 EUR.

Kurzemes tūrisma asociācijas biedrs un Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvis Artis Gustovskis uzsver, ka projekts realizēts veiksmīgi: “Projekts, salīdzinājumā ar citiem, ir ar mazu finansējumu, taču projekta pievienotā vērtība ir ļoti augsta. SUP dēļi jeb aira dēļi tika iegādāti, lai cilvēkus ieinteresētu aktīvā dzīvesveidā. Tikmēr pēdējais šī projekta posms ir mobilās spēles izstrāde bērniem, kurā varēs iegūt zināšanas par Ventas upi un ūdens tūrismu. Kopumā ļoti pozitīvs un vērtīgs projekts. Arī visi projekta sadarbības partneri ir ļoti apmierināti.”

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav