Naudas balva par izciliem sasniegumiem sportā

Kuldīgas novada Dome apstiprinājusi Sporta un veselības veicināšanas komisijas rekomendāciju – piešķirt naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā.

Kuldīgas novada pašvaldībā ir iedibināta tradīcija apkopot sportiskos sasniegumus un godināt novada labākos sportistus ikgadējā pasākumā „Kuldīgas novada sporta laureāts” ar īpašu piemiņas zīmi – pateicību par sasniegto.

Iepazīstoties ar citu Latvijas pašvaldību pozitīvo pieredzi sportistu prēmēšanā, no sporta sabiedrības saņemts priekšlikums izstrādāt nolikumu un paredzēt finansējumu Kuldīgas novada sportistu apbalvošanai 2014. gadā. Finansējums tiek paredzēts Kuldīgas novada sporta skolas 2014. gada budžetā.

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā

Sacensību mērogs

1. vieta

2. vieta

3. vieta

 

Latvijas valsts čempionāti

 

EUR 100

_

_

Neolimpiskajos sporta veidos – 50% no olimpiskajos sporta veidos noteiktā. Sportistiem, sākot no 18 gadu vecuma

Latvijas valsts čempionāti un kausu izcīņas (komandām)

EUR 1000

 

 

Neolimpiskajos sporta veidos – 50% no olimpiskajos sporta veidos noteiktā

Eiropas un Pasaules čempionāti

EUR 750

EUR 600

EUR 500

Latvijas valsts izlases dalībniekiem (sākot no 18 gadu vecuma)

Neolimpiskajos sporta veidos – 50% no olimpiskajos sporta veidos noteiktā