Paziņo par valsts zemes privatizāciju

possesor

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

12.05.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 531/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 83,90 EUR.

12.05.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 653/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 103,18 EUR.

12.05.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 533/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 84,22 EUR.

14.05.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 455/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 71,89 EUR.

14.05.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 651/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 102,86 EUR.

14.05.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 537/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 84,85 EUR.

< SKATĪT AKTUALITĀTES