Sertificēti arboristi vainagos un sakops kokus

Šogad marta sākumā sertificēti arboristi vainagos un sakops 141 koku pilsētā un 78 kokus Priedaines ciemā.

Kokiem ir paredzēts pacelt vainagus, retināt, samazināt un stiprināt tos, kā arī izzāģēt bīstamos zarus. Vainagus sakops 24 Holandes liepām Pilsētas laukumā, sešām Holandes liepām gar ielas malu pie Sv. Katrīnas baznīcas vainagu veidos un samazinās.Kurmāles pagasta Priedaines ciemā Liepu alejā 78 kokiem izzāģēs sausos zarus un pacels vainagu, nodrošinot 4,5 m brīvu brauktuves profilu. Sakopjot vainagus, paildzināsim koka mūžu un iegūsim drošu vidi.

Pēc iepirkuma par koku vainagošanu Kuldīgā un Kuldīgas novadā līgums noslēgts ar SIA „Labie koki”.

Pagājušajā gadā SIA „Koku konsultants” izstrādāja koku kopšanas darbu aprakstu Piltenes ielas 15 kokiem un Aizputes ielas liepu alejai, kura ir vērtējama kā ļoti vērtīgs valsts nozīmes ainavas elements Kuldīgas pilsētā.