Aicina pieteikties finansējumam sociālās jomas biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2019. gadā biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu.

Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām. Tāpat iespējams saņemt pašvaldības finansējumu sociālās jomas biedrību un nodibinājumu rīkotiem pasākumiem.

Konkursa nolikums un veidlapas atrodamas zemāk. Veidlapas var izdrukāt no mājaslapas vai arī saņemt Kuldīgas novada pašvaldībā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 pie apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālista.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 18. janvārim Kuldīgas novada pašvaldībā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālistam vai jānosūta pa pastu tā, lai tie tiktu saņemti līdz 2019. gada 15. janvārim.

NOLIKUMS UN PIETEIKUMA VEIDLAPAS

Pieteikuma anketas:

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMAM PASĀKUMIEM SOCIĀLAJĀ JOMĀ 2019.GADĀ

PASĀKUMA APRAKSTS

ATSKAITE par Kuldīgas novada pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu pasākumam sociālajā jomā

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMAM BIEDRĪBAS / NODIBINĀJUMA ATBALSTAM SOCIĀLAJĀ JOMĀ 2019. GADĀ

ATSKAITE par Kuldīgas novada pašvaldības piešķirto finansējumu biedrību / nodibinājumu darbības atbalstam sociālajā jomā

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav