Kuldīgas pilsētas dome 2009. gadā sāks bijušās sinagogas pārbūvi

Kuldīgas Dome nākamajā gadā plānot īstenot Latvijā unikālu ieceri – bijušo Kuldīgas sinagogas ēku kompleksu pārbūvēt par mūsdienīgu, plašai sabiedrībai pieejamu kultūras un informācija vietu – Kuldīgas novada Galveno bibliotēku.

Šim mērķim pašvaldība finansējumu saņems no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), savukārt sadarbībā ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes bijušajā sinagogā altāra vietā tiks izveidota piemiņas vieta ebrejiem.

2008. gada 17.oktobrī Kuldīgas Dome iesniegusi projekta “Sinagogas ēku kompleksa 1905. gada ielā 6, Kuldīgā pārbūve par Kuldīgas Galveno bibliotēku” pieteikumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, lai pretendētu uz ERAF finansējumu.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 21 mēnesis no 2009. gada aprīļa līdz 2010. gada decembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 1 538 062,22, no tām ERAF finansējums Ls 1307352,89, valsts budžeta dotācija – Ls 115354.67 un Domes līdzfinansējums Ls 115354,67.

Kuldīgas Lielās sinagogas komplekss sastāv no trim ēkām sinagogas, kas celta 1875. gadā cara Aleksandra II valdīšanas laikā, lūgšanu nama un ebreju kapličas. Nav atrodami sinagogas un lūgšanu nama vēsturiskie plāni. Pieejami tikai viens sinagogas interjera un dažādu periodu eksterjera vēsturiskie attēli. Kuldīgas sinagogas interjers vēl 1945. gadā bijis tikpat kā neskarts. 1956. gadā sākts plānot sinagogu pārbūvēt par kinoteātri. Sinagogas telpas rekonstrukcijas gaitā izmainītas kardināli, tomēr te atrodamas kolonnas, kas balstījušas 2. stāva galeriju. Nojaušams arī altāra apjoms. Padomju laika pārbūves rezultātā Kuldīgas sinagoga ir ieguvusi 3 stāvus ar kino zāli otrajā stāvā un ieeju altāra vietā. Otrā pasaules kara gaitā Kuldīgas ebreju kopiena tika iznīcināta un vairs nepastāv. Sinagoga pieder Kuldīgas pilsētas Domei.

Kopš 2003. gada ēka ir tukša un neizmantota, ar visām no tā izrietošajām sekām – laikapstākļu ietekmē pamazām bojājas ēkas apmetums, jumta konstrukcijas, tā cietusi arī no nevērīgas iedzīvotāju attieksmes (izsists logu stiklojums). Dome vēlas bibliotēkas veidolā respektēt trīs kultūrslāņu mijiedarbību: saglabāt vēsturisko celtnes garu, nenoliedzot padomju pienesumu, pievienojot mūsdienu saturu ēkai.

“Ozola un Bula, arhitektu birojs” projekta priekšlikums paredz Kuldīgas Galvenās bibliotēkas apjomu ar 50 000 grāmatu vienībā, kas tiek izvietotas visā ēkā izklaidus starp apmeklētāju darba, atpūtas zonām un bibliotēkas darbinieku darba vietām. Projekts piedāvā saglabāt esošo pagājušā gadsimta 50-to gadu plānojuma struktūru un labi saglabājušos pagājušā gadsimta 50-to gadu interjera elementus: betona un ģipša rotājumus, apgaismes ķermeņus, interjera paneļu apdari, koka stiklotās starpsienas. Arhitektu biroja priekšlikums ir uzskatīt šo uzslāņojumu par arhitektūras mantojumu. Lai izceltu bijušā altāra vietu, plānots to padarīt atklātu un aplūkojamu, demontējot daļu esošā pārseguma starp pirmo un otro stāvu. Bijušā altāra vietā Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome apņēmusies izveidot piemiņas vietu ebreju kopienai.

Savukārt otra ēka – lūgšanu nams tiks pārbūvēts par izstāžu zāli ar galeriju stāvu un konferenču zāli. Arhitektu priekšlikums ir izbūvēt jaunu būvapjomu, kas apvieno abas ēkas. Tajā plānots izvietot liftu, kāpnes un abu ēku savienojošas galerijas (vēsturiskajā ēkā ir četras kāpnes: katra no tām ved uz citu stāvu, bet neapvieno visus stāvus, padarot ēku par labirintu). Jaunais būvapjoms ļauj saglabāt ēku vēsturisko struktūru.

Sinagogas ēku komplekss atrodas Kuldīgas centrālajā daļā vecpilsētā, netālu no pilsētas galvenās Liepājas ielas, izdevīgā ģeogrāfiskā pozīcijā visu pilsētas daļu iedzīvotājiem. Īstenojot projektu, tiks saglabāta kultūrvēsturiska celtne un tai tiks rasts jauns funkcionālais pielietojums. Tādējādi šī šobrīd vēl aktīvi neizmantotā vecpilsētas daļa nākotnē kalpos par vienu no pilsētas kultūras dzīves centriem, kurā koncentrētas radošās izglītības iestādes un mūsdienīga bibliotēka ar izstāžu zāli.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav