Par apbalvošanu ar Kuldīgas novada Goda balvu

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā apbalvošanai par īpašiem nopelniem tautsaimniecībā, pārvaldē, izglītībā un kultūrā, kas saistīti ar Kuldīgas novada attīstību un sabiedriskās nozīmības palielināšanu, Kuldīgas novada Dome lēmusi 2014. gada 18. novembrī 16.00 svinīgā pasākumā Kuldīgas kultūras centrā ar Goda balvu apbalvot:

 • Janu Bergmani, Kuldīgas aktīvās atpūtas centra direktora vietnieci – par ieguldīto darbu tūrisma attīstībā un aktīva dzīvesveida popularizēšanā;
 • Mārtiņu Burki-Burkevicu, Kuldīgas Sv. Annas draudzes un Īvandes draudzes mācītāju – par nesavtīgu kalpošanu Kuldīgas novada iedzīvotāju labā;
 • Ivetu Diržininku, Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktores vietnieci informātikā un darbā ar tehniskajiem palīglīdzekļiem – par radošu un inovatīvu pieeju speciālajā izglītībā;
 • Janu Jākobsoni, Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāju, arhitekti – par profesionālu darbu Kuldīgas vecpilsētas arhitektūras izpētē un popularizēšanā;
 • Rutu Karloviču, RPIVA Kuldīgas filiāles vadītāju, Kuldīgas 2. vidusskolas direktori, Kuldīgas novada Domes deputāti  – par profesionālu vadītāja darbu augstākās izglītības jomā;
 • Jāni Krastiņu, arhitektu, Rīgas Tehniskās universitātes profesoru – par pētījuma „Kuldīga. Arhitektūra un pilsētvide” izstrādes vadību;
 • Mārtiņu Lūsēnu, arheologu – par profesionālu un godprātīgu darbu Kuldīgas vecpilsētas izpētē;
 • Liesmu Markovu, arhitekti – par projekta „Kuldīgas novada muzeja rekonstrukcija un interjera restaurācija” izstrādi un realizāciju;
 • Aigaru Melderi, SIA „Lāses M” īpašnieku – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā;
 • Jāni Šlecku, spēkavīru – par Kuldīgas vārda popularizēšanu pasaulē;
 • Diānu Zalāni, arhitekti, SIA „Diāna Zalāne arhitektu birojs” īpašnieci – par paveikto Kuldīgas vēsturiskās pilsētvides izjūtas restaurēšanā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES