AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju

possessor

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

  • 14.05.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 462/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 73 EUR.
  • 19.05.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 539/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 85,17 EUR.
  • 19.05.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 654/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 103,34 EUR.
  • 25.05.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 178/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 28,13 EUR.

< SKATĪT AKTUALITĀTES