Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!

intereg

Kuldīgas novada pašvaldība uzsākusi INTERREG Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta Nr. LLI-303 “Life in clean environment – a better future! (Clean Brownfields)” īstenošanu. Sadarbības projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions.

Projekta mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un resursu ziņā efektīvu pašvaldībām piederošo degradēto teritoriju atjaunošanu sešu projekta partneru teritorijās, nodrošinot inovatīvu un profesionālu degradēto teritoriju plānošanu un veicinot to kvalitatīvu attīstību nākotnē.

Kuldīgas novada pašvaldības mērķis projekta ietvaros ir veikt ar naftas produktiem (mazutu) piesārņota grāvja un dīķa tīrīšanu Siltumnīcu ielā 12, Kuldīgā, lai to izslēgtu no valsts reģistra par potenciāli piesārņotām vietām. Sanācijas darbu ietvaros plānots attīrīt piesārņotu teritoriju 212 m2 platībā un utilizēt gan cietas, gan šķidras konsistences bīstamos atkritumus 366 tonnu apjomā. Lai veiktu projektēšanas un sanācijas darbus, 2. aprīlī noslēgts līgums ar AS “BAO” par EUR 109 889,40 bez PVN.

Kopējais projekta finansējums Kuldīgas novada pašvaldībai ir EUR 185 955,82, no tā ERAF finansējums EUR 158 062,45, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 9297,79, bet Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 18 595,58. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 30. aprīlim.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav